Angajatorii din zona telecom si IT au inregistrat cea mai ridicata crestere a cheltuielilor cu forţa de muncă salariată in ultimele 3 luni din 2010 fata de aceeasi perioada din 2009, arata datele furnizate de Institutul National de Statistica. La polul opus, cele mai mari scaderi ale cheltuielilor salariale au fost inregistrate in invatamant, sanatate si showbiz.

Vezi cum au evoluat cheltuielile salariale orare cu forta de munca pe zone de business.

Costul total cu forţa de muncă – reprezintă totalitatea cheltuielilor – directe şi indirecte – suportate de angajator cu forţa de muncă salariată. Conform metodologiei europene, sunt excluse cheltuielile suportate de angajator cu formarea profesională a angajaţilor, recrutarea personalului.

costul orar cu forta de munca

costul orar cu forta de munca

Foto: Hotnews

În construcţii, mai spun oficialii INS, creşterea costului orar al forţei de muncă a fost determinată de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (-8,3%), fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de condiţiile meteorologice nefavorabile.

În învăţământ, scăderea costului orar al forţei de muncă a fost determinată de creşterea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (20,4%), fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de reînceperea şcolilor.

În trimestrul al IV-lea din 2010, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 0,89% faţă de trimestrul precedent şi o rată de scădere de 1,21% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior. În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a diferit nesemnificativ faţă de forma ajustată (0,93%, respectiv -1,20%).

De asemenea, in aceeasi perioada (trimestrul IV 2010), creşterea faţă de trimestrul anterior a cheltuielilor directe cu forţa de muncă a fost de 0,96%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 0,66%. Creşterile înregistrate de cele două componente - pentru indicii în formă brută (neajustată) - au fost de 0,99% şi respectiv 0,70%.

Cheltuielile directe includ sumele brute plătite din fondul de salarii pentru timpul lucrat (inclusiv premii), drepturile în natură ca remunerare a muncii (potrivit prevederilor din contractele colective de muncă), sumele brute plătite salariaţilor (ca stimulente) din profitul net realizat de unitate, sumele brute plătite din alte fonduri (inclusiv drepturi în natură) acordate conform legislaţiei în vigoare.

Cheltuielile indirecte includ contribuţiile angajatorului la fondurile de asigurări şi protecţie socială (şomaj, sănătate etc.), sumele brute plătite salariaţilor care părăsesc unitatea (ieşire la pensie, transfer, detaşare etc.), sumele brute plătite pentru întreruperi ale lucrului neimputabile salariaţilor, alte cheltuieli cu forţa de muncă. Timpul efectiv lucrat cuprinde numărul total de ore lucrate în program normal de lucru şi numărul de ore lucrate suplimentar (în zilele lucrătoare, peste programul normal de lucru şi în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare).

  • Trimestrul IV 2010 comparativ cu trimestrul IV 2009

Pe principalele activităţi economice, cele mai mari rate anuale de scădere ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în învăţământ (-22,33%), administraţie publică (-19,21%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-19,09%) şi sănătate şi asistenţă socială (-18,01%), cauzate de masurile de austeritate aplicate de la jumătatea anului 2010. Cele mai mari creşteri s-au înregistrat în informaţii şi comunicaţii (14,40%), distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (8,49%) şi industria prelucrătoare (8,24%).

Indicele trimestrial al costului orar al forţei de muncă este un indicator pe termen scurt care permite evaluarea tendinţelor costurilor orare suportate de angajator cu forţa de muncă salariată.