Un Ordin ANAF publicat recent in Monitorul Oficial stabileste ca, dupa emitere, titlurile executorii se vor comunica contribuabilului conform procedurii stabilite de art. 44 din Codul de procedura fiscala. "Acest lucru nu este tocmai potrivit avand in vedere ca in afara de comunicarea clasica, prin posta sau sub semnatura contribuabilului la registratura organului fiscal, se permite comunicarea sub forma publicarii pe site-ul ANAF, fapt ce presupune obligatia periodica a contribuabilului de a studia continutul acestui site", precizeaza consultantul fiscal Adrian Benta.

Consultantul Adrian Benta a analizat pe larg Ordinul in nr. 2289 din 5 august referitor la procedura emitere si comunicare titluri executorii. Acesta sistematizeaza modul de emitere a titlurilor executorii si stabileste perioadele la care sunt emise:

  • "Titlurile executorii se emit la 6 luni, daca :

- valoarea debitelor este mai mica de 1500 lei, pentru marii contribuabili;

- valoarea debitelor este mai mica de 1000 lei, pentru contribuabilii mijlocii;

- valoarea debitelor este mai mica de 500 lei, pentru contribuabilii mici sau celelalte categorii ;

- valoarea debitului este mai mica decat 100 lei, in cazul persoanei fizice;

Procedura introduce prinicipii similare si pentru obligatiile de plata accesorii (majorari de intarziere; penalitati si dobanzi)".

  • Dupa emitere, aceste titluri executorii se vor comunica contribuabilului conform procedurii stabilite de art. 44 din Codul de procedura fiscala. Acest lucru nu este tocmai potrivit avand in vedere ca in afara de comunicarea clasica, prin posta sau sub semnatura contribuabilului la registratura organului fiscal, se permite comunicarea sub forma publicarii pe site-ul ANAF, fapt ce presupune obligatia periodica a contribuabilului de a studia continutul acestui site.
  • De asemenea exista riscul ca o eventuala contestatie sa nu poata fi depusa in termen, daca contribuabilul nu urmareste site-ul si nu stie ca a fost emis un titlu executoriu pe numele sau, avand in vedere ca uneori evidentele autoritatii fiscale nu sunt chiar cele mai corecte !!!

In acelasi timp, consultantul fiscal a detaliat prevederile din Ordinul M.F.P. nr. 2086 din 06 August 2010 - pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil. Ambele au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 573/16.08.2010

Ordinul 2086, potrivit consultantului, stabileste metodologia de lucru pentru punerea in aplicare a facilitatii stabilite de art. 19^1 alin.(1) din Codul fiscal, ce prevede:

  • La calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda urmatoarele stimulente fiscale:

a) deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil in proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 26;

b) aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare

Normele enunta punctual cheltuielile eligibile, dupa cum urmeaza:

  • Cheltuieli cu amortizarea ;
  • Cheltuieli cu salariile personalului;
  • Cheltuieli de intretinere si reparatii;
  • Cheltuieli de exploatare inclusiv cu consumabile sau cu materiale de natura obiectelor de inventar;
  • Cheltuieli de regie, repartizate rational prin cheie (chirii, energie electrica, termica, servicii contabile.)

- Se pastreaza regula generala de deducere a cheltuielilor, respectiv efectuarea in scopul obtinerii de venituri impozabile si justificarea prin documente conforme.

- Din punct de vedere tehnic, aceste cheltuieli eligibile se insumeaza si inregistreaza in Registrul de evidenta fiscala, iar suma eligibila se inregistreaza in declaratia 101, rand 18 "Alte deduceri".

Norma defineste si exemplifica ce cheltuieli nu sunt eligibile.

In cazul utilizarii metodei de amortizare accelerata la activele ce sunt utilizate in cadrul activitatii de cercetare, aceasta este permisa pentru urmatoarele:

- clasa 2.1. echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

- clasa 2.2. aparate si instalatii de masurare, control si reglare.

"Se retine ca nici codul fiscal sau normele de aplicare nici prezentele instructiuni nu stabilesc (interzic sau nu interzic) daca un contribuabil interesat poate utiliza simultan ambele metode, atat cu deducerea suplimentara a cheltuielior eligibile cu 20% cat si amortizarea accelerata.

In mod normal ar trebui sa se poata utiliza concomitent, totusi se necesita analiza cu celeritate avand in vedere ca in general aceste facilitati de deducere suplimentara a cheltuilelior in alte activitati, au exclus utilizarea metodei de amortizare accelerata si invers. [art. 24. alin (12) din Codul fiscal]", a explicat consultantul fiscal.