Piruetele sunt dificile. Sa scrii de bine sau de rau despre banci? E greu sa scrii de rau, fara sa fii acuzat ca dai in sistem. De bine, mai ales acum, e si mai dificil sa scrii. Ma refer acum la banci ca institutii care acorda credite, nu ca suma a oamenilor care le compun. Am scris despre banci si ca suma a oamenilor. Mai ales in timpul grevelor, am publicat scrisori ale celor din banci, adresate pe reteaua interna, colegilor. Sau despre salarii si contracte de munca. Sau despre faptul ca toate astea se stiu in interior. Am spus despre modul in care se fac recrutari in banci, despre aroganta unora si despre batalia pentru cota de piata, dusa uneori cu mijloace incorecte, alteori doar cu mijloace tampite.

De cealalta parte, nici clientii nu au fost intotdeauna cei mai instruiti cu privire la riscurile unui credit. Interesul celor din banci nu era sa ii atentioneze, ci mai degraba sa-i lege de glie. Ca sa nu mai spun ca un simplu ofiter din front nu era capabil sa te previna despre riscul valutar sau cel de credit.

Una peste alta, s-a ajuns aici. Unele banci vor fi probabil date in judecata de catre sute de clienti, iar capacitatea lor financiara va avea de suferit. La nivel de sistem, pagubele vor fi insemnate. Pana la urma lacomia si obisnuinta unui profit mare isi are si ea costurile ei.

Bucuresti, 6 septembrie 2010

CĂTRE S.C VOLKSBANK ROMÂNIA S.A Sos. Mihai Bravu nr. 171, Sector 2, Bucureşti.

În speranța rezolvării pe cale amiabila, vă înaintăm prezentul RASPUNS

Subsemnații,

…………….., domiciliat în ………………………, identificat cu CI, seria ……., nr. ………., eliberat de ……….., la data de ………….., CNP ………………, în calitate de Împrumutat și

…………………, domiciliată în …………….. , identificată cu CI, seria …., nr. ……….., eliberat de ……………, la data de …………., CNP ……………, în calitate de Codebitor,

căsătoriți și semnatari ai Convenției de Credit nr. …………….., încheiata cu Volksbank Romania (sucursala ………..),

ca urmare a primirii actului aditional nr. 1 la conventia de credit nr. ……………., am studiat documentul si avem urmatoarele observatii privind clauzele contractuale propuse :

1. La Art. 1 din actul aditional, privind punctul 3 din conventie, clauza 3) (b) nu este definita suficient de clar deoarece nu se intelege la care conditii speciale se refera, anume cele din conventie sau cele din actul aditional.

2. La Art. 1 din actul aditional, privind punctul 3 din conventie, clauza 3) (c), paragraful 1 face referire la perioada de calcul a dobanzii pe baza unui numar de zile calendaristice. Pe de alta parte, in paragraful 2 al aceleiasi clauze, se specifica perioada de calcul ca fiind de 30 zile, raportata la un an de 360 zile.

Cum paragraful 2 este conform cu prevederile din OUG 50/2010 privind formula de calcul a dobanzii (vezi art. 38 (b)), este evident ca formularea din paragraful 1 este in eroare si trebuie sa fie corectata.

3. La Art. 1 din actul aditional, privind punctul 3 din conventie, exista 2 clauze notate 3) (d) si o clauza care nu este identificata in nici un fel. Aceste scapari trebuie sa fie corectate.

4. La Art. 1 din actul aditional, privind punctul 3 din conventie, prima clauza 3) (d) formularea textuala nu este clara si identificarea elementeleor reglementate nu este facuta corespunzator si lipsit de ambiguitati.

Dar, in privinta costurilor care nu sant incluse in costul total al creditului, nu acceptam urmatoarele elemente:

- cheltuieli cu evaluarile/reevaluarile, anume cheltuielile cu reevaluarile

- cheltuieli aferente constituirii si publicitatii garantiilor…

deoarece aceste elemente nu sant specificate in convetia de credit si nici in OUG 50/2010, si :

- alte costuri, in afara pretului de achizitie …

deoarece formularea este vaga, lipsita de precizie si transparenta si permite bancii sa dea o interpretare unilaterala acestei clauze.

5. La Art. 1 din actul aditional, privind punctul 3 din conventie, clauza neidentificabila, in paragraful 3 al clauzei se specifica modalitatea de variatie a DAE iar formularea nu este clara si face trimiteri la sectiuni care nu sant identificabile si care pot fi parte din actul aditional sau din alte acte (conventia).

Paragraful 4 din aceeasi clauza face referire la un element din conventie care nu se regaseste in documentul „Conventie de credit” pe care l-am semnat la acordarea creditului.

6. La Art. 1 din actul aditional, privind punctul 3 din conventie, a doua clauza 3) (d), se specifica data de 17.08.2010 pentru calculul valorii totale a creditului. In fapt, conform OUG 50/2010, data utilizata pentru calcularea costului total in conditiile stipulate in actul normativ mentionat este 21.06.2010, data la care acesta a intrat in vigoare si si-a produs efectele.

Deasemenea, nu acceptam clauza privind conditiile in care valoarea totala poate varia, anume referirea la conditiile prevazute in sectiunea 10) din conditiile generale ale conventiei, si solicitam eliminarea acestei clauze din conventie deoarece este ambigua, vaga, lipsita de precizie si transparenta si permite bancii sa o interpreteze unilateral si in consecinta sa opereze modificari discretionare asupra valorii totale a creditului.

7. La Art. 2 din actul aditional, privind punctul 4 din conventie, clauza 4) (a), nu acceptam clauza deoarece paragraful 1 este formulat in asa fel incat permite bancii sa interpreteze unilateral si discretionar semnificatia sintagmei „suma restanta” iar in opinia noastra, aceasta sintagma trebuie sa fie interpretata si specificata ca atare, ca fiind sumele reprezentand rate ajunse la maturitate si neplatite de debitor.

Deasemenea, respingem definitia sintagmei „perioada de calcul” care face referire la un numar de zile calendaristice din motivele enuntate la punctul 2 din acest document.

Respingem paragraful 5 din aceasta clauza care elimina definitia „Rata dobanzii penalizatoare” din conventie, motivul fiind ca prin eliminare, se renunta la o definitie clara si transparenta si se introduce alta care este vaga si interpretabila, respectiv care elimina sectiunea 5 din conventie si solicitam reformularea sectiunii 5 pentru a defini transparent clauzele pe care le contine.

8. La Art. 3 din actul aditional, privind punctul 5 din conditiile speciale ale conventiei, respingem introducerea unui comision denumit „Comision Administrare Credit” desi conform OUG 50/2010, art. 36, banca are dreptul sa perceapa doar anumite comisioane si un comision de administrare era deja definit in cadrul conventiei de credit si in anexa acesteia „Scadentar de plata”, iar modificarea valorii comisioanelor percepute poate fi efectuata doar cu acordul debitorului.

Deasemenea, constatam din modul cum este definit acest comision in actul aditional, ca in fapt, este comisionul de risc perceput de catre banca pana in prezent pe care banca l-a redenumit, iar OUG 50/2010 impreuna cu adresa emisa de catre ANPC cu nr. 1113 din 17.08.2010 catre Asociatia Romana a Bancilor, reprezentata de Dl. Radu Gratian Ghetea, interzic in mod expres redenumirea comisionelor percepute pana la data intrarii in vigoare a OUG 50/2010 cu scopul alinierii aparente a acestor comisioane la normele legislative in vigoare.

9. La Art. 4 din actul aditional, privind sectiunea 3 „Costuri” din conditiile generale ale conventiei, respingem eliminarea totala a acesteia din conventie si solicitam modificarea punctuala asupra clauzelor care capata alt continut sau alta interpretare prin prisma OUG 50/2010, anume :

- clauza 3.1

- clauza 3.2

- clauza 3.10

Deasemenea, santem de acord cu eliminarea urmatoarelor clauze:

- clauza 3.3

- clauza 3.4

- clauza 3.5

- clauza 3.11

deoarece elementele definite in aceste clauze nu se regasesc in OUG 50/2010, si cu pastrarea in forma nealterata a clauzelor:

- clauza 3.6

- clauza 3.7

- clauza 3.8

- clauza 3.9

10. La Art. 5 din actul aditional, privind punctul 6 „Rambursari si plati” din conditii speciale ale conventiei nu se specifica in clar valoarea calculata a anuitatii.

11. La Art. 5 din actul aditional, privind punctul 6 „Rambursari si plati” din conditii speciale ale conventiei, respingem paragraful 5 al clauzei deoarece este formulat ambiguu si lipsit de transparenta, si permite bancii sa interpreteze clauza in mod unilateral si discretionar.

