BCR a anuntat rezultatele financiare pe 2010. Provizioanele au injumatatit profitul net al bancii, pana la 110 mil euro

de Dan Popa     HotNews.ro
Vineri, 25 februarie 2011, 8:35 Economie | Finanţe & Bănci


Dominic Bruynseels, CEO BCR
Foto: Hotnews
Rezultatul operaţional al BCR s-a situat în 2010 la 2,85 miliarde lei (676,0 milioane EUR), in scădere cu 12,5% faţă de 2009, se arata intr-un comunicat al celei mai mari banci locale dupa active. Venitul operaţional s-a diminuat cu 444,9 milioane RON (9,0% faţă de 2009), in principal din cauza venitului net mai mic din dobânzi, comisioane şi din tranzacţionare ca urmare a condiţiilor pieţei: diminuarea ratelor de dobândă, nivel redus al cererii eligibile de credite, un volum mai mic al afacerilor şi impactul implementării OUG 50, spun oficialii bancii.

 • nu este aşteptată o scădere semnificativă pe termen scurt a ritmului formarii creditelor neperformante
Cheltuielile operaţionale ale BCR au scăzut cu 36,8 milioane lei (2,2% in ritm anual). Profitul net după impozitare şi interesele minoritare s-a ridicat la 465,0 milioane lei (110,2milioane EUR) mai mic cu 46,7% faţă de 2009,  în principal din cauza cheltuielii încă mari cu provizioanele generata de menţinerea unor condiţii de piaţă dificile.

Raportul cost-venit s-a păstrat la un nivel foarte bun, cu o uşoară creştere la valoarea de 36,9% în 2010 (34,4% la sfârşitul anului 2009). Ritmul formării creditelor neperformante (NPL) a încetinit în 2010 comparativ cu 2009, dar se menţine la un nivel ridicat şi nu este aşteptată o scădere semnificativă pe termen scurt. NPL rămân la un nivel care poate fi gestionat corespunzător, cu o rată de acoperire confortabilă de 127,4% (garanţii şi provizioane).

Reducerea ritmului de formare a creditelor neperformante a determinat o scădere a costurilor cu  riscul cu 12,5% (până la 1.997,7 milioane RON) faţă de 2009. Rentabilitatea capitalului (ROE) a coborât la 6,7% la sfârşitul anului 2010 (13,5% în 2009).
evolutie indicatori BCR
Foto: Hotnews
 • BCR deţine circa 20% din depozitele persoanelor fizice din România
BCR (doar banca) a înregistrat o creştere uşoară a cotei de piaţă pe total creditare, până  la circa  22,2% in 2010, generată de performanţa bună a creditării corporate care a condus la îmbunătăţirea poziţiei băncii pe acest segment (+1,2pp cota de piaţă faţă de anul precedent) şi de o creştere modestă pe segmentul creditelor imobiliare (+0,2pp cota de piaţă). La depozite, BCR deţine circa 20% din depozitele persoanelor fizice din România, ca urmare a politicii sale de preţ competitive şi a puterii brandului BCR – cel mai de încredere brand bancar din România. Activitatea de retail se auto-finanţează, raportul credite / depozite (LTD) situându-se la circa 78% după standardele locale. Banca se bucură de o lichiditate şi de o bază de capital mult peste cerinţele minime de reglementare.

 “2010 a fost un an extrem de dificil pentru clienţii noştri şi, deci, şi pentru BCR. Conform aşteptărilor, rezultatele au fost puternic afectate de condiţiile dificile de piaţă care s-au menţinut în România: economia a fost supusă unui semnificativ program de austeritate şi a creşterii TVA – ale căror efecte încă se fac simţite,” a declarat Dominic Bruynseels, preşedinte executiv al BCR. Noi continuăm să îi sprijinim pe clienţii noştri, să îmbunătăţim modul în care îi servim şi ne desfăşurăm activitatea. Creşterea cotei noastre de piaţă demonstrează angajamentul nostru de a căuta modalităţile care să ajute România să revină pe drumul creşterii economice” a adăugat el.  
 • inchiderea unui mare număr de micro întreprinderi şi IMM-uri a avut un impact negativ asupra afacerilor lor cu BCR
Profitul operaţional al Grupului BCR s-a diminuat cu 12,5% la 2.853,4 milioane RON (676,4 milioane EUR) de la 3.261,5 milioane RON (772,0 milioane EUR) în 2009, ca rezultat al scăderii venitului operaţional şi în pofida eficienţei sporite.

