73% dintre institutiile financiare majorează salariile pentru funcţiile din sectoarele de risc intern şi audit. Proporţia salariului de bază pentru poziţiile tip senior level a crescut de la 25% în 2008 la 34% în 2010; salariile continuă să se detaşeze de stimulentele pe termen scurt. Proporţia stimulentelor pe termen lung din totalul remuneraţiei Directorilor Generali a crescut de la 36% în 2008 la 46% în 2010; primele anuale au scăzut de la 39% în 2008 la 23% în 2010. Planurile de amânare obligatorii, aranjamentele de recuperare şi fondurile de premiere se vor dezvolta în 2011. Datele de mai sus sunt rezultatul unui survey facut la nivelul intregii Uniuni Europene de catre compania Mercer.

  • Reducerea STS-urilor este însoţită de majorări ale salariului de bază şi o utilizare mai largă a remuneraţiei amânate şi a stimulentelor de termen lung

Salariile acordate pentru funcţiile din sectorul de management al riscului în organizaţiile de servicii financiare cresc pe măsură ce sectorul se aliniază la dispoziţiile de reglementare. Datele subliniază, de asemenea, progresele obţinute în reducerea rolului stimulentelor pe termen scurt (STS) în retribuţia compusă din sectorul financiar. Această reducere a STS-urilor este însoţită de majorări ale salariului de bază şi o utilizare mai largă a remuneraţiei amânate şi a stimulentelor de termen lung (STL).

Datele provin din Studiul anual Pan-European al Mercer privind remuneraţia pentru servicii financiare aferentă poziţiilor executive, care furnizează date privind salariul de bază şi primele pentru poziţiile de tip senior executive level. Datele au fost compilate de la un număr de 38 de organizaţii de top de asigurări, servicii bancare şi financiare din Europa de Vest.

„Comitetele pe probleme de salarizare şi remuneraţie a directorilor au mai îndurat un an de atenţie concentrată şi examinare amănunţite din partea acţionarilor lor,” susţine Vicki Elliott, Asociat, şefă a departamentului Mercer de consultanţă pe probleme de recompensare în industria serviciilor financiare. „Datele ne arată că procesele de guvernare corporativă au fost consolidate, iar structura plăţilor a evoluat comparativ cu anul 2008. Îngheţările salariale foarte răspândite şi reducerile salariilor directorilor au luat sfârşit, iar majoritatea organizaţiilor a revenit la revizuirea salariilor normale.”

Datele Mercer indică şi faptul că nivelurile în scădere ale compensaţiei variabile anuale au fost contrabalansate de introducerea amânărilor, transformând sistemul de acordare a primelor într-un mijloc mai eficient de a alinia plata primelor cu orizontul de timp al riscurilor. Raportul notează, de asemenea, că pachetele generoase de plăţi compensatorii au fost revizuite şi reduse pe scară largă, ca răspuns la preocupării publice. Tendinţa pentru planurile de pensii, de a trece de la soluţii de beneficii clare la scheme de contribuţii clare, persistă neschimbată.

Funcţiile de conducere

Raportul arată că majorarea salariului mediu în perioada 2009 – 2010 în cazul tuturor funcţiilor de senior level în sectorul serviciilor financiare a fost de aproximativ 2%, reflectând restricţii salariale în multe sectoare ale economiei globale. Cu toate acestea, poziţiile cu responsabilitate în controlul intern din sectorul financiar au beneficiat de majorări salariale remarcabile, Directorii de Risc primind o majorare de 5%. Şaptezeci şi trei la sută dintre organizaţii au declarat că vor majora salariile angajaţilor din aceste funcţii; numai aproximativ 50% au considerat că vor fi efectuate majorări salariale pentru alte funcţii.

Modificarea structurilor de plăţi

În comparaţie cu anul 2008, proporţia salariului de bază şi a STL-urilor din remuneraţia totală a unui angajat pe anul 2010 au crescut, în timp ce primele anuale au scăzut. Acest fapt se datorează direct presiunii exercitate de reglementare. Dacă luăm în calcul Directorii Executivi în sens larg – Directorii din funcţiile cele mai înalte – în anul 2008 poziţiile executive ar fi primit 25% din remuneraţie sub formă de salariu de bază şi 40% sub formă de stimulente pe termen scurt, restul de 35% fiind sub formă de STL (spre exemplu, planuri de acţiuni). Situaţia s-a schimbat dramatic în anul 2009, 60% dintre aceiaşi Directori Executivi neprimind prime anuale. Prin urmare, tendinţa reală este evidentă în ceea ce priveşte cifrele pentru anul 2010. Potrivit acestor date, în 2010 aceiaşi Directori Executivi au primit 34% din remuneraţie sub formă de salariu de bază, 30% sub formă de STS şi 37% sub formă de STL.

