Un audit efectuat de Curtea de Conturi asupra execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) a scos la iveala ilegalitati dintre cele mai grave: de la plati ilegale de pensii, ajutoare sociale, sporuri si prime acordate sefilor si juristilor proprii, pana la achitarea utilitatilor aferente unor spatii date în folosinta gratuita unor societati comerciale. Prejudiciile se ridica la cateva milioane de euro. In plus, aceeasi misiune a inspectorilor Curtii au depistat nereguli si la nivelul raportarilor Ministerului de Finante. "Aproape toţi ordonatorii principali de credite ai administraţiei publice au primit finanţare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Cererile de sume din Fondul de rezervă bugetară au devenit un obicei care poate conduce la ideea unei finanţări paralele a sectoarelor bugetar şi economic", se mai arata in constatarile Curtii de Conturi.

Potrivit documentului, au fost acordate prestatii de asigurari sociale incompatibile (pensii incompatibile) pentru persoane care au realizat venituri de natura salariala si, în acelasi timp, au beneficiat fie de drepturi de pensie anticipata, fie de pensie de invaliditate gradul I sau gradul II în suma totala de 5.829 mii lei. Identificarea s-a facut prin compararea bazelor de date ale CNPAS cu bazele de date furnizate de ANAF, respectiv de directiile generale ale finantelor publice teritoriale, privind contribuabilii ce realizeaza venituri din activitati independente (CNPAS si CJP: Arad, Brasov, Braila, Botosani, Buzau, Ialomita, Salaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Bistrita-Nasaud si CPM Bucuresti).

"Au fost efectuate plati catre persoane care beneficiau nelegal de doua sau mai multe drepturi de pensii simultan, existând în sistemul public de pensii si beneficiari care nu aveau atribuit cod personal de asigurari, respectiv CNP, în suma totala de 1.532 mii lei (CNPAS). Au fost acordate sporuri de mobilitate si de confidentialitate pentru consilierii juridici, prin extinderea prevederilor hotarârilor judecatoresti si pentru perioada ulterioara termenului stabilit de acestea, la 17 case judetene de pensii, în suma totala de 391 mii

lei (CNPAS si CJP Botosani)", mai noteaza inspectorii Curtii de Conturi. In plus, s-au platit nelegal indemnizatii de însotitor din bugetul asigurarilor sociale de stat unor pensionari care beneficiau în acelasi timp si de asistent personal, platit din bugetul local, respectiv primarie, în suma totala de 213 mii lei (CJP: Arad, Bistrita-Nasaud, Ialomita, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vrancea).

Au mai fost efectuate plati nelegale privind pensia de urmas acordata persoanelor care au realizat din activitati profesionale venituri brute lunare mai mari decât o patrime din salariul mediu brut pe economie, pentru care plata pensiei urma a fi suspendata, în suma totala de 204 mii lei (CJP: Brasov, Braila, Buzau, Salaj, Ialomita, Vrancea).

"Au mai fost efectuate si alte cheltuieli nelegale în valoare de 125 mii lei, privind cheltuieli de personal, pentru conducerea institutiei, peste plafonul stabilit pentru functia de secretar de stat (CJP Suceava), ajutoare de deces acordate nelegal (CNPAS, CJP Suceava).

- achitarea serviciilor de instruire si certificare ECDL (European Computer Driving License), precum si a cursurilor de inspectori de specialitate în protectia muncii, fara ca acestea sa fie prestate (CJP Suceava, Salaj);

- plati nelegale ce reprezinta utilitatile (apa, energie electrica) aferente unor spatii date în folosinta gratuita unor societati comerciale prin contracte de comodat, în conditiile în care acest tip de cheltuiala, prin clauzele contractuale prevazute, reveneau de drept comodatarilor (CJP Suceava);

- sporuri de vechime achitate în plus (CMP Bucuresti);

  • Abateri de la legalitate si regularitate care nu au determinat producerea de prejudicii, dar care au avut un impact asupra realitatii situatiilor financiare

Au fost imobilizate surse bugetare importante în creante neîncasate, fara a se întreprinde masuri în vederea clarificarii, urmaririi si încasarii acestor sume, în valoare de 22.609 mii lei (CPM Bucuresti).

- pentru suma de 5.371 mii lei nu s-a initiat procedura de poprire sau nu s-a continuat procedura de executare silita (CJP Arad, Arges, Salaj, Teleorman);

- angajatorii au declarat la casa judeteana de pensii contributii mai mari decât cele declarate la organele fiscale teritoriale prin declaratiile privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale în valoare de 344 mii lei (CJP Teleorman);

- efectuarea de înregistrari contabile eronate si denaturarea veniturilor si cheltuielilor din punctajul periodic între soldurile creantelor bugetare privind contributiile de asigurari sociale de stat si, respectiv, contributiile la sistemul de accidente de munca si boli profesionale, din contabilitatea caselor judetene de pensii si cele din evidentele directiilor generale a finantelor publice, a rezultat o diferenta în valoare de 33.637 mii lei (CJP Arges);

- raportarea eronata prin situatiile financiare, respectiv datele privind sumele datorate si cele încasate din contributii de asigurari sociale individuale, obtinute cu aplicatia SICA, nu au fost preluate de catre aplicatia FIS-CO pentru a fi prelucrate si înregistrate în evidenta contabila (CJP Arges).

  • Încalcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al statului

- creantele si obligatiile fata de terti nu au fost supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare sau a punctajelor reciproce scrise (CJP Salaj, Suceava);

- rezultatele inventarierii nu s-au stabilit prin compararea datelor constatate faptic si înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele din magazie) si din contabilitate (CJP: Salaj, Suceava);

- inventarierea terenurilor nu s-a efectuat pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate al acestora, iar inventarierea cladirilor nu s-a efectuat prin identificarea lor pe baza titlului de proprietate si a dosarului tehnic al acestora (CJP Suceava).

  • Abateri privind controlul financiar preventiv propriu

- persoanele împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv executau si sarcini supuse controlului (CJP Suceava);

- acordarea vizei de control financiar preventiv fara ca pe documentele de angajare sa fie înscrise prevederile bugetare (CJP Suceava);

- controlul financiar preventiv a fost exercitat de catre salariati care nu aveau împuternicire legala (CNPAS);

- nu au fost supuse vizei de control financiar preventiv propriu devizele estimative referitoare la deplasarile în strainatate (CNPAS).