Până la finele anului 2010, în cadrul programului guvernamental Prima casă au fost emise 34.633 garanţii, în valoare totală de 1.416,6 milioane euro, din plafonul cumulat 2009-2010 de 1,7 miliarde euro, se arata in Nota de Fundamentare a Hotararii care cuprinde modificarile aduse normelor de implementare a programului „Prima casă” postat luni pe pagina Ministerului de Finante.

  • Efect secundar al Primei Case: atenuarea efectelor crizei si stimularea productiei

Principalul obiectiv urmărit constă în obţinerea unui efect antrenant în economie, prin încurajarea construcţiei de locuinţe, cu un accent deosebit pe asigurarea surselor de finanţare necesare construcţiei de locuinţe noi, se mai arata in document.

Atenuarea efectelor crizei economice, prin deblocarea mecanismelor de finanţare, stimularea producţiei, creşterea fondului imobiliar şi impulsionarea pieţei imobiliare, reprezintă efecte adiacente ale programului, care în esenţă presupune sprijinirea persoanelor fizice care doresc să achiziţioneze prima locuinţă dar întimpină dificultăţi în accesarea finanţării necesare din cauza lipsei de garanţii, sau încurajarea construcţiei de locuinţe noi prin asigurarea surselor de finanţare.

  • Se introduce condiţia de desemnare a unui reprezentant dintre asociaţi, in loc de 7 asociati

Pentru impulsionarea construirii de locuinţe noi în sistem asociativ, s-a eliminat condiţia de asociere a unui număr de 7 beneficiari şi se introduce condiţia de desemnare a unui reprezentant dintre asociaţi, în scopul îndeplinirii formalităţilor prealabile obţinerii autorizaţiei de construire pentru ansamblul de locuinţe în care fiecare dintre beneficiarii asociaţi deţine o singură locuinţă şi pentru gestionarea relaţiei cu finanţatorul, şi se precizează necesitatea ca cel puţin unul dintre asociaţi să fie proprietarul terenului pe care urmează să se construiască locuinţele.

  • Se stabileste posibilitatea de preluare în proprietate exclusivă

Pentru întregirea dreptului de proprietate, atât în situaţia în care beneficiarul are în proprietate cote-părţi din locuinţă (indiferent de modul de dobândire) şi intenţionează să achiziţioneze restul de cote-părţi, respectiv dacă imobilul a fost achiziţionat în cadrul programului de 2 beneficiari şi unul renunţă din diferite motive (ex: în urma divorţului creditul şi locuinţa sunt preluate de către unul din soţi, în cazul coplătitorilor unul dintre

aceştia cedează creditul şi locuinţa în favoarea celuilalt coplătitor) se stabileste posibilitatea de preluare în proprietate exclusivă

  • Apar garantiile suplimentare pe conturile curente ale imprumutatilor

Se introduce o garanţie suplimentara prin instituirea în favoarea băncii a unui gaj pe conturile curente ale împrumutatului, de natură să protejeze interesele tuturor părţilor implicate în acordarea şi garantarea creditului, pentru cazurile în care s-ar institui popriri asupra conturilor clienţilor. Aceasta are în vedere preîntâmpinarea cazurilor în care, în urma înfiinţării de popriri pe conturile beneficiarilor de credite Prima casă de către creditorii urmăritori, s-ar ajunge în situaţia executării garanţiilor. Pentru a se evita trecerea la restanţă a creditelor şi executarea garanţiei, se statuează posibilitatea de reeşalonare, rescadenţare sau de modificare a valutei creditelor acordate, în conformitate cu normele interne de creditare ale finanţatorilor, sub rezerva

verificării de către FNGCIMM a menţinerii condiţiilor de eligibilitate a programului, precum şi a menţinerii valorii garanţiei acordată iniţial fiecărui beneficiar în cadrul programului şi obţinerii acordului FNGCIMM.

S-a constatat apariţia unor evenimente de daune parţiale la locuinţele achiziţionate (inundaţii, furturi), pentru acoperirea cărora, Ministerul Finanţelor Publice trebuie să-şi dea acordul privind încasarea lor de către beneficiari. Din experienţa membrilor UNSAR în cazul daunelor parţiale pentru despăgubirile de pana la 10.000 EURO, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul locuinţei.

Nota de Fundamentare

Având în vedere faptul că tot mai mulţi beneficiari ai locuinţelor construite prin programele ANL doresc să achiziţioneze aceste locuinţe prin programul Prima casă, este necesar a se preciza că, în locul antecontractului de vânzare-cumpărare aceştia vor prezenta finanţatorilor documentele specifice programelor ANL.

  • Plafonul garanţiilor care pot fi emise este 200 milioane euro

De asemenea, în cazul cumpărării de locuinţe scoase la licitaţie de către ANAF în cadrul executării silite, pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor, beneficiarii vor prezenta finanţatorilor în locul antecontractului de vânzare-cumpărare, documentele specifice procesului de licitaţie. Pe parcursul derulării programului s-a constatat apariţia unor evenimente de daune parţiale la locuinţele achiziţionate (inundaţii, furturi), pentru acoperirea cărora, Ministerul Finanţelor Publice trebuie să-şi dea acordul privind încasarea lor de către beneficiari. Din experienţa membrilor UNSAR şi practica curentă a societăţilor de asigurare, în cazul daunelor parţiale produse locuinţelor achiziţionate sau construite în cadrul programului,

pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 EURO, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul locuinţei.

Pentru anul 2011 plafonul garanţiilor care pot fi emise este 200 milioane euro, reprezentând diferenţa neutilizată la finele anului 2010, din plafonul de 1,7 miliarde euro, alocat programului Prima casă, în anii 2009-2010.