Venitul operaţional net a scăzut de la 4.970,1 milioane RON (1.176,4 milioane EUR) la 4.525,2 milioane RON (1.072,7 milioane EUR). Principalul factor al acestui declin l-a constituit diminuarea ratelor dobânzilor având ca efect reducerea venitului din dobânzi (mai mic cu 21,8% sau cu 1.927,4 milioane RON faţă de anul precedent) de la 8.840,4 milioane RON (2.092,5 milioane EUR) până la 6.912,9 milioane RON (1.638,8 milioane EUR), sub presiunea suplimentară a reducerii cererii eligibile de credite şi a creşterii concurenţei pentru afaceri de calitate.

Economia românească a rămas în recesiune şi în 2010, aşa că mulţi clienţi corporate s-au confruntat cu reducerea dramatică a cererii pentru produsele şi serviciile lor. Din păcate un mare număr de afaceri chiar s-au închis, în special micro întreprinderi şi IMM-uri. Toate acestea au avut un impact negativ asupra afacerilor lor cu BCR.
 • increderea in economie al clienţilor retail a fost puternic deteriorat de pachetul de austeritate şi de creşterea TVA
Sentimentul de incredere in economie al clienţilor retail a fost, de asemenea, puternic deteriorat de pachetul de austeritate şi de creşterea TVA - care au determinat scăderea veniturilor familiale, precum şi de teama pierderii locului de muncă. În consecinţă, ei au fost mult mai precauţi cu cheltuielile.

Confuzia rezultată din implementarea OUG 50 în a doua jumătate a anului 2010 şi  agitaţia legislativă rezultantă au avut de asemenea efecte negative asupra fluxurilor noastre de afaceri şi au diminuat venitul din comisioane.
Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 26,6% faţă de anul 2009, rezultatul record din 2009 al tranzacţiilor cu instrumente cu venit fix revenind la nivel normal. BCR este in continuare cel mai important jucător pe pieţele primară si secundară de obligaţiuni si bonuri de Trezorerie (T bills).
 • segmentul IMM a continuat in mod special să resimtă constrângeri de cash-flow, lichiditate şi profitabilitate
BCR şi-a ajustat provizionarea riscurilor în mod adecvat la condiţiile încă dificile ale pieţei. Povara creditelor neperformante este în continuare semnificativă, deşi rata formării acestora s-a aplatizat în ultimele luni ca rezultat al scăderii ratelor dobânzilor, al relativei stabilităţi a monedei naţionale şi al reducerii provizioanelor pentru creditele negarantate.

Cheltuiala netă cu provizioanele de risc pentru împrumuturi şi avansuri a totalizat 1.997,7 milioane RON (473,6 milioane EUR), în scădere cu 12,5% faţă de 2009 şi a evoluat conform aşteptărilor deoarece în special segmentul IMM a continuat să resimtă constrângeri de cash-flow, lichiditate şi profitabilitate, iar programul de austeritate impus de Guvernul României a afectat inevitabil nivelul venitului familial şi comportamentul consumatorilor, precum şi cererea eligibilă de credite retail.

Portofoliul de credite a avut o evoluţie relativ satisfăcătoare în 2010, în circumstanţele date – creditele neperformante rămân la un nivel suportabil, reprezentând 16,8% din totalul portofoliului. Grupul BCR are o rată confortabilă de acoperire a creditelor neperformante de aproximativ 127,4% (garanţii şi provizioane).
 • revenirea va fi mai curând graduală, sub potenţialul pe termen lung al României
PIB-ul a surprins prin revenirea din T4-2010 cu o creştere marginală de 0,1 faţă de trimestrul anterior (ajustare sezoniera), cel mai probabil susţinută de contribuţia pozitivă a exporturilor, pe fondul posibilei neutralităţi a consumului intern. Ultimele date pot semnala faptul că sfârşitul recesiunii se apropie, dar revenirea va fi mai curând graduală, sub potenţialul pe termen lung al României. Previziunile indică o creştere a economiei de 1-1,5%, vizibilă în principal în semestrul al doilea. Povara creditelor neperformante ar trebui să scadă, iar apetitul companiilor şi populaţiei pentru credite şi alte produse bancare ar trebui să crească. 

Ratele de solvabilitate se situează confortabil peste nivelurile impuse. Rata de adecvare a capitalului de rang 1+2, la sfârşitul anului 2010 (date provizorii): aproximativ 12,8% RAS faţă de minimum 10% impusă de reglementările BNR şi aproximativ 17,1% IFRS consolidat. Rata de solvabilitate RAS s-a îmbunătăţit considerabil în 2010, demonstrând în mod clar soliditatea BCR şi susţinerea continuă din partea Erste Group.

