Raportul FMI pentru Romania: firmele de stat sunt bolovanii economiei, arieratele raman o mare problema, bancile trebuie ferite de pierderi cu ajutorul Ordonantei 50. Vezi intregul Raport

de Dan Popa     HotNews.ro
Joi, 13 ianuarie 2011, 8:13 Economie | Finanţe & Bănci


Arieratele raman o mare problema, tinta pentru soldul operaţional al societăţilor de stat (unde reformele treneaza) a fost ratată cu o diferenţă "substanţială, Ordonanta 50 nu trebuie sa genereze pierderi suplimentare bancilor si multe riscuri venind din zona politica. Acestea sunt doar o parte dintre concluziile vizitei Delegatiei FMI la Bucuresti, trecute in recentul raport publicat  (vezi atasamentul).
 • Ce am facut si ce a mai ramas?
Criteriile de performanţă şi ţintele indicative stabilite pentru finele lui septembrie 2010 au fost îndeplinite cu excepţia criteriului privind arieratele guvernamentale. Arieratele bugetului de stat şi cele din sistemul social au scăzut drastic datorită unor plăţi semnificative efectuate în luna septembrie, şi autorităţile au fost de acord să menţină nivelul acestora aproape de zero pe toată perioada ce a mai rămas din program. Arieratele autorităţilor locale au continuat însă să crească, şi vor începe să scadă numai după intrarea în vigoare a noii legi a finanţelor publice locale, în 2011.
arieratele, calculate de FMI
Foto: Hotnews

Ţinta indicativă stabilită pentru cheltuielile guvernamentale curente a fost îndeplinită, dar ţinta stabilită pentru soldul operaţional al societăţilor de stat a fost ratată cu o diferenţă substanţială.

Ţintele fiscale de final de septembrie au fost îndeplinite cu o marjă, şi este probabil ca şi ţintele de final de an 2010 să fie îndeplinite. Combinate cu politici prudente de cheltuieli, măsurile fiscale deja aprobate ar trebui să fie suficiente pentru a se realiza reducerea de deficit convenită (la 4,4% din PIB) în 2011.
 • Indeplinirea promisiunilor s-ar putea dovedi dificila
Implementarea s-ar putea dovedi însă dificilă, având în vedere faptul că presiunile politice şi judiciare de eliminare a elementelor de ajustare se acumulează şi că probleme persistente de controlare a cheltuielilor din domeniul sănătăţii ar putea periclita obiectivele fiscale ale anului 2011. Reformele în sectorul întreprinderilor de stat trenează, şi în viitor vor fi necesare acţiuni suplimentare menite să împiedice deteriorarea poziţiei financiare a acestora. Îmbunătăţirea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale de la Uniunea Europeană, ce este în urma altor ţări UE, este critică pentru asigurarea investiţiilor necesare în condiţiile unor restricţii bugetare severe.
 • Sistemul bancar - neperformantele vor creste. Ordonanta 50 trebuie sa treaca fara sa afecteze bancile
Sistemul bancar a fost afectat de recesiune, dar continuă să fie bine capitalizat şi lichid. Împrumuturile neperformante (ÎNP) vor continua probabil să crească până la mijlocul anului 2011, datorită activităţii economice slabe. Capitalul agregat tampon continuă să fie mare însă, datorită menţinerii unei rate de adecvare a capitalului de peste 11% la toate băncile, şi politicii proactive a băncii naţionale în ceea ce priveşte asigurarea unor rezerve de capital adecvate. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri pentru a se garanta că recenta ordonanţă privind sectorul bancar (Ordonanţa 50) nu generează pierderi suplimentare semnificative în sistem. ÎNP au crescut drastic în al treilea trimestru, ajungând la 11,7%1 din totalul împrumuturilor la finele lui septembrie cu o dispersie notabilă în jurul valorii mediane.

sectorul public- salariati si salarii
Foto: Hotnews
Autorităţile vor trebui totuşi să îşi păstreze vigilenţa faţă de unele bănci mici (ce reprezintă agregat mai puţin de 2% din activele din sistem), care au înregistrat o deteriorare rapidă a calităţii împrumuturilor şi au provizioane mai mici decât media din sistem. Creditele acordate sectorului privat s-au menţinut constante de la începutul lui 2009, scăderea împrumuturilor acordate în monedă naţională fiind compensată de o creştere a creditelor acordate în valută, ce reflectă în principal repatrierea împrumuturilor de peste hotare (rezervele minime obligatorii mari dinaintea crizei au încurajat sucursalele băncilor străine să înregistreze împrumuturile acordate rezidenţilor în străinătate. Pe măsură ce RMO au fost reduse, împrumuturile au fost transferate înapoi în bilanţurile sucursalelor).

Ordonanţa 50 abilita de asemenea agenţia de protecţie a consumatorilor să suspende activităţile de creditare ale băncilor, subminând astfel rolul BNR de autoritate de reglementare în sistem. Autorităţile s-au angajat (acţiune prealabilă) fie să elimine elementul de retroactivitate din legislaţia actuală, fie să permită băncilor să modifice condiţiile contractelor pre-existente astfel încât să fie evitate pierderile potenţial destabilizatoare, şi să precizeze că BNR va continua să fie singura autoritate abilitată să suspende activităţi bancare.

Creditele acordate  guvernului, pe de altă parte, reprezintă acum 20% din totalul împrumuturilor bancare, spre deosebire de 8% la finele lui 2008, deşi efectele de dislocare (crowding out) par a fi limitate.
 • Rata şomajului scade, dar acest lucru se datorează reducerii nivelului de participare a forţei de muncă şi nu creării de locuri de muncă
Încrederea consumatorilor şi sentimentul economic îmbunătăţindu-se treptat şi industriile orientate către export continuând să crească, indicatorii recenţi sugerează că în al patrulea trimestru sau la începutul anului 2011 creşterea va deveni pozitivă. Rata şomajului a început să scadă, dar acest lucru se datorează în principal reducerii nivelului de participare a forţei de muncă şi nu creării de locuri de muncă.

Pieţele de capital româneşti şi-au revenit oarecum de la căderea pe care au înregistrat-o în iunie. Până la acest moment, turbulenţele de la periferia zonei Euro au avut un impact modest asupra României, dar riscurile se menţin. Leul a slăbit uşor începând din septembrie, cu o volatilitate relativ mică datorită parţial intervenţiilor ocazionale ale băncii centrale în direcţia calmării fluctuaţiilor monetare.

Riscurile aferente acestei perspective macroeconomice continuă să fie mari, dar destul de echilibrate. Pe parte negativă, tensiunile politice ar putea eroda încrederea şi slăbi performanţele. O redresare mai slabă decât cea anticipată în Europa Occidentală ar putea afecta exporturile româneşti. Turbulenţele ce persistă la periferia zonei Euro s-ar putea propaga în Europa emergentă, ducând la majorarea primelor de risc şi afectând fluxurile de capital către România. O mai bună absorbţie a fondurilor UE destinate investiţiilor ar putea constitui de asemenea un catalizator pentru o creştere mai rapidă.
 • Autorităţile se vor confrunta însă cu un număr de provocări
CDS Romania
Foto: Hotnews
Proiectul de buget pe 2011 se bazează pe un efect anual complet al măsurilor de ajustare şi pe o restrângere continuă a cheltuielilor pentru atingerea ţintei de deficit de 4,4% din PIB. Aceste politici convenite includ: (i) eliminarea primelor de vacanţă şi al celui de-al 13-lea salariu pentru a permite o oarecare recuperare a salariilor din sectorul public în limitele anvelopei salariale agreate; (ii) continuarea politicii de înlocuire a unui singur funcţionar public din şapte care părăsesc sistemul; (iii) prelungirea îngheţării pensiilor din anul acesta; (iv) lărgirea bazei de contribuţii la asigurările de sănătate pentru a include mai mulţi pensionari; şi (v) eliminarea subvenţiilor de căldură. Autorităţile se vor confrunta însă cu un număr de provocări pe parte de implementare a elementelor cheie ale ajustării. Reducerea asumată a anvelopei salariale depinde de capacitatea autorităţilor de a menţine şi în 2011 cea mai mare parte a reducerilor salariale convenite în iulie 2010, şi pe o reducere progresivă a numărului de angajaţi din sectorul public.

Reformele din sectorul de sănătate vor trebui să predomine efectiv tendinţa din trecut de depăşire semnificativă a cheltuielilor. Autorităţile vor trebui de asemenea să continue să reziste presiunilor politice puternice de reducere a impozitelor pe venit sau a cotelor de contribuţii sociale sau de escaladare a cheltuielilor de capital dincolo de nivelurile sustenabile. Autorităţile sunt hotărâte în continuare să ia măsuri suplimentare în cazul în care vreuna din aceste provocări va periclita realizarea strategiei lor de ajustare.
 • Este de aşteptat ca arieratele autorităţilor locale să mai crească
În schimb, arieratele autorităţilor locale au crescut, şi ţinta programului a fost ratată din nou. Guvernul va aloca fondurile necesare pentru a menţine nivelul arieratelor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale aproape de zero (mai puţin de 0,5% din PIB) pe parcursul programului, până când încep să producă efecte reformele structurale necesare, mai ales cele din sectorul sănătate.

