Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Potrivit proiectului, familiile si persoanele singure care au in proprietate aparatura electronica, obiecte de arta, masina de tricotat, diverse utilaje etc nu beneficiaza de ajutor social. Vedeti atasat lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale.

Normele metodologice mai prevad ca persoanele care iau ajutor social si lucreaza pe baza de contract individual de munca, au statut de functionar public sau presteaza o activitate realizand venituri cu caracter salarial, sa beneficieze de o majorare cu 15% a ajutorului.

Majorarea cuantumului ajutorului social se aplica o singura data, indiferent de numarul membrilor de familie care lucreaza pe baza de contract individual de munca, au statut de functionar public sau presteaza o activitate realizand venituri cu caracter salarial.

"In vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, dupa caz, la resedinta solicitantului, pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare", potrivit normelor metodologice.

Ancheta sociala se realizeaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.

"La stabilirea venitului net lunar al familiei si, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala <>, cu modificarile si completarile ulterioare", mai prevede actul normativ.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii.