Unele state membre ale Uniunii Europene au ales sa preia in legislatia nationala dispozitiile Directivei 2008/48/EC privind contractele de credit pentru consumatori intr-o maniera mai stricta, in timp ce alte state membre au optat pentru extinderea prevederilor acesteia si la alte categorii de credit, potrivit datelor prezentate joi de Consiliul Concurentei. In Romania, Directiva europeana a fost transpusa prin Ordonanta de Urgenta nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, care se aplica atat contractelor de credit nou incheiate, cat si celor aflate in derulare.

UNGARIA

 • Actul privind creditul de consum (Actul CLXII nr. 361/2009) implementeaza Directiva si extinde unele prevederi ale acesteia la creditele ipotecare si la contractele de leasing.
 • Actul prevede doua drepturi esentiale pentru consumatori: dreptul de a renunta la contractul de credit, fara nicio justificare, in termen de 14 zile de la incheierea contractului si dreptul de a rambursa anticipat oricand creditul, comisionul de rambursare anticipata perceput de creditor fiind limitat.
 • Este stabilit un nivel maxim al comisionului in cazul rambursarii partiale sau totale a creditului, inainte de expirarea perioadei: nu poate depasi 1% din suma platita in avans, in cazul creditelor pentru consum, si 2% in cazul creditelor ipotecare. Reglementarea mentioneaza, de asemenea, portofoliul de credite ipotecare in baza carora se emit obligatiuni ipotecare (mortgage bonds), in acest caz comisionul pentru rambursarea anticipata neputand depasi 2,5% din suma platita.
 • Reglementarea asigura cadrul prin care informatiile sunt puse la dispozitia consumatorilor intr-o modalitate cat mai completa, in timp rezonabil si inainte ca un contract sa fie incheiat.
 • Informatiile pre-contractuale trebuie sa fie furnizate intr-o forma standardizata (Standard European Consumer Credit Information), utilizata de catre toti creditorii, pentru a facilita compararea diferitelor oferte si a face informatiile mai accesibile.
 • Sunt impuse reguli mai stricte cu privire la obligatiile creditorilor de a  respecta atat conditia de transparentizare a formulei de calcul a dobanzii anuale efective, cat si cuantumul acesteia, reprezentand totalitatea costurilor.
 • Sunt inasprite cerintele pentru verificarea eligibilitatii/bonitatii debitorilor.

FRANTA

 • Legea nr. 2010-737/01 iulie 2010 transpune Directiva si extinde aria de aplicare asupra creditelor de pana la 75.000 euro (fata de 21.500 euro cat era anterior), precum si asupra descoperirilor de cont cu termen mai mare de 3 luni.
 • Legea extinde regulile vizand protectia consumatorilor si asupra creditelor de consum garantate cu ipoteca, contractelor de leasing cu optiune de cumparare.
 • Sunt excluse din sfera de aplicare a Legii operatiunile de creditare destinate achizitionarii sau mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren sau imobil, existent sau in constructie, precum si creditele al caror cuantum este mai mare de 75.000 euro.
 • In cazul rambursarii anticipate a creditului, partial sau total, consumatorul nu va plati niciun cost suplimentar, daca dobanda este variabila.
 • In cazul rambursarii anticipate a unui credit cu dobanda fixa, creditorul are dreptul la o indemnizatie echitabila si obiectiv justificata de costurile eventuale legate direct de rambursarea in cauza. In aceste conditii, daca durata intre data rambursarii anticipate si data expirarii contractului este mai mare de 1 an, aceasta compensatie nu poate fi mai mare de 1% din capitalul rambursat; daca durata este mai mica de 1 an, compensatia nu va depasi 0.5% din capitalul rambursat.

FINLANDA

 • Directiva privind creditul de consum se va implementa in legislatia nationala, prin modificarea Actulului privind protectia consumatorului si va intra in vigoare la 1 decembrie 2010. In acelasi timp, legislatia a fost modificata astfel incat sa reflecte schimbarile ce au loc pe piata creditelor.
 • Spre deosebire de prevederile Directivei, actul national acopera si creditele ipotecare si creditele mai mici de 200 euro.
 • Consumatorul are dreptul de a achita anticipat un credit ipotecar fara a suporta costuri suplimentare. Lipsa unei taxe suplimentare pentru rambursarea anticipata a creditului, ajuta la mentinerea concurentei intre banci, intrucat clientii consumatori pot shimba astfel bancile mai usor. Consumatorul este informat asupra oricaror modificari ale dobanzii si ale sumelor ce le datoreaza dupa aceste modificari, precum si a posibilelor modificari ale perioadelor de gratie.
 • Daca este agreata prin contract, dobanda creditului va putea fi modificata in functie de modificarea ratei de referinta utilizata in formula de calcul, detaliata in contract.
 • Rata de referinta trebuie sa se bazeze pe factori independenti de vointa unilaterala a bancii si trebuie sa fie publica. Alte modificari pot fi introduse in contract numai cu acordul ambelor parti.
 • Anterior incheierii unui contract de credit, furnizorul de servicii financiare (ex. banca) trebuie sa dispozitia consumatorului informatii specifice referitoare la credit, la drepturile si obligatiile consumatorului, prin intermediul unui formular standardizat. In privinta creditelor ipotecare, pe langa informatiile de baza se va utiliza un formular ce permite comparatii cu creditele oferite de ceilalti furnizori de servicii financiare.

