Verificarile pe care Fiscul le va face pentru a-i depista pe cei cu venituri mari se vor face in doua etape- verificarea prealabila, urmata de verificarea fiscala propriu zisa, se arata in Normele Metodologice publicate de Ministerul Finantelor. Prima etapa se face “la secret”, cei vizati nefiind informati si neputand interveni sau face obiectii cu privire la cercetarile Fiscului. Daca in urma verificarii prealabile se constata ca banuielile sunt confirmate, persoana cercetata in prealabil va fi anuntata ca in 15 zile urmeaza verificarea fiscala propriu-zisa. Controlul nu poate depasi 30 de zile.

Vezi in atasament Normele metodologice

Raportul de verificare prealabila prevăzut nu are caracterul unui act administrativ fiscal şi nu se comunică persoanei fizice ce a făcut obiectul verificării fiscale prealabile documentare, se arata in Normele Finantelor.

Persoana fizică ce a făcut obiectul verificării fiscale prealabile documentare nu poate interveni în procedura verificării prealabile şi nu poate face obiecţii cu privire la rezultatul verificării, se mai precizeaza in document. E si dificil de intervenit din moment ce oficial nu ai cum afla ca esti verificat discret de ANAF. Daca verificarea prealabila confirma ca veniturile pe hartie nu acopera cheltuielile facute, cel vizat va primi o instiintare oficiala ca urmeaza sa fii controlat "pe fata".

"Avizul de verificare se comunică persoanei fizice cu cel putin 15 zile înainte de data inceperii verificării fiscale. La stabilirea datei de începere a verificării fiscale, organul fiscal va avea în vedere perioada necesară pentru comunicarea avizului de verificare, perioada ce urmează a fi supusă verificării (de regulă, perioada impozabilă definită de Codul fiscal, cu respectarea termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale), dar si posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării", se mai spune in Norme.

In termen de 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, persoana fizică verificată trebuie să prezinte documente justificative pentru clarificarea situaţiei fiscale personale. În toate cazurile, organul fiscal solicită extrasele de conturi bancare. Comunicarea avizului de verificare nu este necesară în cazul controlului încrucişat la persoane fizice sau juridice pentru verificarea documentelor sau operaţiunilor, în corelaţie cu cele identificate la persoana fizică supusă verificării fiscale sau în cazul refacerii verificării ca urmare a unei dispoziţii de reverificare.

Amânarea datei de începere a verificării fiscale, se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a persoanei fizice, pentru motive justificate. În solicitare, persoana fizică prezintă motivele pentru care solicită amânarea şi, după caz, dovezile în susţinerea acestora. Acţiunea de verificare se desfăşoară, de regulă, la sediul organului fiscal. În acest scop, persoana fizică verificată este înştiinţată prin avizul de verificare despre locul şi persoana de contact la care să se prezinte. La cererea persoanei fizice verificate, verificarea fiscală se poate desfăşura şi la domiciliul său sau al avocatului acestuia, dar numai in cazul in care cel verificat este în imposibilitate fizică de a se deplasa.

Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal şi nu poate fi mai mare de 3 luni. Pe parcursul unei verificări, persoana fizică poate solicita suspendarea acesteia, doar o singură dată.

Fiscul poate solicita persoanei verificate, în scris, explicaţii sau clarificări punctuale, precum şi informaţii/înscrisuri necesare stabilirii situaţiei sale fiscale, cum ar fi: situaţia cheltuielilor personale; situaţia bunurilor imobile şi mobile deţinute, intrările şi ieşirile de patrimoniu în cursul perioadei verificate; participaţii sau mandate deţinute în societăţi comerciale sau alte entităţi; bunuri aparţinând unor persoane fizice sau juridice puse la dispoziţia persoanei fizice; împrumuturi acordate şi/sau contractate; tranzacţii cu metale preţioase, obiecte de artă şi alte bunuri de valoare; donaţii, sponsorizări şi/sau succesiuni; alte asemenea precizări.

Persoana fizică verificată este informată pe parcursul desfăşurării verificării fiscale asupra constatărilor rezultate din verificare. La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal prezintă persoanei fizice constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-i acesteia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării fiscale sau a cazului în care persoana fizică renunţă la acest drept şi notifică, în scris, acest fapt organelor fiscale.