Reesalonarea datoriilor la stat pentru persoanele fizice, firmele private si pentru cele de stat a fost recent adoptata de Guvern prin Ordonanta de urgenta. Normele de aplicare, inca in variante de lucru, vor detalia conditiile. Pe acest subiect, dar si pe alte subiecte de actualitate fiscala a discutat online cu cititorii HotNews.ro Cristian Radulescu, partener la companie specializata in fiscalitate Taxhouse.

Cristian RadulescuFoto: TaxHouse

Recent, Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanta de Urgenta care ofera posibilitatea persoanelor fizice si firmelor de stat si private sa isi reesaloneze datoriile la stat. Potrivit ordonantei, esalonarea se va face pe o perioada de pana la cinci ani, la cererea contribuabilului. Vezi in articol cele mai importante prevederi ale Ordonantei. (vezi articolul din 22 martie)

Citeste cele mai importante prevederi ale Ordonantei de Urgenta:

  • Ordonanta de urgenta se aplica contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.
  • Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organele fiscale competente pot acorda, la cererea contribuabilului, inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani.
  • Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord sau alt act administrativ similar; impozite, taxe si alte sume ce se declara in vama; amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat; creantele stabilite de alte organe decat ANAF si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; obligatiile fiscale care fac obiectul esalonarilor la plata cu o valoare totala mai mica decat limita stabilita prin normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta.
  • Pentru a beneficia de reesalonarea datoriilor, contribuabilul trebuie sa depuna o cerere la Fisc, care va elibera un certificat de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata.
  • Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti, sa nu se afle in procedura de insolventa sau sa nu se afle in dizolvare.
  • Dupa primirea acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii, care pot lua una din urmatoarele forme: consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei, scrisoare de garantie bancara, bunuri proprietatea contribuabilului, bunuri proprietate a unui terte persoane.
  • Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, se datoreaza si se calculeaza dobanzi, la nivelul stabilit potrivit Codului de procedura fiscala.
  • In termen de 30 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a acestei ordonante, prin hotarare a Guvernului, se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia. In normele metodologgice va fi mentionat un plafon sub care vor fi acceptate reesalonari - variante de lucru, 5.000 lei, 10.000 lei.

Cristian Radulescu - Precizari initiale despre prevederile Ordonantei de Urgenta

Procedura instituita de Ordonanta este una greoaie si nu este clarificata in totalitate la acest moment urmand a fi emise ordine pentru aplicarea acestei Ordonante, ceea ce inseamna ca nu poate fi aplicata imediat de catre contribuabili. In acelasi timp, reglementarea prezinta o serie de avantaje si dezavantaje pentru contribuabilii aflati in dificultate. Acestia sunt obligati sa documenteze situatia lor financiara pe baza unui program de restructurare sau redresare financiara sau a altor informatii, documente prezentate.

  • Avantajele, la o prima vedere, constau in:

1) faptul ca nu exista obligativitatea constitutirii de garantii pentru datoriile de pana la 20.000 RON pentru persoane juridice si 5.000 RON pentru persoane fizice;

2) dobanda de intarziere, in cazul in care garantiile se constituie din bani sau scrisoare de garantie bancara, este la nivelul de 0,03%pe zi, fata de nivelul actual de 0,04% pe zi;

3) faptul ca nu se datoreaza penalitatea de intarziere de 15% pentru datoriile al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare;

4) se suspenda procedura de executare silita sau aceasta nu incepe pentru contribuabilii carora li s-a comunicat o decizie de esalonare.

5) perioada esalonarii poate fi de maximum 5 ani de zile.

  • Dezavantaje:

1) Instituirea unei reguli derogatorii cu privire la momentul compensarii datoriilor cu TVA de rambursat in cazul in care decontul de TVA este depus dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala si pana la momentul emiterii deciziei de esalonare.

2) Al doilea dezavantaj ar fi nivelul ridicat al garantiilor ce trebuie constituite, mai ales in situatia in care aceste garantii nu sunt constituite in bani sau scrisori de garantie bancara ci prin sechestru asigurator asupra bunurilor sau contract de ipoteca/ gaj in favoarea organului fiscal (statului) - nivelul garantiei, in aceasta situatie, ar trebui sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii, plus un procent intre 10% (de la 1 an pana la 2 ani) si 40% (de la 4 la 5 ani) din sumele esalonate la plata in functie de perioada de esalonare.

3) datorarea unor penalitati de intarziere de 10% aplicate asupra sumelor esalonate la plata, precum si asupra dobanzilor datorate pe perioada esalonarii, aceasta reprezentand o situatie nemaintalnita pana acum de aplicare a penalitatilor asupra dobanzilor de intarziere.

4) In cazul instituirii executarii silite prin poprire, aceasta procedura de executare silita ar trebui suspendata in masura in care contribuabilului i se comunica o decizie de esalonare la plata, cu toate acestea sumele existente in cont la momentul comunicarii adresei de suspendare a executarii silite raman indisponibilizate, contribuabilul putand dispune de acestea numai pentru efectuarea de plati in scopul achitarii obligatiilor fiscale esalonate la plata si achitarii drepturilor salariale

Vezi aici raspunsurile lui Cristian Radulescu in cadrul altei intalniri online gazduita de HotNews.ro.

Vezi alte declaratii ale consultantului fiscal

- pe tema declaratiilor legate de impozitul pe profit

- pe tema consultarilor intre specialistii din domeniu si autoritatile publice