În luna noiembrie 2010, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1900 lei, cu aproape 3% mai mare decât luna precedentă, arata datele remise marti HotNews.ro de catre Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1377 lei, în creştere faţă de luna anterioară cu 37 lei. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţile de intermedieri financiare (3380 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (804 lei).

  • Salariu vs inflatie

Indicele câştigului salarial real pentru luna noiembrie 2010 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 102,3%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 114,6%, cu 2,5 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna octombrie 2010.

  • Noiembrie 2010 comparativ cu octombrie 2010

În luna noiembrie 2010, în majoritatea activităţilor din sectorul economic (cu exceptia activităţilor din administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială) nivelul câştigului salarial mediu net a fost în creştere faţă de luna octombrie 2010, ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime de vacanţă), plăţii sumelor din alte fonduri (tichete de masă şi tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte), a revenirilor din concedii fără plată ori din şomaj tehnic, a disponibilizărilor de personal cu salarii mici, după cum urmează: cu 12,3% în alte activităţi extractive; între 6% şi 10% în fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, colectarea şi epurarea apelor uzate, silvicultură; între 4% şi 6% în depozitare şi transport, fabricarea de mobilă, fabricarea de maşini, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, prelucrarea lemnului, fabricarea autovehiculelor de transport rutier s.a.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost cauzate de acordarea în luna octombrie a primelor ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete de masă). De asemenea, în unele activităţi economice scăderea nivelului câştigului salarial mediu net din luna noiembrie a fost cauzată de nerealizările de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte), de intrarea în şomaj tehnic şi de dificultăţile financiare din sectorul economic.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, din sectorul economic, s-au înregistrat după cum urmează: cu 16,2% în extracţia minereurilor metalifere; între 4% şi 5% în industria metalurgică, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, după cum urmează: învăţământ (5,2%) - ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice (inclusiv a celor lucrate peste normă), pentru cumulul de funcţii al acestora, respectiv a plăţii sumelor din alte fonduri ori pentru perioade anterioare; administraţie publică (2,4%) - ca urmare a acordării, în unele instituţii publice, de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv pentru perioade anterioare), dar şi ca efect al disponibilizării personalului cu salarii mici; sănătate şi asistenţă socială (1,2%) - ca urmare a acordării de prime ocazionale, respectiv plăţii drepturilor salariale restante cuvenite salariaţilor din unele unităţi (în special din domeniul asistenţei sociale) care, în lunile anterioare, s-au confruntat cu dificultăţi financiare.

Faţă de luna iunie 2010 (lună ce a precedat aplicarea prevederilor Legii nr.118/2010 ), câştigul salarial mediu net din luna noiembrie a scăzut în sectorul bugetar cu 17,4% în sănătate şi asistenţă socială, cu 17,1% în administraţia publică, respectiv cu 16,5% în învăţământ.Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 0,8%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 93,6%.

  • Cateva precizari metodologice

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea celui de al 13-lea salariu şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă a INS. Începând cu luna ianuarie 2010 eşantionul cuprinde 25000 unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 92,73% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2. de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ - cca.3%, respectiv sănătate şi asistenţă socială - cca. 5%), exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.).

Aceste statistici nu ţin cont de forma de finanţare, scopul lor fiind cel de furnizare de informaţii pe activităţi economice conform CAEN Rev.2.

Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar) potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a: impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor de către agenţii economici în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu de salariaţi. Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariaţilor din luna respectivă.

Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.

Indicele câştigului salarial nominal brut se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal brut din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual. Indicele câştigului salarial nominal net se calculează ca raport între câştigul salarial mediu nominal net din luna curentă şi cel din luna de comparaţie, exprimat procentual. Indicele câştigului salarial real se calculează ca raport între indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele general al preţurilor de consum al populaţiei, exprimat procentual.