În luna decembrie 2010, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţă de luna precedentă, atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,7%, respectiv cu 4,4%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 0,7% şi a scăzut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,7%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 5,2% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,3%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, ca serie brută cu 17,6% şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,4%.

În anul 2010 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţă de anul 2009, atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,6%, respectiv cu 8,3%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut în anul 2010 atât ca serie brută faţă de anul 2009 cu 13,7% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, respectiv cu 12,6%.

  • Decembrie 2010 comparativ cu noiembrie 2010

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna decembrie 2010, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 7,7%, datorată comerţului cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-15,9%), comerţului cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-11,9%), comerţului cu autovehicule (-3,8%) şi activităţilor de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-2,7%),.

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2010, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 4,4%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna decembrie 2010 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o creştere cu 0,7%, provenită de la jocurile de noroc (+5,4%), de la activitǎţi ale agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+3,9%) şi de la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+2,4%). Scăderi s-au înregistrat la activităţi ale hotelurilor şi restaurantelor (-2,7%), activităţi de spǎlare, curǎţare şi vopsirea textilelor şi blǎnurilor (-2,3%) şi la alte activităţi (-2,0%).

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna decembrie 2010 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a înregistrat o scădere cu 1,7%.

  • Decembrie 2010 comparativ cu decembrie 2009

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a înregistrat pe total o creştere cu 5,2%, datorată creşterii comerţului cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+13,7%) şi comerţului cu autovehicule (+5,2%). Scăderi s-au înregistrat la activităţi de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-15,1%) şi la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-9,9%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a înregistrat pe total o creştere cu 3,3%, datorată comerţului cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+10,5%) şi comerţului cu autovehicule (+2,9%). Scăderi s-au înregistrat la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-27,7%) şi la activităţi de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-13,2%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna decembrie 2010 a înregistrat o cifră de afaceri cu 17,6% mai mare comparativ cu luna decembrie 2009.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2010 a înregistrat o cifră de afaceri cu 14,4% mai mare comparativ cu luna decembrie 2009.

  • Anul 2010 comparativ cu anul 2009

În anul 2010 comparativ cu anul 2009, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a scăzut cu 6,6%, scădere datorată în principal activităţilor de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-19,4%) şi comerţului cu autovehicule (-10,8%).

În anul 2010 comparativ cu anul 2009, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut cu 8,3%, scădere datorată activităţilor de întreţinere şi repararea autovehiculelor (-19,6%) şi comerţului cu autovehicule (-12,8%).

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, volumul cifrei de afaceri a crescut atât ca serie brută cu 13,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 12,6%.

  • Metodologia

Sursa datelor o constituie capitolul CA (Cifra de afaceri) din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în servicii (SERV TS), în conformitate cu Regulamentul Consiliului European nr. 1165/1998, Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr. 1158/2005 şi Regulamentul Comisiei Europene nr. 1503/2006 cu privire la statisticile pe termen scurt.

Cercetarea statistică este de tip selectiv. Tipul de sondaj utilizat şi procedeul de extragere a eşantionului este cel al sondajului stratificat cu selecţie aleatoare simplă fără revenire în cadrul fiecărui strat, în care variabilele de stratificare sunt reprezentate de: activitatea economică şi clasa de mărime a întreprinderii în funcţie de numărul de salariaţi. Datorită necesităţilor privind comparabilitatea rezultatelor pe grupe de activităţi omogene cât şi la nivel de întreprindere de la o perioadă la alta, categoria operatorilor economici cu potenţial economic ridicat (50 de salariaţi şi peste), se cercetează exhaustiv. Baza de selecţie a eşantionului asigură o reprezentativitate calculată după cifra de afaceri de 92,17% din mulţimea totală a unităţilor active. Datele se colectează de la circa 1500 operatori economici cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (diviziunea CAEN Rev.2 45) şi servicii de piaţă prestate populaţiei (hoteluri şi restaurante, activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică, jocuri de noroc şi alte activităţi recreative, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, spălarea, curăţarea articolelor textile şi a produselor din blană, activităţi de pompe funebre, întreţinere corporală şi alte servicii pentru persoane fizice). Eroarea maxim admisă a estimaţiilor este de ± 3%.

  • Concepte şi definiţii

Cifra de afaceri (excl. TVA) reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (diviziunea CAEN Rev.2 45) include toate activităţile (cu excepţia fabricării şi închirierii) privind autovehiculele şi motocicletele, inclusiv camioane, cum ar fi vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi second hand, repararea şi întreţinerea vehiculelor şi vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule şi motociclete. Sunt incluse, de asemenea, activităţi ale agenţilor comisionari implicaţi în vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a vehiculelor, vânzarea cu ridicata a autoturismelor la licitaţie sau prin internet. Această diviziune include, de asemenea, activităţi ca spălarea, lustruirea vehiculelor etc. Această diviziune exclude vânzarea cu amănuntul a carburanţilor şi a produselor de răcire sau lubrifiere sau activităţi de închiriere a autovehiculelor sau motocicletelor.

Serviciile de piaţă prestate populaţiei sunt acele activităţi care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă - având ca principal beneficiar populaţia - şi sunt produse de societăţi ale căror venituri provin în proporţie de cel puţin 50% din vânzarea producţiei proprii, indiferent de denumirea preţurilor practicate (tarif, taxă, preţ de vânzare). În ancheta lunară privind serviciile de piaţă prestate în principal pentru populaţie sunt cuprinse activităţile: hoteluri şi restaurante, activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică, jocuri de noroc şi alte activităţi recreative, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, spălarea, curăţarea articolelor textile şi a produselor din blană, activităţi de pompe funebre, întreţinere corporală şi alte servicii pentru persoane fizice.

  • Algoritmul de calcul

Indicii de volum ai cifrei de afaceri sunt indici de tip Laspeyres şi sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se utilizează indici de preţuri deflatori (indicele preţurilor de consum). Primii indici obţinuţi sunt la nivel de clasă/grupă CAEN Rev.2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la niveluri agregate. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referinţă (2005).