În trimestrul IV 2010, rata locurilor de muncă vacante (raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante şi numărul total al locurilor de muncă, exclusiv cele blocate sau destinate numai promovării în interiorul întreprinderii sau instituţiei) a fost de 0,51%, în scădere cu 0,06 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent, potrivit datelor INS. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2009, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,01 puncte procentuale. Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 20,4 mii, în scădere cu 2,9 mii locuri de muncă vacante faţă de trimestrul precedent, respectiv cu 0,8 mii locuri de muncă vacante faţă de acelaşi trimestru al anului 2009.

  • Cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în sănătate şi asistenţă socială

În trimestrul IV 2010, cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (1,11%). La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit industria extractivă (0,04%), respectiv activităţile de hoteluri şi restaurante şi tranzacţii imobiliare (0,10%).

O treime (6,8 mii) din numărul total al locurilor de muncă vacante se regăsesc în industria prelucrătoare, unde rata a luat valoarea de 0,71%. Circa 16% din totalul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (3,3 mii locuri vacante), iar aproape 13% în administraţia publică (2,6 mii locuri vacante).

locuri munca vacante

locuri munca vacante

Foto: Hotnews

Angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă în activitatea de tranzacţii imobiliare (0,02 mii locuri vacante).

  • Cele mai mari scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante- activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Prin comparaţie cu trimestrul precedent, cele mai mari scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (-0,34 puncte procentuale), respectiv în construcţii (-0,21 puncte procentuale). La polul opus, cu uşoare creşteri, s-au situat activităţile de sănătate şi asistenţă socială (0,28 puncte procentuale), respectiv cele de informaţii şi comunicaţii (0,16 puncte procentuale).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cea mai semnificativă scădere a ratei locurilor de muncă vacante s-a produs în activităţile de servicii administrative şi servicii suport (-0,38 puncte procentuale), respectiv sănătate şi asistenţă socială (-0,37 puncte procentuale). Creşteri mai importante s-au regăsit în activităţile de distribuţie a apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, informaţii şi comunicaţii, respectiv în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (0,33 puncte procentuale).

Comparativ cu cele două perioade analizate, în industria prelucrătoare s-a înregistrat cea mai mare scădere a numărului locurilor de muncă vacante (-1,8 mii locuri vacante) faţă de trimestrul precedent, concomitent cu cea mai mare creştere (1,6 mii locuri vacante), dar faţă de trimestrul echivalent al anului 2009. În sănătate şi asistenţă socială, indicatorul a evolutat în sens contrar, adică, a înregistrat cea mai mare creştere faţă de trimestrul precedent (0,9 mii locuri vacante), respectiv cea mai mare diminuare faţă de aceleaşi trimestru al anului anterior (-1,1 mii locuri vacante).

  • Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii

Cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori s-a referit, în trimestrul IV 2010, la ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse - grupa majoră 8

diferente rata

diferente rata

Foto: Hotnews

(0,79% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 4,3 mii locuri vacante) şi de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice - grupa majoră 2 (0,64% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 4,5 mii locuri vacante).

Cea mai redusă disponibilitate a locurilor de muncă s-a regăsit în rândul agricultorilor şi lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (0,19% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 0,04 mii locuri vacante).

  • În comparaţie cu trimestrul precedent, numărul locurilor de muncă vacante s-a diminuat în majoritatea ocupaţiilor

Comparativ cu trimestrul precedent, cea mai semnificativă scădere a ratei locurilor de muncă vacante s-a constatat pentru ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse – grupa majoră 8 (-0,19 puncte procentuale), respectiv cea de agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (-0,15 puncte procentuale). Cea mai mare creştere a ratei locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în rândul funcţionarilor administrativi - grupa majoră 4 (0,05 puncte procentuale). Tendinţa de scădere a fenomenului s-a manifestat, pentru unele grupe de ocupaţii, şi comparativ cu trimestul IV 2009.

Astfel, descreşteri semnificative s-au manifestat în rândul ocupaţiilor de agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (-0,23 puncte procentuale), respectiv de lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi - grupa majoră 5 (-0,20 puncte procentuale). În aproape egală măsură s-au înregistrat şi creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante faţă de acelaşi trimestru al anului 2009, cele mai importante în rândul operatorilor la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse - grupa majoră 8 (0,21 puncte procentuale), respectiv al muncitorilor necalificaţi – grupa majoră 9 (0,18 puncte procentuale).

În comparaţie cu trimestrul precedent, numărul locurilor de muncă vacante s-a diminuat în majoritatea ocupaţiilor. Semnificative sunt scăderile numărului de locuri vacante din rândul operatorilor la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse – grupa majoră 8 (-1,1 mii locuri vacante), respectiv al meştesugarilor şi lucrătorilor calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor - grupa majoră 7 (-0,9 mii locuri vacante). Singurele ocupaţii în care numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut uşoare creşteri au fost cea de funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (0,2 mii locuri vacante), urmată de cea a lucrătorilor operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi – grupa majoră 5 (0,1 mii locuri vacante).

Faţă de trimestrul corespunzător al anului 2009 cea mai notabilă scădere a numărului de locuri de muncă vacante s-a înregistrat în rândul lucrătorilor operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi - grupa majoră 5 (-1,4 mii locuri vacante). La polul opus s-au aflat ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse – grupa majoră 8 (1,0 mii locuri vacante), respectiv de muncitori necalificaţi – grupa majoră 8 (0,8 mii locuri vacante).