Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în luna februarie 2011, a însumat 10,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 17,04% faţă de aceeaşi lună a anului trecut (9.318,30 mil.lei) şi un grad de realizare de 106,69% a programului de încasări venituri bugetare comunicat de Ministerul Finanţelor Publice, se arata intr-un comunicat al ANAF.

În ceea ce priveşte ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de A.N.A.F se constată în luna februarie o creştere de 0,18 puncte procentuale faţă de luna februarie a anului precedent.

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel: veniturile la bugetul de stat în luna februarie 2011 au fost realizate în proporţie de 109,04% (program - 6,3 miliarde de lei, realizat - 6,96 miliarde). Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010 se constată o creştere cu 1,4 miliarde de lei, respectiv cu 26,67% (realizat 2010 - 5.502,38 mil. lei).

În structura veniturilor bugetului de stat, cele mai importante creşteri s-au înregistrat la: impozitul pe profit (unde prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 119,60% - 773,14 mil.lei faţă de un nivel programat de 659,15 mil.lei, la taxa pe valoarea adăugată, unde prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 103,36% (3.123,03 mil.lei faţă de un nivel programat de 3,021,41 mil.lei ). Faţă de luna februarie 2010 s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 908,77 mil. lei (respectiv cu 41,04%).

Creşterea substanţială a încasărilor de TVA se datorează: majorării taxei pe valoare adaugată (cca. 583 mil. lei), creşterii eficienţei activităţii de colectare şi diminuare a fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală (cca. 326 mil. lei), accize, unde prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 144,78% (1.234,79 mil.lei fată de un nivel programat de 852,85 mil.lei ).

Faţă de luna februarie 2010 s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 438,51 mil. Lei (respectiv cu 55,07%) Creşterea încasărilor se datorează atât îmbunătăţirii activităţii de colectare precum şi creşterii cotelor de impunere.

În ceea ce priveşte bugetele de asigurări sociale, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 102,77%, faţă de realizările lunii februarie a anului precedent, încasările fiind mai mari cu 120,25 mil. lei, respectiv 103,15%.

Preşedintele ANAF, domnul Sorin Blejnar: „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are ca obiectiv permanent realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contributii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor. Măsurile întreprinse de ANAF în ultimul timp în vederea sprijinirii mediului de afaceri, cum ar fi implementarea declaraţiei unice, precum şi intensificarea verificărilor pe anumite domenii cu risc fiscal, cum ar fi achiziţiile intracomunitare de legume-fructe şi alte produse alimentare, comerţul cu produse accizabile etc, dar şi creşterea economică, au condus, aşa cum o dovedesc şi cifrele, la încasări mai mari la bugetul de stat.”