Este de aşteptat ca arieratele autorităţilor locale să mai crească înainte de a începe trendul descendent la începutul anului viitor, când amendamentele la legea finanţelor publice locale vor impune obligaţia de plată a arieratelor în anul următor. În acelaşi timp, specialiştii BM vor contribui la îmbunătăţirea managementului financiar la nivelul autorităţilor locale.

În conformitate cu o nouă directivă UE, guvernul va începe să reducă în timp perioadele de achitare a facturilor după depunerea lor la cel mult 30 de zile în cursul lui 2011 şi 2012.
datoria publica- scenariu
Foto: Hotnews


Totodată, ele îşi propun să lanseze un nou program de “titluri în euro pe termen mediu” la finele anului 2010 sau începutul anului 2011, program ce va menţine prezenţa României pe pieţele externe în condiţii de emisiune mai flexibile. În 2011 se are în vedere realizarea unei evaluări formale a strategiei guvernamentale de gestionare a datoriei, cu asistenţă de la FMI, CE şi Banca Mondială.

Legea salarizării unitare în sectorul public prevede noi categorii de posturi şi o nouă grilă de salarizare. Parametrii pentru 2011 definiţi în legea de implementare vor garanta că: (i) cheltuielile cu salariile în sectorul public se menţin în anvelopa agreată pentru 2011; (ii) toate sporurile rămase sunt stabilite sub formă de plafon maxim nu sub formă de niveluri obligatorii, atât la nivel agregat cât şi la nivel individual, ceea ce va permite o mai mare flexibilitate în funcţie de performanţe şi de condiţiile bugetare; şi (iii) sistemul sporurilor de productivitate (stimulentele) va fi eliminat prin includerea acestora în salariul de bază, oferind o oarecare flexibilitate pentru recompensarea colectărilor foarte bune în interiorul plafonului general stabilit pentru sporuri. Aplicarea integrală a noului sistem de salarizare va dura însă câţiva ani.

Reducerea numărului de salariaţi în sectorul public este în grafic. Până la finele lui octombrie au fost eliminate un număr de [65.000] de posturi, până la sfârşitul  anului urmând a fi eliminate încă [25.000], aproape de ţinta iniţială de 100.000. O reformă a prestaţiilor sociale, ce a fost deja transmisă parlamentului, va consolida venitul minim garantat, ajutoarele de căldură şi alocaţia familială într-o nouă schemă condiţionată de nivelul material. Şi alocaţiile pentru persoane cu handicap vor fi condiţionate de nivelul material. Actuala indemnizaţie pentru creşterea copilului va fi raţionalizată pentru a fi mai bine armonizată cu standardul mediu din UE. Pentru a reduce rata semnificativă de fraudă în domeniul prestaţiilor sociale, constatată în urma recentelor inspecţii şi pentru a eficientiza cheltuielile, autorităţile au dublat personalul ce lucrează în inspecţiile sociale şi extind o gama de programe supuse controalelor la toate programele ce prezintă risc ridicat de nereguli.
 • Reducerea costurilor de asistenţă medicală- insuficienta
Deşi autorităţile continuă să implementeze măsuri de reducere a costurilor de asistenţă medicală (vezi SI din 16 iunie 2010, 29 iunie şi 9 septembrie 2010), acestea s-au dovedit insuficiente pentru a echilibra bugetul mult redus al sistemului de sănătate fără să genereze arierate. Guvernul va continua aşadar restructurarea sectorului sănătate cu scopul de a asigura funcţionarea pe mai departe a sistemului de sănătate în limitele alocaţiilor bugetare. Pe parte de venituri, se va aproba legea de introducere a coplăţii pentru cea mai mare parte a serviciilor din sectorul de sănătate, şi de aplicare a recent aprobatului impozit aplicat furnizorilor de medicamente.

Pe parte de cheltuieli, va fi raţionalizată reţeaua de spitale, şi guvernul va restructura contractarea de servicii medicale în sensul plafonării contractelor la sumele prevăzute în buget, pentru a se realiza o contractare pe baze concurenţiale şi nu pe baze universale cum s- a făcut până acum, a reduce profiturile furnizorilor de medicamente şi va continua trecerea treptată la plata pe bază de servicii prestate şi nu pe bază de pacienţi înscrişi în domeniul asistenţei primare.

