"Inscrierea zilierilor trebuie facuta numai cu cerneala sau pasta albastra, iar numele se completeaza cu majuscule, fiind necesara si initiala tatalui. Registrul cuprinde rubricatia pentru actele de identitate ale zilierului si completarea CNP", se arata in Normele Metodologice ale Legii zilierilor, publicate luni in Monitorul Oficial, printr-un Ordin comun al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii.

Astfel, persoana interesata va achizitiona Registrul Zilierilor de la Imprimeria Nationala sau de la Inspectoratele de Munca ce au obligatia sa distribuie aceste registre. Registrul este document oficial cu regim special. O copie din registrul zilierilor ce contine inregistrarile din luna anterioara se va transmite la ITM in format „conform cu originalul” pana in data de 5 a lunii urmatoare. Nerespectarea obligatiei se sanctioneaza cu amenda de 6000 lei. Registrul zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari.

Daca beneficiarul are infiintate puncte de lucru, agentii, reprezentante, sucursale, fara personalitate juridica, ce au dreptul sa angajeze zilieri, atunci persoana juridica ce le-a infiintat poate sa le delege si competenta completarii in Registrul zilierilor precum si sa transmita la ITM copia registrului. Responsabilitatea inregistrarilor in registru este in sarcina beneficiarului de lucrari.

Inscrierea datelor in registru se efectueaza numai cu cerneala sau pasta albastra. Denumirea zilierului se completeaza cu majuscule si va cuprinde si initiala tatalui. Registrul cuprinde rubricatia pentru actele de identitate ale zilierului si completarea CNP.

Inscrierea datelor in registru se efectueaza cronologic. La completarea registrului nu sunt permise pagini sau spatii libere. Daca se constata date eronate, acestea se vor corecta prin taierea cu o linie de culoare sau cerneala rosie, lasand vizibile datele eronate deja inregistrate si se vor completa datele corecte deasupra liniei, tot cu cerneala rosie. Inregistrarea se asuma de beneficiarul lucrarii prin semnatura si stampila.

  • Procedura de declarare a impozitului

Din punct de vedere fiscal, atat Legea nr. 52/2011 privind zilierii, cat si prezentul ordin, asimileaza venitul realizat de zilieri cu un venit de natura salariala. Platitorul de venit va retine din suma bruta impozitul de 16% si il va platii la bugetul de stat pana in data de 25 a lunii urmatoare.

"In mod normal urmeaza doua consecinte: o usoara modificare a declaratiei 112 pentru categoria de zilieri, avand in vedere ca nu se datoreaza contributiile la asigurari sociale sau poate o reactivare a declaratiei 100. De asemenea, daca angajatorul nu este platitor de venituri din salarii, si angajeaza zilieri, va trebui sa actualizeze vectorul fiscal, printr-o declaratie de mentiuni", explica pentru HotNews consultantul fiscal Adrian Benta.

Sintetic situatia se prezinta astfel:

1. Partile agreaza o suma bruta intre 2 si 10 lei pe ora de activitate.

2. La inceparea activitatii zilierul semneaza in registru.

3. La sfarsitul zilei de munca, zilierul incaseaza suma neta, dupa scaderea impozitului si semneaza in registru.

4. Lunar pana in data de 5 se transmit copii la ITM pentru zilierii lunii anterioare.

5. Pana in data de 25 a lunii urmatoare platii venitului, se declara si plateste de catre beneficiarul lucrarii, valoarea impozitului pe venit la administratia financiara.