GERMANIA

 • Actul normativ care transpune Directiva a fost adoptat pe 29 iulie 2009.
 • Nu exista nicio restrictie privind cuantumul total al creditului, astfel ca prevederile Directivei sunt aplicabile tuturor contractelor de credit al caror cuantum depaseste 200 euro. Majoritatea dispozitiilor se aplica si creditelor ipotecare garantate cu terenuri, exceptie facand prevederile referitoare la rambursarea anticipata si la terminarea contractului.
 • Toate costurile derivand din contractul de credit si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate sunt convenite de la momentul incheierii (dateil) contractului. Costurile neprevazute in contract nu vor fi platite de catre consumator. Daca consumatorul isi exercita dreptul de a se retrage din contract el trebuie sa plateasca principalul si dobanda.
 • Informatiile precontractuale si contractuale trebuie sa specifice toate costurile aferente contractului de credit si conditiile in care aceste costuri pot fi schimbate/modificate.
 • Nu exista nicio conditie obligatorie de utilizare a unor indici de referinta la calculul dobanzii. Cu toate acestea, instantele civile pot obiecta la clauzele contractuale care conduc la conditii inegale pentru cresterea sau reducerea dobanzii (ex. daca clauzele contractuale permit bancii sa creasca dobanda, in cazul unei majorari a indicelui de referinta, atunci banca trebuie, de asemenea, sa micsoreze dobanda in cazul in care exista o imbunatatire semnificativa a ratelor de referinta).

MAREA BRITANIE

 • Transpunerea actului comunitar a fost efectuata prin mai multe acte normative.
 • Aria de aplicare cuprinde toate creditele pentru consumatori reglementate de Credit Consumer Act (altele decat creditele garantate ipotecar).
 • Consumatorul are dreptul de a rambursa partial sau total creditul imprumutat.
 • Creditorul poate solicita o compensatie, in cazul rambursarii anticipate, numai daca dobanda contractului este fixa. Daca dobanda este variabila, nu poate fi ceruta o astfel de compensatie. Daca dobanda este initial fixa, dupa care se transforma in dobanda variabila, compensatia va putea fi ceruta numai daca rambursarea anticipata intervine in perioada cu dobanda fixa si va fi de maxim 1% daca perioada de timp pana la terminarea contractului este mai mare de 1 an, respectiv 0,5% daca perioada respectiva este mai mica de 1 an.

BELGIA

 • Directiva este transpusa prin modificarea Actului privind Creditul de Consum din 1991 (aprobata in iunie 2010) si va avea aplicabilitate din 1 decembrie 2010.
 • Actul normativ se aplica si creditului garantat cu ipoteca a carui destinatie nu este cumpararea sau renovarea unei locuinte (de ex. creditul acordat pentru restructurare unui credit de consum existent).
 • La nivel national este calculat un maxim al dobanzii anuale efective (DAE) si ca urmare, dobanzile anuale efective nu pot depasi DAE globale maximale prevazute de lege.
 • Orice modificare intervenita in cuantumul ratei dobanzii sau mai exact in calculul dobanzii anuale efective, intotdeauna va trebui sa tina cont de maximul DAE permis.
 • Toate costurile percepute trebuie prevazute in contractul de credit. Spre deosebire de rata dobanzii care poate fi modificata, orice modificare ale celorlalte costuri este interzisa.
 • Consumatorul trebuie sa instiinteze creditorul daca vrea sa ramburseze anticipat creditul, partial sau total, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de data rambursarii.
 • In cazul achitarii anticipate a creditului, creditorul are dreptul la o compensatie echitabila si obiectiv justificata de costurile eventuale legate direct de rambursarea in cauza, cu conditia ca dobanda perceputa sa fie una fixa. In aceste conditii, daca durata intre data rambursarii anticipate si data expirarii contractului este mai mare de 1 an, aceasta indemnizatie nu poate fi mai mare de 1% din capitalul rambursat; daca durata este mai mica de 1 an, compensatia nu va depasi 0.5% din capitalul rambursat. Daca dobanda este variabila, consumatorul nu va plati nicio compensatie bancii.