Banca şi-a majorat activele totale cu 8,4% la 69.925,9 milioane RON (16.406,8 milioane EUR) în 2010, de la 64.526,9 milioane RON (15.231,9 milioane EUR) la 31 decembrie 2009. Cota de piaţă a urcat la19,8% faţă de 19% în 2009. BCR şi-a majorat uşor cota de piaţă pe creditare generală la circa 22,2%, datorită performanţei bune pe segmentul creditării corporate concretizată în îmbunătăţirea poziţiei pe acest segment (creştere cu 1,2 pp a cotei de piaţă) şi a unei uşoare creşteri a creditării imobiliare (+0,2 pp a cotei de piaţă faţă de anul anterior).

Volumul total al portofoliului de credite acordate clienţilor (înainte de provizioane, IFRS) a crescut cu 2.093,7 milioane RON (+4,5%) la valoarea de 48.607,8 milioane RON (11.404,9 milioane EUR) de la 46.514,1 milioane RON (10.979,9 milioane EUR) la sfârşitul anului 2009, păstrând o structură echilibrată pe segmente de clienţi şi industrii.

În 2010 BCR şi-a extins creditarea către sectoarele productive ale economiei. Creditarea corporate a crescut cu 15,6%  faţă de anul precedent, în principal pe seama furnizării de capital de lucru către companii şi a finanţării întreprinderilor din sectorul public. Această performanţă bună a condus la creşterea cu 1,2 pp a cotei de piaţă pe acest segment.
 • nu s-au acordat credite în CHF sau alte valute „exotice”.
Portofoliul de credite retail (care include persoanele fizice şi microîntreprinderile) a scăzut cu 7,3% în 2010 in concordanţă cu scăderea veniturilor populaţiei şi cu tendinţele pieţei. Evoluţia pozitivă a creditării garantate (creditele ipotecare şi cele de consum garantate), antrenată în principal de programul guvernamental de credite ipotecare „Prima Casă”, a fost contracarată de scăderea fluxului de credite negarantate noi. Impulsul pozitiv al programului „Prima Casă” a continuat. BCR este lider al programului cu un volum total al creditelor de peste 525 milioane EUR, de care beneficiază pana acum mai mult de 13.000 de familii, banca ajutându-le astfel să fie proprietarii primei lor locuinţe.  

Ponderea creditelor în lei în portofoliul BCR – de 39,3% din total credite –  se situează peste media pieţei. Portofoliul de credite în valută are ca principală monedă EUR (58% din total portofoliu). Nu s-au acordat credite în CHF sau alte valute „exotice”.

Portofoliul de credite corporate deţine o cotă de 57% în total credite acordate clienţilor, în timp ce creditele retail (inclusiv afacerile micro) reprezintă 43%. Ponderea creditelor garantate este de circa 65% din total portofoliu de credite.
 • depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare, banca fiind puternic susţinută şi de banca mamă
Depozitele de la clienţi au crescut cu 4,1% faţă de anul 2009 până la valoarea de 37.289,04 milioane RON (8.291,2 milioane EUR) de la 35.824,9 milioane RON (8.456,6 milioane EUR) la 31 decembrie 2009 pe fondul unei creşteri sporite a depozitelor pe ambele segmente principale de clienţi – cu 3,4% pe segmentul corporate şi cu 4,3% la depozitele retail.

Depozitele în RON sunt prevalente (65,8%) cu o creştere anuală de 7,6% ca rezultat al unei politici competitive de preţ, în timp ce depozitele în valută au scăzut cu 2,1%.

Banca se menţine pe locul 1 în piaţa depozitelor primare. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, banca fiind puternic susţinută şi de banca mamă.

BCR a extins uşor reţeaua de sucursale în 2010, adăugand 7 unităţi la reţeaua sa teritorială retail, care a crescut astfel la un total de 668 unităţi retail.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

3518 vizualizari

 • +2 (2 voturi)    
  Camatari (Vineri, 25 februarie 2011, 8:52)

  inox [anonim]