Guvernul va analiza şi raţionaliza, cu asistenţă din partea Băncii Mondiale, pachetul de servicii asigurate de către guvern, şi va dezvolta un sistem IT de stabilire a preţurilor serviciilor medicale. Se anticipează că aceste reforme vor genera în 2011 economii de cel puţin [0,4] procente din PIB.
Progresul procesului de privatizare şi performanţele întreprinderilor de stat (ÎS) continuă să fie limitate.
 • Firmele de stat- bolovanii economiei romanesti
Datele revizuite arată că cele mai mari zece întreprinderi de stat cu pierderi nu au îndeplinit ţinta indicativă privind pierderile din exploatare în trimestrul doi, şi că şi în trimestrul trei aceasta a fost ratată cu o marjă mare. Mai mult, arieratele la plată ale acestora au continuat să crească. Deficitele celor mai mari zece întreprinderi de stat cu pierderi totalizau la sfârşitul lui septembrie ¾ de procent din PIB-ul anual, în timp ce arieratele lor brute se situau la aproximativ 3% din PIB (cam de zece ori mai mari decât cele monitorizate prin ţinta BGC). Au fost luate măsuri de îmbunătăţire pe parte de venituri (prin tarife mai mari) dar şi prin reducere a costurilor prin disponibilizări de angajaţi şi restructurări, dar progresele sunt lente. Multe dintre companii au dezechilibre profunde, o administrare şi o gestionare inadecvată şi sindicate puternice ce se opun schimbărilor.
 • Cat de capabili suntem sa ne restituim datoria catre FMI?
Este de aşteptat ca România să îşi păstreze capacitatea de a rambursa datoria către Fond. Sumele rămase de rambursat Fondului vor atinge un maxim de 36% din rezervele brute în 2010. Vârful plăţilor va fi încă gestionabil în 2013–14 la 11,7% şi respectiv 12% din rezervele brute. Deşi expunerea rămâne mare, riscurile asociate serviciului datoriei sunt atenuate de nivelul relativ redus al datoriei publice (sub 37% din PIB), înregistrându-se un vârf al datoriei publice externe de aprox. 16% din PIB în 2011. Se anticipează că datoria externă totală va creşte la aprox. 82% din PIB la sfârşitul anului 2011, de la 51% la sfârşitul anului 2008, însă pe termen mediu va deveni gestionabilă pe fondul revenirii la creştere economică. Angajamentul politic puternic asumat de România faţă de programul ASB şi un istoric excelent al plăţii datoriei externe constituie o garanţie că aceasta îşi va îndeplini la timp obligaţiile financiare către Fond.

Vezi si Raportul Bancii Mondiale privind perspectivele globale pentru 2011


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

5263 vizualizari

 • +10 (10 voturi)    
  Corect (Joi, 13 ianuarie 2011, 8:45)

  drak latinu [utilizator]

  Statul ( adica poporul ) baga bani foarte multi innindustrii care sunt in moarte clinica de foarte mult timp ! Un mic MARE exemplu este Oltchim care pierde bani de la revolutie pana azi si ce este si mai interesant este ca are acelasi director ;) pai cum a ramas ala acolo daca pierde bani "fara numar". Asta este un mic exemplu din multe altele.
  • 0 (0 voturi)    
   logic... (Vineri, 14 ianuarie 2011, 9:33)

   me [anonim] i-a raspuns lui drak latinu

   pentru ca institutiile de stat care faceau bani au fost vandute de mult (pe bani putini evident), celelalte nu vrea nimeni sa le cumpere cu comisioane mari
  • +1 (1 vot)    
   intreprinderile de stat sunt sustinute de UE! (Vineri, 14 ianuarie 2011, 10:24)

   danutz [anonim] i-a raspuns lui drak latinu

   Nu mai departe de luna decembrie, SC Romplumb SA a primit 1milion de Euro subventie pentru a-si continua programul de ecologizare. Foarte frumos s-ar spune, dar in intreprinderea se STAT romaneasc prelucreaza EXCLUSIV materie prima din Polonia. Deci polonezii ne dau minereu si DESEURI si noi le dam lingouri de Pb NERAFINAT si ramanem cu poluarea si niste amarate de salarii.
   Reamintesc ca STATUL mentine aceasta firma otravitoare pe teritoriul unie aglomeratii umane de 200.000 de suflete, dar a inchis uzina de la Zlatna afalta in creierii muntilor. Acum ati inteles de ce: era prea incomod sa prelucram minereurile Europei acolo!
 • +3 (9 voturi)    
  acum incep sa inteleg (Joi, 13 ianuarie 2011, 9:12)

  naiv [anonim]

  de ce nu vrea Ponta imprumuturi de la FMI! Ca sa nu trebuiasca sa faca cele de mai sus. EL crede ca India, Rusia, China nu vor pune conditii! Metroul, CFR, RADET etc pierd bani curent din politica de pomeni la tarife. Ca sa nu mai vorbim de minerit, de termocentrale etc.
  • +4 (4 voturi)    
   erata (Joi, 13 ianuarie 2011, 9:37)

   Kris [anonim] i-a raspuns lui naiv

   In nici tara transportul public nu e rentabil sau daca e rentabil costul per persoana si km transpus in costul biletului de calatorie ar fi destul de piperat.
   China si Rusia daca ne dau bani imprumut vor altceva in schimb, si cu Rusia avem experiente edstule in ultimii 70 de ani...
   • +6 (6 voturi)    
    Made in P.R.C. (Joi, 13 ianuarie 2011, 10:14)

    ioio [anonim] i-a raspuns lui Kris

    Eu as face autostrazi cu chinezii. Le-as concesiona pe o perioada limitata de timp. Asa ar fi ieftin imprumutul. Am vazut cum si-au facut poduri si autostrazi in China. Nu ai ce sa le reprosezi.
    • 0 (0 voturi)    
     cu muncitori chinezi! (Joi, 13 ianuarie 2011, 12:09)

     nedumerit [anonim] i-a raspuns lui ioio

     din cate inteleg si citesc eu. Asta inseamna ca exporta somajul lor la noi (chinezii muncesc si noi platim).
     • -2 (2 voturi)    
      DA, cu muncitori chinezi! (Joi, 13 ianuarie 2011, 12:43)

      oana [anonim] i-a raspuns lui nedumerit

      pentru ca ei lucreaza responsabil, dupa un standard de calitate, nu fura din materiale ca romanii, respecta programul de lucru, si nu se plang ca sunt prost platiti.
  • +4 (4 voturi)    
   Cine ne mai apara (Vineri, 14 ianuarie 2011, 7:40)

   R.A.Muresan [utilizator] i-a raspuns lui naiv

   Asa este.
   Problema insa ar fi completa lipsa de transparenta in tratarea chestiunii.
   Datoriile companiilor de stat ar trebui sa fie afisate peste tot, incepind cu instutiile abilitate.
   Datoriile sint cunoscute de FMI, guvern si o mare parte din presa, nu de romani.
   Nu stiu ce se intimpla, dar nici hotnews nu mai scrie prea curajos despre lucrurile astea. Din cite imi pot da seama, ultima lista cu cei mai mari datornici pe care am putut-o gasi la ei e din oct. 2009, si nici aia nu e cu date concrete, limitindu-se la primii zece.
   (http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-6186529-10-companii-stat-vor-monitorizate-prioritate-potrivit-acordului-dintre-guvern-fmi.htm)

   Unde gasiti lista completa? Pai ar trebui sa o gasiti la ANAF (http://anaf.mfinante.ro --- vezi sectiunea numita Obligaţii restante la bugetul de stat). De ce n-o gasiti? Pai o gasiti, dar e facuta cu cap de cei care au afisat datoriile pe sectiuni si in ordine alfabetica. Vreti sa stiti datoriile cele mai mari? Apucati-va atunci si sortati tabele, si calculati. Cine ar trebui sa faca munca asta detectivistica pentru noi? Pai in primul rind cei de la ANAF: in al doilea rind, jurnalistii specializati pe probleme economice. De ce n-o fac primii, e de inteles: de ce n-o fac jurnalistii, va raspundeti si singuri.
   Mai departe, ginditi-va la cei care ii sustin sau finanteaza pe politicieni: se afla ei oare in sectorul privat? Fireste ca nu, ei sint tot la stat. Sa fie oare dintre cei fara datorii? Ei as. Si-atunci? Cine ne apara pe noi de abuzuri? Pai nici jurnalistii privati nu o fac: fiindca jurnalistii constiinciosi ar sti ce sa faca. Ar lua urma banilor: ar lua de pilda urma datoriilor. Si nu doar urma datoriilor primilor zece datornici: chiar credeti ca politicienii s-au expus asa de mult?
 • +5 (5 voturi)    
  ratare (Joi, 13 ianuarie 2011, 9:25)

  FMI [anonim]

  Pai in realitate nu ne-am incadrat nici anul asta in deficitul bugetar, doar am ascuns cheltuielile sub pres ca de obicei si FMIul s-a facut ca nu vede asta. Pai arieratele guvernamentale+locale+sociale si mai ales arieratele firmelor de stat care sunt tot cheltuieli amanate care au crescut in loc sa scada (deci ce progrese lente in comentariu aiurea, asta inseamna regres) inseamna ca deficitul bugetar este cu 4% mai mare decat cel real deci Romania a incheiat cu un deficit de 10-11% real (ascuns sub arierate)
  • +1 (1 vot)    
   Putina economie de baza (Joi, 13 ianuarie 2011, 11:18)

   Marian [anonim] i-a raspuns lui FMI

   Mai corect ar trebui sa analizam impactul variatiei arieratelor asupra deficitului intr-un anumit an decat soldul arieratelor...Numai cresterea arieratelor comparativ cu anul trecut ar duce la cresterea deficitului efectiv in 2010.
 • +7 (9 voturi)    
  Asa, bravo! Protejati bancile! (Joi, 13 ianuarie 2011, 10:16)

  Iuliana [anonim]

