Orice persoana care are date si informatii despre persoane ori entitati supuse unor sanctiuni internationale, care au in proprietate, detin sau au sub control bunuri ori care au date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau in care sunt implicate persoane ori entitati supuse unor sanctiuni internationale, au obligatia de a instiinta Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform unui nou proiect de hotarare de guvern pentru aprobarea procedurii de punere in aplicare a sanctiunilor internationale in domeniul de competenta al Ministerului Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).