12. La Art. 6 din actul aditional, privind punctul 9 „Notificari” din conditiile speciale ale conventiei, punctul a) trebuie sa fie completat conform notei de subsol 1 din document.

13. La Art. 6 din actul aditional, privind punctul 9 „Notificari” din conditiile speciale ale conventiei, punctul f), paragraful 2 nu este clar definit si trebuie sa fie reformulat. Anume, nu este clar in ce conditii banca poate sa nu ia in considerare notificarea din partea debitorilor privind schimbarea datelor de contact.

14. La Art. 7 din actul aditional, privind punctul 11 „Alte mentiuni” din conditiile speciale ale conventiei, punctul 2 trebuie sa fie eliminat din document, avand in vedere ca nu exista garanti parte a acestei conventii de credit.

15. La Art. 7 din actul aditional, privind punctul 11 „Alte mentiuni” din conditiile speciale ale conventiei, punctul 3, fraza „Nesemnarea de catre imprumutat a actului aditional anterior mentionat este considerata acceptare tacita” va fi modificata in asa fel incat sa se specifice ca acceptarea tacita nu se aplica daca imprumutatul notifica banca in mod expres si conform cu clauzele conventiei, modificate prin Art. 6 din actul aditional privind neacceptarea noilor acte aditionale in forma prezentata de banca.

16. La Art. 7 din actul aditional, privind punctul 11 „Alte mentiuni” din conditiile speciale ale conventiei, punctul 4, trebuie sa fie specificate care sant acele „alte costuri aferente conventiei”, si deasemenea, sa se specifice ca sectiunea 8 din conventie este modificata de actul aditional.

17. La Art. 7 din actul aditional, privind punctul 11 „Alte mentiuni” din conditiile speciale ale conventiei, punctul 7, trebuie sa se specifice in clar care OUG se aplica si deasemenea, ca pe langa OUG 50/2010 se aplica prezentei conventii si actului aditional toate celelalte reglementari legislative, cum ar fi Legea 193/2000 dar nu numai, care definesc modul in care trebuie sa se desfasoare relatia intre o banca si clientii acesteia.

18. La Art. 7 din actul aditional, privind punctul 11 „Alte mentiuni” din conditiile speciale ale conventiei, punctul 9, se va completa formularea clauzei cu prevederea ca imprumutatul are dreptul sa conteste corectitudinea evaluarii si sa ceara o contra-evaluare inainte ca banca sa treaca la declararea scadentei anticipate.

19. Respingem Art. 8 din actul aditional, paragraful 1, deoarece conform Legii 193/2000, Art. 1, alineatul (2) prevede cat se poate de clar cum se trateaza situatia in care exista clauze cu mai multe interpretari posibile. In cazul in care banca doreste sa elimine asemenea situatii, solicitam sa specifice care sant clauzele din Conditiile Speciale si Conditiile Generale ale conventiei pe care doreste sa le modifice si in ce fel.

20. In Actul Aditional este mentionata o Anexa 1 care nu ne-a fost inmanata de reprezentatul bancii.

21. Respingem Anexa 2 a Actului Aditional deoarece:

- sunt trecute elemente in capul de tabel care nu au ce cauta in document, conform cu prevederile OUG 50/2010 si a clauzelor din conventie, modificate prin actul aditional : MRR, CMP

- s-a introdus un comision denumit „Comision Administrare Credit” desi conform OUG 50/2010, art. 36, banca are dreptul sa perceapa doar anumite comisioane si un comision de administrare era deja definit in cadrul conventiei de credit si in anexa acesteia „Scadentar de plata”, iar modificarea valorii comisioanelor percepute poate fi efectuata doar cu acordul debitorului iar redenumirea acestora este interzisa expres in actele normative.

22. Solicitam introducerea in Actul Aditional a unei clauze care sa specifice in mod expres ca modificarile aduse conventiei de actul aditional intra in vigoare incepand de la data 21.06.2010, data la care a intrat in vigoare OUG 50/2010 si de la care acest act normativ isi produce efectele.

In consecinta, va informam ca respingem Actul Aditional si anexele acestuia in forma actuala si solicitam bancii sa le modifice conform observatiilor facute de noi in aceasta notificare.

Citeste si comenteaza pe Dan Popa's Weblog.