Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanta de Urgenta care ofera posibilitatea persoanelor fizice si firmelor de stat si private sa isi reesaloneze datoriile la stat. Potrivit ordonantei, esalonarea se va face pe o perioada de pana la cinci ani, la cererea contribuabilului.

Citeste cele mai importante prevederi ale Ordonantei de Urgenta:

  • Ordonanta de urgenta se aplica contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.
  • Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organele fiscale competente pot acorda, la cererea contribuabilului, inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani.
  • Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord sau alt act administrativ similar; impozite, taxe si alte sume ce se declara in vama; amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat; creantele stabilite de alte organe decat ANAF si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; obligatiile fiscale care fac obiectul esalonarilor la plata cu o valoare totala mai mica decat limita stabilita prin normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta.
  • Pentru a beneficia de reesalonarea datoriilor, contribuabilul trebuie sa depuna o cerere la Fisc, care va elibera un certificat de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata.
  • Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti, sa nu se afle in procedura de insolventa sau sa nu se afle in dizolvare.
  • Dupa primirea acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii, care pot lua una din urmatoarele forme: consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei, scrisoare de garantie bancara, bunuri proprietatea contribuabilului, bunuri proprietate a unui terte persoane.
  • Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, se datoreaza si se calculeaza dobanzi, la nivelul stabilit potrivit Codului de procedura fiscala.
  • In termen de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a acestei ordonante, prin hotarare a Guvernului, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.