În luna decembrie 2010, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2067 lei, cu 8,8% mai mare decât luna precedentă. In termeni de salarii nete, castigurile au fost in medie de 1496 lei, în creştere faţă de luna anterioară cu 119 lei (8,6%), arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţile de intermedieri

salarii dec 2010

salarii dec 2010

Foto: INS

financiare (4100 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (856 lei).

  • Castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum

Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2010 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 108,0%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 123,9%, cu 9,3 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna noiembrie 2010.

În cursul anului, precizeaza INS, se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea celui de al 13-lea salariu şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

  • Decembrie 2010 comparativ cu noiembrie 2010

În luna decembrie 2010, în toate activităţile din sectorul economic (exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială), nivelul câştigului salarial mediu net a fost în creştere faţă de

salariu net

salariu net

Foto: INS

luna noiembrie 2010, ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă şi prime plătite cu ocazia sărbătorilor de iarnă) ori ajutoare băneşti, plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte), a revenirilor din concedii fără plată ori din şomaj tehnic, a disponibilizărilor de personal cu salarii mici, după cum urmează:

- cu 39,9% în extracţia minereurilor metalifere, respectiv cu 29,2% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

- între 20% şi 22% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia cărbunelui superior şi inferior;

- între 16% şi 20% în telecomunicaţii, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea produselor textile, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea echipamentelor electrice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

- între 14% şi 16% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de editare, transporturi pe apă, industria metalurgică, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, cu excepţia activităţii de învăţământ, astfel:

- administraţie publică (14,1%) - ca urmare a acordării, în unele instituţii publice, de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv pentru perioade anterioare);

- sănătate şi asistenţă socială (1,6%) - ca urmare a acordării de prime ocazionale, respectiv plăţii drepturilor

salarii 2005-2010

salarii 2005-2010

Foto: INS

salariale restante cuvenite salariaţilor din unele unităţi, precum şi plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete de masă).

În învăţământ, scăderea cu 3,2% a câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, a fost cauzată de plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv de plata, în luna noiembrie, a sumelor din alte fonduri ori pentru perioade anterioare.

Faţă de luna iunie 2010 (lună ce a precedat aplicarea prevederilor Legii nr.118/2010), câştigul salarial mediu net din luna decembrie a scăzut în sectorul bugetar cu 19,1% în învăţământ, 16,1% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 5,4% în administraţia publică.

  • Decembrie 2010 comparativ cu decembrie 2009

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 1,3%.

  • Precizări utile, care tin de metodologice   

Datele lunare privind câştigul salarial şi efectivul de salariaţi sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivăpe un eşantion de 25000 unităţi economico-sociale. Unităţile din sectorul bugetar sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 92,73% din numărul total al salariaţilor din acest sector. Datele obţinute din cercetarea statistică lunară privind câştigurile salariale şi efectivul de salariaţi sunt agregate după activitatea omogenă a unităţilor; aceasta înseamnă că în activitatea de administraţie publică nu sunt cuprinse toate activităţile secundare desfăşurate în administraţia publică centrală şi locală, de tipul:

- asistenţă socială, activităţi culturale, sportive şi recreative, peisagistică şi servicii pentru clădiri, agricultură;

- distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, construcţii, transport şi depozitare, s.a.

Informaţiile referitoare la „sectorul bugetar” trebuie utilizate cu atenţie, deoarece datele se referă la statisticile din activităţile economice (agregate după activitatea omogenă) conform CAEN Rev.2. de administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială (inclusiv sector privat pentru învăţământ - cca.3%, respectiv sănătate şi asistenţă socială - cca. 5%), exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (MApN, SRI, MAI etc.).

salarii 1990-2005

salarii 1990-2005

Foto: INS

Câştigul salarial nominal brut cuprinde salariile, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net şi alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câştigul salarial nominal net se obţine prin scăderea din câştigul salarial nominal brut a impozitului, contribuţiei salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Câştigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariaţilor în luna de referinţă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin şi numărul mediu de salariaţi. În efectivul de salariaţi luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna respectivă. Nu se iau în considerare: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate şi cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat.