​"Nu exista un vid legislativ in privinta declaratiilor privind impozitul pe profit, iar toate actele administrative fiscale ce urmeaza a fi emise in perioada urmatoare, in legatura cu acest impozit, sunt valabile.", a declarat pentru HotNews.ro Dan Lazar, secretar de stat in MFP. "Asistenta contribuabililor se realizeaza prin mai multe modalitati atunci cand apar noutati legislative. Daca am emite Norme Metodologice pentru fiecare modificare in parte, ar insemna sa apara Norme de 300 de ori pe an", a mai spus acesta. Vineri, 25 februarie, Cristian Radulescu, partener la compania de consultanta fiscala Taxhouse a explicat pentru HotNews.ro ca "Intreaga procedura de declarare este viciata, iar eventualele acte administrative ce urmeaza a fi emise de autoritatiile fiscale pentru nerespectarea procedurii de declarare si calcul de impozit pe profit stabilita prin actele mentionate (ce nu au fost publicate in Monitorul Oficial Partea I pana la termenul de 25 februarie 2011) sunt susceptibile in a fi considerate nule de drept.

Cristian Radulescu in studioul HotNews.roFoto: HotNews.ro

Punctul de vedere transmis pentru HotNews.ro de catre Ministerul Finantelor Publice:

"Legat de aplicarea prevederilor fiscale impuse de eliminarea impozitului minim, mentionam ca, toate elementele tehnice (cine sunt platitorii, obligatiile de declarare si de plata ale acestora, precum si modul de calcul al acestuia -cota de impozit si baza la care se aplica) sunt stabilite intotdeauna prin acte normative cu putere de lege (in cazul nostru OUG nr.87/2010). De altfel, un act normativ de nivel inferior (in cazul nostru HG privind normele de aplicare la Codul fiscal in curs de publicare) nu poate adauga sau contrazice textul de lege (OUG 87/2010). Prin urmare, nu exista un vid legislativ, iar toate actele administrative fiscale ce urmeaza a fi emise in perioada urmatoare, in legatura cuacest tip de impozit, sunt valabile.

  • Pentru a veni in intampinarea contribuabililor, ministerul finantelor publice a comunicat, inca din luna ianuarie a.c., tuturor directiilor implicate in asistenta contribuabililor, modul de interpretare a prevederilor art.34 din Codul fiscal, dupa modificarile adoptate prin OUG nr.87/2010.
  • De asemenea, reprezentantii ministerului Finantelor Publice au organizat o serie de intalniri (Comisia de Dialog Social) in cadrul carora au fost comunicate toate detaliile legate de reglementarea si determinarea profitului impozabil aferent celor doua perioade fiscale ale anului 2010, si anume perioada 01.01.2010 - 30.09.2010 si perioada 01.10.2010 - 31.12.2010.
  • Aceleasi explicitari sunt reluate si in normele de aplicare ale Codului fiscal adoptate de guvern in sedinta din data de 23.02.2011.
  • Mentionam ca, pentru aplicarea unitara a legii fiscale ministerul, in exercitarea atributiilor sale de indrumare metodologica si de asistenta a contribuabililor, emite in mod curent adrese, circulare, instructiuni privind modul de interpretare si aplicare a legislatiei fiscale iar normele de aplicare reprezinta o centralizare a acestor informatii."

Explicatiile integrale ale lui Cristian Radulescu, partener la compania de consultanta fiscala Taxhous:

Precizam ca, pana la data redactarii prezentei informari, mult asteptata Hotarare de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (care se pare ca a fost aprobata in sedinta de guvern din data de 23 februarie 2011) nu a fost publicata in Monitorul Oficial Partea I al Romaniei.

In data de 13.01.2011, Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala Legislatie Cod Fiscal a emis circulara cu nr. 415063 in vederea stabilirii numarului de declaratii de impozit pe profit (cod 101) ce trebuie depuse pentru anul 2010 de contribuabilii obligati la plata impozitului minim.

De asemenea in proiectul de act normativ (proiectul Hotararii de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal) ce a fost supus dezbaterii publice si postat pe portalul de internet a Ministerului Finantelor Publice a fost stabilita procedura de declarare si de plata a impozitului pe profit datorat pentru anul 2010 de contribuabilii care au fost obligati la plata efectiva a impozitului minim pana la data de 1 octombrie 2010.

Ambele documente mentionate mai sus precizau procedura de depunere a declaratiei anuale privind impozitul pe profit, astfel:

  • Declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010 se depune numai de catre contribuabilii care au datorat, cel putin in unul din primele trei trimestre ale anului 2010 impozit minim, pana la data de 1 octombrie 2010.
  • Contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, ca urmare a efectuarii comparatiei impozitului pe profit cu impozitul minim au datorat numai impozit pe profit, depun declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010.

In proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se mentiona in plus ca prin exceptie de la cele mentionate mai sus, societatile bancare romane si sucursalele din Romania ale bancilor straine calculeaza cumulat impozitul pe profit pentru perioada 1.01-30.09.2010 in vederea efectuarii comparatiei cu impozitul minim recalculat in mod corespunzator pentru aceasta perioada, si declara impozitul anual astfel:

  • daca impozitul minim este mai mare decat impozitul pe profit, vor depune declaratia privind impozitul pe profit pentru cele doua perioade ale anului 2010;
  • daca impozitul minim este mai mic decat impozitul pe profit, vor depune declaratia privind impozitul pe profit pentru intreg anul 2010

Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativa in vederea intrarii in vigoare hotararile Guvernului, ordinele, instructiunile si alte acte normative emise de conducatorii organelor administratiei publice centrale de specialitate trebuie sa fie publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In concluzie, absenta publicarii acestor acte in Monitorul Oficial conduce la consecinta lipsirii lor de efecte juridice pana in momentul publicarii.

In raport cu aceasta concluzie, se poate aprecia ca procedura de declarare intemeiata pe un act normativ care nu putea produce efecte juridice, aduce atingere dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, potrivit carora „legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”.

Pentru aceste considerente, intreaga procedura de declarare este viciata, iar eventualele acte administrative ce urmeaza a fi emise de autoritatiile fiscale pentru nerespectarea procedurii de declarare si calcul de impozit pe profit stabilita prin actele mentionate (ce nu au fost publicate in Monitorul Oficial Partea I pana la termenul de 25 februarie 2010 cand trebuie platit impozitul pe profit de catre o parte din contribuabili) sunt susceptibile in a fi considerate nule de drept.

Cu alte cuvinte, desi prin circulara emisa si proiectul de norme postat pe portalul Ministerului Finantelor Publice se aduc reguli noi de calcul, declarare si plata a impozitului pe profit pentru anul 2010, astfel de reguli nu au fost publicate in Monitorul Oficial, pentru a-si putea produce efecte din punct de vedere juridic, lasand astfel contribuabilii ce datoreaza impozit pe profit pe anul 2010 la termenul de 25 februarie 2011 intr-un vid legislativ cu privire la aceste noi reguli.

Precizam ca pana la acest moment 25 februarie 2011 (ora 19:40) pe site-ul Monitorului Oficial inca nu au fost publicate normele la care facem referire in mesajul de mai sus avand in vedere cele trei Monitoare Oficiale din data de azi postate.

Proiectul de Norme Metodologice postat pe site-ul MFP poate fi consultat aici.