In data de 9 iunie 2011 a fost emisa de catre Curtea Europeana de Justitie ("CEJ") decizia in cazul Campsa Estaciones de Servicio SA (numita in continuare "Campsa"). Aceasta decizie trateaza modalitatea de stabilire a bazei de impozitare a TVA pentru tranzactiile efectuate intre parti afiliate. Decizia CEJ ofera clarificari importante cu privire la stabilirea bazei de impozitare a TVA in cazul tranzactiilor cu titlu oneros si consideram ca argumentele mentionate de CEJ pot avea implicatii si in ceea ce priveste tranzactiile efectuate intre societati afiliate romane, se arata intr-un comunicat al firmei de consultanta KPMG.

Intrebarea adresata CEJ solicita sa se stabileasca daca Directiva 77/388/CEE permitea Statelor Membre sa reglementeze, pentru tranzactiile incheiate intre parti afiliate, care au convenit asupra unui pret vadit mai mic decat pretul de piata, o baza de impozitare diferita de cea stabilita prin regula generala (i.e. contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, sau a unei terte parti), prin extinderea aplicarii regulilor privind utilizarea in folosul propriu a bunurilor si/sau serviciilor, fara a urma procedura specifica prevazuta la articolul 27 din Directiva 77/388/CEE pentru obtinerea autorizarii de a deroga de la regula generala, autorizare care nu a fost obtinuta de Regatul Spaniei pana la adoptarea Deciziei (2006/387).

Conform CEJ, baza de impozitare a TVA trebuie stabilita strict pe baza procedurilor din Directiva care stabilesc criteriile generale de determinare a bazei de impozitare, si nu pe baza unor alte reguli specifice, introduse de catre autoritatile fiscale. Totodata, s-a subliniat faptul ca stabilirea bazei impozabile in cazul tranzactiilor intre parti afiliate asa incat sa reflecte pretul de piata va avea loc numai pentru tranzactiile care au loc cu titlu gratuit in cadrul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii asimilate.

In cazul in care s-a incasat o contrapartida in mod real, chiar daca aceasta este vadit mai mica decat pretul pietei, respectiv mai mica sau mai mare decat costurile suportate este fara relevanta in cazul de fata, tranzactiile respective reprezentand in continuare tranzactii cu titlu oneros. In plus, contrapartida incasata reprezinta valoarea subiectiva si nu o valoare estimata potrivit unor criterii obiective, asa cum este cazul in cadrul tranzactiilor cu titlu gratuit efectuate in cadrul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii asimilate. Consideram ca aceasta decizie emisa de catre CEJ are implicatii importante si pentru societatile romane care efectueaza tranzactii cu parti afiliate care, subiecti ai controalelor fiscale ce au ca obiect preturile de transfer, sunt puse in situatia de a-si ajusta baza de impozitare a TVA aferenta acestor tranzactii cu partile afiliate.