BULGARIA

 • Actul privind Creditul de Consum este actul normativ prin care este transpusa Directiva in legislatia nationala, scopul declarat al legii fiind protejarea consumatorului prin stabilirea unor conditii echitabile in obtinerea unor credite de consum, precum si de a promova un comportament responsabil din partea creditorilor care acorda credite pentru consumatori.
 • Se aplica si in situatia in care mai multe contracte sunt incheiate intre acelasi consumator si creditor si suma lor totala depaseste echivalentul a 75.000 euro sau atunci cand prin incheierea acestor contracte se incearca eludarea legii.
 • Bancile nu pot sa modifice unilateral metodologia de calcul a dobanzii, ulterior incheiereii contractului de credit cu un consumator.
 • Creditorii sunt obligati sa publice pe site-ul lor dobanda curenta oferita pentru credite, indicele monetar de referinta folosit impreuna cu metodologia de calcul utilizata. Nu exista o metodologie unica de calcul, consacrata, a formulei dobanzii pentru credite. Utilizarea unui indice monetar de referinta este una din metode, bancile avand insa libertatea de a folosi metodologii proprii de calcul.

LETONIA

 • Actul normativ care transpune Directiva se afla in curs de adoptare.
 • Proiectul de act normativ prevede ca unele dispozitii ale Directivei sunt aplicabile si creditelor ipotecare sau altor credite similare, indiferent de valoarea acestora.
 • Actul nu contine prevederi referitoare la limitarea comisioanelor percepute de banci si nici cu privire la posibilitatea majorarii acestora pe parcursul derularii contractului.

POLONIA

 • Actul normativ care transpune Directiva se afla in curs de adoptare.
 • Proiectul de act normativ prevede ca unele dispozitii ale Directivei sunt aplicabile si contractelor ipotecare, respectiv cele referitoare la indeplinirea cerintelor pentru informatiile precontractuale si forma contractului de credit. Consumatorul trebuie sa primeasca informatii complete privind conditiile, costurile si celelalte obligatii, anterior incheierii unui contract ipotecar. Va fi utilizat un format standard care sa cuprinda elemente precum rata, suma totala a creditului de rambursat, durata creditului etc.
 • Numarul comisioanelor percepute nu este limitat. Cu toate acestea, consumatorul trebuie sa fie informat cu privire la acestea, inainte de incheierea contractului de creditare.

SLOVACIA

 • Actul nr. 129/2010 privind creditele de consum si alte credite oferite consumatorilor transpune Directiva in legislatia nationala.
 • Sfera de reglementare nu include contractele ipotecare, creditele garantate cu ipoteca, creditele imobiliare, creditele mai mici de 100 euro si cele mai mari de 75.000 euro, creditele oferite municipalitatilor.
 • Comisionul de rambursare anticipata nu va depasi 1% din creditul rambursat daca perioada intre data rambursarii si data expirarii contractului e mai mare de un an. Daca perioada este mai mica de un an, comisionul nu va depasi 0.5% din suma rabursata. Creditorul nu va putea solicita un astfel de comision in situatia in care dobanda este variabila.
 • Comisionul de rambursare anticipata nu va depasi dobanda pe care consumatorul ar fi platit-o pe parcursul derularii contractului, intre momentul rambursarii anticipate si data expirarii contractului de credit.

GRECIA

 • Potrivit jurisprudentei Curtii Supreme Civile si Penale a Greciei, daca rata dobanzii este variabila, bancilor le este interzis sa perceapa orice penalitate pentru rambursare anticipata partiala sau totala a creditului. Pe de alta parte, in cazul creditelor ipotecare cu rata fixa a dobanzii un comision de rambursare anticipata este considerat legal. Ca regula generala, comisioanele percepute in caz de rambursare anticipata trebuie explicate intr-o maniera clara si precisa consumatorilor.

ROMANIA

 • Directiva Europeana 48/CE/2008 a fost transpusa in legislatia nationala prin Ordonanta de Urgenta nr 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
 • Prevederile actului normativ se aplica atat contractelor de credit nou incheiate de banci cat si celor aflate in derulare.
 • Comisionul de rambursare anticipata nu poate fi mai mare de 1% in cazul in care dobanda este fixa, daca rambursarea se efectueaza dupa un an de la acordarea creditului sau de maximum 0,5% in cazul in care rambursarea se efectueaza pana la un an. In cazul in care dobanda creditului este variabila, calculata sub o formula de calcul ca in exemplu EURIBOR/LIBOR/BUBOR + MARJA, se interzice existenta unui comision de rambursare anticipata.
 • Numarul comisioanelor aferente contractului de credit a fost limitat la patru: comision de administrare credit, comision de rambursare anticipata dupa caz, comision de penalizare pentru intarzierea la plata si comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

In celelalte 15 state membre, implementarea Directivei este in curs de derulare.