  Asta nu e banca ...e o asociatie de camatarie.
  • -3 (3 voturi)    
   plasma (Vineri, 25 februarie 2011, 9:50)

   rugina [anonim] i-a raspuns lui inox

   iar tie nu prea iti vine a da inapoi creditu de plasma, nu?
   • +1 (1 vot)    
    bancher (Vineri, 25 februarie 2011, 10:22)

    aer [anonim] i-a raspuns lui rugina

    Iar tu te pregatesti sa iesi un pic sa ceri mariri de salariu azi, nu ? :)
   • +1 (1 vot)    
    ce lagatura are creditul pentru plasma (Vineri, 25 februarie 2011, 10:55)

    nenea [anonim] i-a raspuns lui rugina

    cu dae de 70%?! la bcr, mecanismul cresterii dobanzilor (scadere niciodata) este un mister ca cel al insule pastilor. ce legatura are plasma cu faptul ca bc se comporta camatareste? DE UNDE STII TUB CA PLASMA ESTE PROBLEMA?
    ti se pare ca daca cineva vrea sa aiba plasma, trebuie sa plateasca camatareste pentru ea?
    sper sa nu va mareasca salariile bcristilor
 • -1 (1 vot)    
  azi e greva in bcr (Vineri, 25 februarie 2011, 10:11)

  nu am [anonim]

  azi e greva in bcr orele 10-12 in fata bfp
 • +1 (1 vot)    
  sa vedem 2011 (Vineri, 25 februarie 2011, 10:52)

  cosming [anonim]

  Va fi foarte interesant cand vor anunta pe la jumatatea lui 2011 profit mult mai mic si culmea , tot din cauza provizioanelor :).

  In cateva luni se vor finaliza unele din procesele deschise de clienti impotriva BCR si bineinteles vor incepe altele; din nefericire BCR nu poate sa castige TOATE procesele.

  Articolul se refera la OUG 50/2010 ca fiind ceva confuz... din pacate OUG 50/2010 nu a fost ceva confuz , dimpotriva a fost o ordononata foarte clara, Legea 228 de "aprobare" a OUG 50/2010 e mult mai confuza, pe langa faptul ca se aplica la numai 5% din creditele existente.

  Grupul Erste a anuntat deja in ianuarie ca la jumatatea lui 2011 actionarii vor avea o surpriza neplacuta legata de piata de credite din Europa de Sud Est, in special referindu-se la Romania... Vom vedea evolutia actiunilor EBS la Bursa de Valori din Viena si, de ce nu, la Bursa de Valori Bucuresti ...
 • +4 (4 voturi)    
  mmmda (Vineri, 25 februarie 2011, 11:06)

  The Saker [utilizator]

  tot auzim ca banca cutare a facut atat profit, ca are provizioane atata, etc...eh, nu ne intereseaza: pe noi ne intereseaza sa ne spuneti CAT a platit banca cutare impozit ?? asta e f curios, dar nu ne spune nieni, parca e secretul secretelor; vreau sa stiu de ex cat a platit impozit BCR statului roman falimentar pe anul trecut; ca invers, daaaa, statul roman falimentar ne-a indatorat pe noi toti, romanii, a luat credite de la FMI, ca sa salveze bancile; aia vad ca se poate.
  • 0 (0 voturi)    
   impozit 174 mil RON (Vineri, 25 februarie 2011, 11:53)

   taxatoru [anonim] i-a raspuns lui The Saker

   vezi comunicatul bancii: http://bit.ly/fJRQ6T
   • +1 (1 vot)    
    hmmm (Vineri, 25 februarie 2011, 22:02)

    The Saker [utilizator] i-a raspuns lui taxatoru

    am citit comunicatul ce mi l-ai dat, dar nu am gasit ce spui tu, adica impozitul platit...nu stiu unde ai vazut tu asta...
    asa ca, te rog , da-mi un link mai bun...
    si doi la mana, de ce as crede un comunicat al camatarilor numiti banci ? vreau sa vad ceva venit din celaalta parte, a statului....
   • +1 (1 vot)    
    hmmm (Vineri, 25 februarie 2011, 22:02)

    The Saker [utilizator] i-a raspuns lui taxatoru

    am citit comunicatul ce mi l-ai dat, dar nu am gasit ce spui tu, adica impozitul platit...nu stiu unde ai vazut tu asta...
    asa ca, te rog , da-mi un link mai bun...
    si doi la mana, de ce as crede un comunicat al camatarilor numiti banci ? vreau sa vad ceva venit din celaalta parte, a statului....
 • 0 (0 voturi)    
  e clar (Vineri, 25 februarie 2011, 16:19)

  bizzz [anonim]

  E clar.Este timpul restructurarilor in BCR pentru o mai mare eficienta in munca.Cam un sfert din personal nu prea are ce cauta acolo.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...


Ultimele articole din Economie | Finanțe & Bănci

Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by