Veniturile totale medii lunare ale romanilor in trimestrul al doilea au fost in termeni nominali, de 2337 lei pe gospodarie si de 806 lei pe persoana. Veniturile banesti au fost, in medie de 2005 lei pe gospodarie (691 lei pe persoana), iar cele in natura de 332 lei lunar pe gospodarie (115 lei pe persoana), mai reiese din datele Institutului National de Statistica (INS). In privinta cheltuielilor, romanii au cheltuit in aceeasi perioada 2045 de lei in medie pe gospodarie, principalele destinatii ale cheltuielilor fiind consumul de bunuri, servicii precum si transferurile catre administratie la bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor si contributiilor, mai arata INS.

Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri - 50,7%, spun oficialii INS. La formarea acestora au contribuit veniturile din prestatii sociale (in proportie de 25,6%), veniturile din agricultura (cu 3,3%), veniturile din activitati neagricole independente (cu 2,9%) si cele din proprietate si din vanzari de active din patrimoniul gospodariei (cu 1,8%).

structura veniturilor

structura veniturilor

Foto: Hotnews

Bineinteles, intre mediul rural si urban exista mari diferente. In mediul urban, veniturile totale medii pe o gospodarie au fost cu 36,0% mai mari decat ale gospodariilor din mediul rural si cu 12,7% mai mari fata de ansamblul gospodariilor.

In urban, veniturile gospodariilor au provenit in proportie de 62,4% din salarii, de 23,9% din prestatii sociale, veniturile in natura reprezentand 7,6% din total.

In mediul rural, principala sursa a veniturilor gospodariilor a reprezentat-o productia agricola, care a asigurat o treime (33,2% ) din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (24,7% din totalul veniturilor) a fost formata de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile banesti din agricultura asigurand numai 8,5% din veniturile gospodariilor din mediul rural.

O contributie importanta la formarea veniturilor gospodariilor rurale a revenit si veniturilor din prestatii sociale (28,7%) si celor salariale (29,2%). Fiecare dintre aceste surse de venituri au ponderi sensibil apropiate de veniturile provenite din productia agricola, fiind cu doar 4-5 puncte procentuale mai mari decat veniturile din agricultura.

  • Cheltuielile- 90% din venituri

Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul II 2010, in medie, de 2045 lei lunar pe gospodarie (705 lei pe persoana) si au reprezentat 87,5% din nivelul veniturilor totale. Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratie si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor si contributiilor.

structura cheltuielilor

structura cheltuielilor

Foto: Hotnews

Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei.

Unele particularitati in ceea ce priveste marimea si structura cheltuielilor totale de consum sunt determinate de mediul de rezidenta. Astfel, in timp ce nivelul cheltuielilor totale de consum, medii lunare pe o gospodarie, este mai mare in urban fata de rural cu 445 lei, cel pentru consumul alimentar este mai mare cu numai 39 lei. Aceasta deriva din faptul ca, in rural, 41,6% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezinta contravaloarea consumului din resurse proprii. In urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 19,2% din cheltuielile pentru consumul alimentar.

Pe ce ni se duc banii

Pe ce ni se duc banii

Foto: Hotnews

Conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in trimestrul II 2010, in medie, 41,4% din consumul gospodariilor. O componenta a consumului, cu pondere relativ mare in cheltuieli, este legata de locuinta (apa, energie electrica si termica, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea si intretinerea locuintei). In trimestrul II 2010, acesteia i s-a alocat din cheltuielile de consum 19,3%. Cea mai mare parte a cheltuielilor cu locuinta (15,4%) a fost absorbita de consumul de utilitati necesare functionarii si incalzirii locuintei (apa, energie electrica si termica, gaze naturale si alti combustibili).