Comisia Europeană a propus astăzi un sistem comun de calculare a bazei de impozitare pentru companiile care îsi desfăsoară activitatea în UE. "Scopul acestei propuneri este de a reduce semnificativ costurile administrative şi de conformare la reguli, precum si incertitudinile juridice cu care se confruntă în prezent firmele din UE care, pentru stabilirea profiturilor lor impozabile, trebuie să se conformeze dispozitiilor a 27 de sisteme nationale diferite", se arata intr-un comunicat al reprezentantei Comisiei la Bucuresti.

Obiectivul bazei fiscale consolidate comune a companiilor (CCCTB) propuse de Comisie este ca societătile să beneficieze de un sistem de „ghisee unice” pentru transmiterea declaratiilor fiscale si să îsi poată consolida astfel toate profiturile si pierderile înregistrate pe tot teritoriul UE. Statele membre îsi vor păstra integral dreptul suveran de a stabili o rată proprie a impozitului pe profit. Comisia estimează că CCCTB va permite societătilor din întreaga UE să economisească anual 0,7 de miliarde de euro prin reducerea costurilor de conformare si 1,3 de miliarde de euro prin procesul sus-menţionat de consolidare. În plus, societătile care doresc să se extindă transfrontalier vor putea astfel economisi până la 1 miliard de euro. De asemenea, CCCTB va face piata UE să fie mult mai atractivă pentru investitorii străini.

„Datorită CCCTB, activitatea economică din UE va deveni mai simplă, mai ieftină si mai convenabilă si va permite IMM-urilor care doresc acest lucru să se extindă si pe pietele altor tări. Propunerea de astăzi este bună atât pentru mediul de afaceri, cât si pentru competitivitatea globală a UE", a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare si uniune vamală, audit si antifraudă.

Atunci când vine vorba de impozitul pe profit, piata unică se confruntă încă cu obstacole serioase în desfăşurarea activităţii întreprinderilor. Cele ce operează transfrontalier trebuie să respecte până la 27 de seturi diferite de reguli pentru calcularea bazei lor fiscale si trebuie să lucreze cu până la 27 de administratii fiscale diferite. În plus, se confruntă cu un sistem extrem de complex de stabilire a modului de impozitare a tranzactiilor intra-grup (preturile de transfer) si nu-si pot compensa pierderile suferite într-un stat membru prin profiturile realizate într-un altul. Ca urmare, firmele mai mari se confruntă cu costuri si complicatii enorme, în timp ce întreprinderile mai mici sunt adesea descurajate în ce priveşte extinderea în interiorul UE.

CCCTB vizează eliminarea acestor probleme, oferind companiilor un set unic de reguli de calculare a bazei fiscale si posibilitatea de a transmite o singură declaratie fiscală consolidată unei singure administratii pentru întreaga activitate desfăsurată pe teritoriul UE. Pe baza acestei declaratii fiscale unice, baza de impozitare a companiei ar urma să fie mai apoi repartizată între statele membre în care aceasta îsi desfăsoară activitatea, potrivit unei formule specifice. Această formulă va lua în considerare trei factori: activele, forta de muncă si vânzările. După repartizarea bazei fiscale, statele membre vor fi autorizate să-si impoziteze cota-parte din aceasta în functie de propria lor rată de impozit pe profit. În cadrul CCCTB, statele membre vor continua să-si stabilească propria rată de impozit pe profit la nivelul pe care îl consideră adecvat, acest lucru fiind prerogativa lor natională.

CCCTB urmează să fie optional pentru companii, respectiv cele care consideră că ar putea avea de câstigat de pe urma unui sistem armonizat la nivelul UE pot să opteze pentru integrarea în CCCTB, în timp ce celelalte îşi pot continua activitatea în cadrul sistemelor nationale.

CCCTB este considerată o initiativă importantă a Comisiei Barroso II în contextul Strategiei Europa 2020. Acest proiect a fost mentionat si într-o serie de documente strategice importante care vizează eliminarea obstacolelor din cadrul pietei unice si stimularea cresterii economice si creării de locuri de muncă în UE (Actul privind Piata Unică, Analiza Anuală a Cresterii si „Pactul pentru Euro”).