Pentru funcţia de Director General, această modificare a retribuţiei compuse este în mod particular evidentă acolo unde procentul STL din retribuţia compusă s-a modificat de la 36% în anul 2008 la 46% în anul 2010, iar ponderea primelor anuale acordate Directorilor Generali a scăzut în mod substanţial de la 39% în anul 2008 la 23% în anul 2010.

Pe lângă aceasta, un număr din ce în ce mai mare de organizaţii amână o parte din remuneraţia variabilă pe care o acordă – de la 45% dintre societăţi în anul 2009 la 67% în anul 2010. Perioada medie de amânare a acordării unei prime este în prezent de trei ani minimum obligatoriu; potrivit prevederilor de reglementare majoritatea organizaţiilor a adoptat o schemă de amânare care include o structură de recuperare ce îi permite unei organizaţii să recupereze anumite plăţi anterioare, efectuate pe criterii de performanţă, pe baza recalculării situaţiilor financiare sau încălcării contractelor. Aproximativ două treimi din numărul societăţilor au introdus sau iau în calcul introducerea unui sistem bonus-malus, în care o mare parte din prima acordată angajatului nu este disponibilă imediat şi poate fi redusă dacă sunt înregistrate pierderi sau dacă indicatorii privind afacerea scad în mod substanţial pe parcursul perioadei de amânare multianuale.

Diferenţe între salarizarea în industria bancară şi cea a asigurărilor În pofida eforturilor recente ale industriei de a majora salariul de bază, raportul subliniază faptul că industria bancară se deosebeşte semnificativ de industria asigurărilor în ceea ce priveşte structura pachetelor salariale. O comparaţie de date între industria bancară şi cea a asigurărilor arată că, în timp ce industria per ansamblu transformă retribuţia compusă în salariu de bază majorat şi stimulente pe termen lung, industria asigurărilor acordă deja o mai mică importanţă stimulentelor pe termen scurt ca parte din remuneraţia totală.

Trecerea spre 2011

În anul 2011, marea majoritate a organizaţiilor va majora salariile, majorarea medie de 2,5% făcând parte din revizuirea anuală normală privind salarizarea. În ultimii doi ani, aproape toate organizaţiile care oferă servicii financiare şi-au modificat programele privind remuneraţia şi măsurile privind performanţa. Cel mai adesea, acestea au introdus un plan de amânare obligatoriu. În perspectivă, organizaţiile se aşteaptă să îşi întocmească planurile de amânare în conformitate cu noile direcţii de reglementare. O treime dintre organizaţii au studiat planul de ajustare sau introducere a unui sistem de recuperare pe bază de bonus-malus în anul 2011. În timp ce 30 la sută dintre organizaţii preconizează fonduri de premiere mai mari în anul 2011 în comparaţie cu anul anterior, 60% nu se aşteaptă la nicio schimbare în acest sens. În mod normal, un fond de premiere este stabilit pe baza performanţei în cadrul societăţii sau diviziei sau a amândurora deopotrivă.

În timp ce faptele de mai sus reprezintă numai o privire generală asupra evoluţiei prezente din industria serviciilor financiare, industria se schimbă continuu şi preconizăm că practicile privind remuneraţia vor continua să evolueze şi pe parcursul anului viitor, urmând a fi efectuate modificări majore.

Datele au fost colectate de la societăţi de servicii financiare foarte active în Europa. Studiul s-a bazat pe observaţii făcute în următoarele ţări: Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia şi Marea Britanie. 71% dintre organizaţii au fost bănci, iar 29% societăţi de asigurare. Numărul mediu total de angajaţi în cadrul respectivelor organizaţii a fost de 67.000. Majoritatea organizaţiilor mamă sunt listate la o bursă de valori.

Despre salariile din bancile locale, cititi aici, aici,aici sau aici