  Normal ca protejeaza bancile, ca le aduc lor profit (austria, germania, etc), in rest, ii doare la basca de restul. Pe celelalte firme private cine le protejeaza?
  • -1 (3 voturi)    
   Ambele parti ale problemei (Joi, 13 ianuarie 2011, 11:25)

   Marian [anonim] i-a raspuns lui Iuliana

   La fel de multi oameni au depozite in banci...panica generata de o eventuala pierdere a acestora cauzata de falimentul unei singure banci din primele 15-20 ar fi mult mai grava si s-ar extinde peste toate bancile decat "panica" celor care nu au obtinut reduceri semnificative de dobanzi in baza acelei ordonante (pt ca ceva reduceri, mici cei drept, s-au obtinut iar refinantarea este inca o solutie si atunci se beneficiaza in totalitate de ordonanta). Este adevarat ca unele banci care nu au pierdut la fel de mult ca altele vor profita sa aiba profituri mai mari acum.
   • 0 (4 voturi)    
    bancile... (Joi, 13 ianuarie 2011, 13:41)

    sage [anonim] i-a raspuns lui Marian

    Am aceeasi antipatie pentru banci si pentru politicile lor ca oricare altul. Din punctul meu de vedere nu le pasa de nimic altceva decat de profit.
    Dar Marian are dreptate. Creditele neperformante sunt in crestere si e important ca bancile sa ramana pe pozitii. O panica asemanatoare cu aceea de la finele anilor 90 ar destabiliza complet economia. Si pentru asta este suficient ca o singura banca sa pice. Si nu una mare ci una mica. Efectul oamenilor inghesuindu-se la ghisee sa scoata banii ar fi naucitor si ne-ar arunca in urma cu zece ani.
    Asadar, desi Ordonanta 50 este okay, trebuie sa recunoastem ca principiul interventiei intr-un contract deja existent este nedrept. Si as fi trecut cu usurinta peste asta, dar daca poate duce la falimentul unei banci, atunci e prea periculos pentru noi toti (ca pe banca nu dau doi bani)
 • +1 (1 vot)    
  raport (Joi, 13 ianuarie 2011, 13:43)

  adinama [utilizator]

  Raportul anexat in acest articol este din 22.12.2010.
  Intre timp IMF a publicat un raport revizuit in data de 11 ianuarie 2011.
  Cred ca ar fi mai corect sa il postati pe acela...
 • +2 (6 voturi)    
  drepturi si obligatii.. (Joi, 13 ianuarie 2011, 14:12)

  anaely [utilizator]

  Atunci (si doar atunci) cand munca la stat nu va mai fi atragatoare din punct de vedere financiar,vom incepe sa avem o migratie a fortei de munca spre sectorul privat,si vom avea un inceput de economie sanatoasa. Pana atunci ... doar vise . Trebuie sa inteleaga toti romanii (absolut toti),ca nu vom reusi nimic daca vom fi cu ochii doar dupa speculatii(ca sa nu zic furturi). Vrem ca in U.E? Trebuie sa ne purtam ca atare,nu doar sa cerem drepturi. E adevarat! Avem drepturi,dar in acelasi timp avem si obligatii. Ca sa ceri drepturi,trebuie mai intai sa'ti indeplinesti obligatiile. La noi in tara pana ce Justitia nu incepe sa functioneze corect,iar Politia nu incepe sa isi faca datoria in adevaratul sens al cuvantului.. nu se va intampla nimic bun (drept pt care consider ca este necesara o noua lege a politistilor care sa le dea dreptul sa actioneze ... nu ca in cazul Vadim). Totul se face dupa lozinca "lasa ca merge si asa".
  Romania a ajuns la un nivel in care nu isi mai poate permite acest lucru... Depinde si de noi cetatenii acestei tari,nu numai de guvernanti.
  • -1 (5 voturi)    
   Parerea ... (Joi, 13 ianuarie 2011, 16:59)

   Gigi Kent [utilizator] i-a raspuns lui anaely

   ... mea e sa te lasi de meseria asta ca ai numeroase "fracturi" de logica.

   In primul rand ca daca munca la stat ar fi total respingatoare din punct de vedere financiar si nu s-ar mai angaja nimeni la stat (eu) nu as mai beneficia de servici publice. Daca tu nu ai nevoie de asa ceva treaba ta! Dar nu baga pe toata lumea in aceeasi oala.

   In al doilea rand partea cu "economia sanatoasa" sa o spui celor 3 milioane de romani care au plecat din tara la munca pentru ca existau prea multe locuri de munca disponibile in RO. Care sunt actiunile concrete ale guvernantilor pentru atragerea de investitii? Cate locuri de munca s-au creat in ultimii 2 ani in sectorul privat? Cate s-au inchis datorita crizei si cate datorita interventiei directe a statului (arierate, impozit forfetar, TVA crescut, restrangerea cererii datorita reducerii veniturilor, investitii publice "dezastruoase" samd)? Deci unde sa migreze forta aia de munca?
   • +1 (5 voturi)    
    Parerea mea e ca nu ai inteles nimic... (Joi, 13 ianuarie 2011, 17:18)

    anaely [utilizator] i-a raspuns lui Gigi Kent

    Daca esti interesat sa muncesti.. gasesti. De cei de la stat sunt satula si de modul lor de a intelege sa isi faca datoria.Asa ca nu mai da sfaturi pe care nu le poti sustine. Am lucrat la stat 11 ani (si stiu clar cum se prefac cei de acolo ca muncesc... nu se compara cu modul de lucru din privat) si am plecat de bunavoie in privat ,inca de pe vremea cand mergeau treburile cat de cat bine in tara. Am fost si somera.. am trecut prin toate fazele posibile. Deci crede'ma.. stiu ce vorbesc! Cine a plecat din tara acum multi ani,nu cred ca a plecat din cauza ca nu isi gasea de lucru.. ci din cauza ca nu era bine platit. Acum ? Da,si din cauza asta. Deci nu mai dramatiza degeaba!!
 • 0 (4 voturi)    
  asa se munceste la noi, mai ales pe bani publici (Joi, 13 ianuarie 2011, 14:14)

  Cristi [anonim]

  Am vazut un documentar italian pe Discovery, unde arata ca la sapte dimineata intra cireada de vite pe poarta abatorului, si la sapte seara, ieseau pe poarta containerele cu conserve.In Japonia, la sase dimineata intra pe poarta camionul cu nisip, iar la ora 13, iese vagonul cu microprocesoarele pe baza de siliciu. In orasul nostru, cam pe la 9 au inceput sa toarne fundatia la fabrica de bere si spirt, iar pe la 10 toti erau beti morti!
 • +5 (5 voturi)    
  si ce mai vrea FMI? (Joi, 13 ianuarie 2011, 16:31)

  marinescu victor [anonim]

  FMI induce aceiasi iluzie a ultimilor 20 de ani(mai mult sau mai putin)...in care nimic din tara asta nu mai era bun...totul trebuia daramat, vandut(daca se putea dat degeaba) sau furat.
  Sunt de acord cu privatizarea dar m-am saturat de povesti in care guvernele muncesc pentru popor iar capitalistii au scrupule.
  Toata lumea vrea ceva de la noi .
  Exista doar interese...nimeni nu te iubeste sau uraste,
  toata lumea are doar interese.
  Si cum romanii sunt condusi de clasa politica, pe care o merita, ar mai fi ceva de furat in tara asta...sau de dat degeaba...ca avem nevoie de bani pentru campania electorala...
 • +3 (7 voturi)    
  FMI...... (Joi, 13 ianuarie 2011, 17:06)

  Adrian [anonim]

  Da... pai are dreptate FMI-ul...hai sa vindem si intreprinderile de stat care le mai avem....jaful sa fie complet, ca doar aia e ideea, te indatorez cu buna stiinta cat nu poti duce ca apoi sa-ti zic: ok, ai datorii, nu le poti plati, da-mi o fabrica, un combinat etc. bineinteles la un pret ca pentru unu strans cu usa...
 • 0 (0 voturi)    
  Propunere (Joi, 13 ianuarie 2011, 17:16)

  *** [anonim]

  Eu propun sa faceti si mai mare bannerul pt GDF, sa-mi aduc lupa de acasa ca sa citesc articolul...
  In mod normal ar trebui sa se inchida
 • +5 (5 voturi)    
  SIFurile !!!!!!!! (Joi, 13 ianuarie 2011, 17:50)

  Vasile [anonim]

  Desfiintati SIF-urile acestea sunt capusele care distrug totul in urma lor, aici sunt bagate actiuni ale politicienilor si scot profit la greu dar nu in folosul statului ci in folosul privat al mafiotilor.
 • +2 (2 voturi)    
  Pai (Vineri, 14 ianuarie 2011, 8:11)

  HESS [anonim]

  FMI-ul are dreptate ca intreprinderiile de stat sant cum sant.Dar vina este a politicieniilor care isi pun oamenii acolo pt donatiile in campaniile electorale.De aceea unii directori fac ce vor si nimeni nu vede nu face nimic.Iar o vina o au si directorii care sant ,,prostii,, manageri.Un fel de dupa mine potopul sau las ca-i a statului.Slaba constiinta a politicieniilor si multor directori au adus Romania sa nu mai aiba industrie.Dar nici cu investitorii nu mi-a rusine.Tepari la greu,milogi si sclavagisti.Si astia au constinta calcatului peste cadavre numai banu sa iasa.Ce investitii ce respect fata de muncitos etc etc.Nu toti da o mare parte.Cat despre banci.Clar ca nu trebuie sa fie in pierderi-Statul Roman sa inchida ochii la abuzuriile lor fata de clienti sa mai ia cateva miliarde pt a le ajuta pt ca tot romanul sa plateasca acest imprumut si dobanda.Curat socialism pt ele iar pt unii capitalism.Au tabarat toti dupa 89 pe tarisoara noastra sa o sfasaie .Ai nostrii si ai lor.
  • +1 (1 vot)    
   si cu slanina si cu curechiul? (Vineri, 14 ianuarie 2011, 9:47)

   bula [anonim] i-a raspuns lui HESS

   daca vrei curent ieftin pt. populatie nu poti pretinde profit maxim de la Hidroelectrica si TREBUIE sa subventionezi Termoelectrica. Idem CFR, Metrou, RADET!!!
   • +1 (1 vot)    
    Pai se poate (Vineri, 14 ianuarie 2011, 19:53)

    HESS [anonim] i-a raspuns lui bula

    Si curent ieftin si CFR decent si caldura la apartament ieftina.Depinde de politicieni.Si a depins de ei.Ai ca se poate energie ieftina pt Alro Slatina si Galati.Clar .Cum nimic nu se pierde ci se transforma energia aia ieftina cred ca e trecuta la ,,fraieri,,.Am avut o retea de transport si producere a energiei electrice.In loc sa fie modernizata atat reteaua cat si hidrocentralele,termocentralele sa fie terminata cea de la Cernavoda ce sa facut 'Nimic in 21 de ani.Ba da adica care partid ajungea la ciolan isi puneau oamenii in mariile scaune ale acestor institutii si pe o mana.Astia cotizau la sacul partidului si politicul inchidea ochii la salariile astronomice ale directoriilor,masiniile de lux,sediile de lux poate si de odihna.Iar muncitorii prime peste prime salarii bunicele,curentul la juma de pret sau o cota gratis.Intr-un cuvant HUZUR.Acum o parte au fos vandute pe nimic si promisiuniile de modernizare.DIN PARTI ULTIMELE.Investitorii fac ce faceau primii la buzunar cat mai mult ce modernizare frate.Cu legile de doi lei si institutiile puse sa le vigileze si aplice.Iar de politicieni ce sa-ti spun.MODERNIZARE inseamna costuri mai mici de productie si vanzare mai ieftina si mai multa.Cu cat e mai ieftin vinzi mai mult si cu cat vinzi mai mult castigi mai mult.La fel cu celelalte.In 20 de ani se puteau schimba toate teviile de transport a energiei termice subterane din Romania.Nu am avut noi fabrica de tevi?Nu avem noi mana de lucru.?Avem de toate doar politicieni adevarati si patriotism nu avem.Naivitate,delasare,speranta ,(cea mai mare curva),fudulie,ceredulitate si pupincurism cele mai mari defecte ale noastre.
 • -1 (1 vot)    
  firmele de stat sunt bolovanii economiei ?! (Vineri, 14 ianuarie 2011, 8:30)

  lili [anonim]

  asta zice si FMI ??!!! Pai, toata clientela politica zace in functii la aceste societati si mai ales pe bani multi si tot felul de avantaje si mai multe !!! N-o sa scapam niciodata de ele si nici de ei!!! Blestem pe capul Romaniei.....
 • 0 (0 voturi)    
  o da... (Vineri, 14 ianuarie 2011, 9:34)

  me [anonim]

  "bancile trebuie ferite de pierderi cu ajutorul Ordonantei 50" - hai sa strangem in brate marile corporatii si bancile si sa le oferim cat mai multe drepturi...
  LA GALERE FRAIERILOR !!!
 • 0 (0 voturi)    
  nu e ok (Vineri, 14 ianuarie 2011, 10:09)

  danahile [utilizator]

  ..ca eu sa platesc un director sau sef de serviciu la stat cu 7000 de lei si el produce pierderi de 20 de ani, iar eu director in privat sa iau 2000 si sa muncesc de imi sar capacele.iar ala de la stat mai fura de 10 ori pe atat si toate astea le platesc fraieri din prvat.cum va explicati ca acum 25 de ani la prmaria de unde sant erau angajati 6 persoane iar acum sant 60 in conditiile in care 30% din locuitori sant iesiti la lucru in strainatate .credeti ca pastia ii plateste bunicu?nu tot noi fraieri.dar macar de ar lua numa salarii dar fac niste achizitii de iti sta mintea in loc.afara cu toti care sant pe pierdere ....
 • +1 (1 vot)    
  Intrebare (Vineri, 14 ianuarie 2011, 10:58)

  Rhadoo [utilizator]

  De ce trebuie protejate bancile? Nu sunt tot societati comerciale care isi asuma riscuri?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by