O eventuala respingere a rectificarii bugetare ar avea drept consecinta imposibilitatea desfasurarii normale a activitatii până la finele anului, imposibilitatea susţinerii proiectelor de investiţii si imposibilitatea platii arieratelor, se arata in nota de fundamentare a Proiectului de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010.

Potrivit documentului, intentiile Guvernului „constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată”, se mai spune in document.

Principalele schimbari aduse de rectificare sunt:

1) majorarea veniturilor bugetului de stat pe anul 2010 cu suma de 1,2 miliarde lei (din care impozit pe profit -770,0 milioane lei, în principal, datorită efectului contracţiei economice, reducerii expunerilor băncilor comerciale şi creşterii volumului creditelor neperformante), impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice: -105,3 milioane lei; TVA: +2.096,4 milioane lei ( majorare bazată pe evoluţia peste aşteptări a încasărilor), venituri nefiscale: -780,3 milioane lei, venituri din capital: +224,7 milioane lei.

2) majorarea cheltuielilor bugetului de stat, pe sold, cu suma de +1,2 miliarde de lei.

3) majorarea cheltuielilor din sume provenite din fonduri externe nerambursabile cu suma de +60,5 milioane lei.

4) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la venituri cu suma de +35,0 milioane lei, iar la cheltuieli cu suma de +150,0 milioane lei.

5) economiile înregistrate la unele judeţe, la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, se redistribuie pentru: finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, inclusiv indemnizaţiile lunare (+251,2 milioane lei), finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat (+43,2 milioane lei) si suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Constanţa (+1,5 milioane lei), destinate finanţării cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

6) efectuarea de redistribuiri a unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele în cadrul fondurilor aprobate în bugetele unor ordonatori principali de credite.

7) menţinerea deficitului bugetar în corelaţie cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi cu măsurile instituite, la 6,8% ca pondere în PIB.

Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor locale cu salariile si sporurile in institutiile de invatamant preuniversitar de stat vor fi diminuate cu 247,1 milioane lei, la 8,2 miliarde lei. Taierile de cheltuieli vor cuprinde si bugetul de finantare a ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei, acestea urmand sa fie diminuate cu 5,6 milioane lei, la 725,6 mil.lei.

Ministerul Muncii va primi cei mai multi bani (aproape un miliard de lei), reprezentand in principal transferuri pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat si fonduri pentru plata drepturilor de asistenta sociala.

Rectificarea bugetară va fi discutată în Consiliul Economic şi Social (CES), vineri, urmând ca apoi să fie aprobată în şedinţa de luni a Guvernului. Tot în şedinţa de luni, Executivul va adopta şi formele finale ale Legii-cadru a salarizării personalului bugetar şi a Legii de aplicare a Legii-cadru în anul 2011.