Statul a platit garantiile acordate pentru sase beneficiari executati in cadrul Programului Prima Casa iar banii virati de Banca Nationala- 1,16 miliarde de lei- reprezinta un sfert din veniturile pe proprietate obtinute pe 2010, se arata in nota de prezentare a contului general anual de executie a bugetului de stat, publicat luni pe site-ul Ministerului de Finante. "Analizand executia bugetului de stat se constata ca incasarile -in suma de 66,54 mld.lei, sunt cu 3,18 mld lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive iar platile efectuate- 102,62 mld lei, sunt cu 4 mld sub nivelul creditelor bugetare definitive; deficitul bugetar -36.08 mld lei, este cu 865,2 milioane lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive", se mai arata in document.

Principalele surse de venituri la bugetul de stat

In cadrul veniturilor curente, de notat este reducerea impozitului de profit din partea bancilor comerciale, dar si cresterea cu 4,5% a impozitului pe profit achitat de companii. "Impozitul pe profit incasat in suma de 10

structura cheltuieli

structura cheltuieli

Foto: Hotnews

miliarde lei, cu 126,4 milioane lei (1,2%) peste nivelul prevederilor bugetare definitive, reprezinta 15,2% in totalul veniturilor incasate si 2,0% din PIB. Comparativ cu anul 2009, impozitul pe profit prezinta o diminuare de 526,2 milioane lei (5,0%), din care o crestere aferenta impozitului pe profit de la agentii economici de 424,2 milioane lei (4,5%) si o diminuare aferenta impozitului pe profit de la bancile comerciale de 950,4 milioane lei (77,4%)", se arata in documentul postat pe site-ul Finantelor.

Vezi textul integral in documentul atasat

  • Veniturile din Taxa pe valoarea adaugata - 49,48 miliarde lei (74,4% din totalul veniturilor incasate si 9,6% din PIB)

In cursul anului 2010 din totalul incasarilor TVA, s-au defalcat pentru unitatile administrativ-teritoriale 14,98 miliarde lei, pentru:

- finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 9.997,2 milioane lei (66,7%);

- echilibrarea bugetelor locale 2.142,0 milioane lei (14,3%);

- finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 1.959,9 milioane lei (13,1%);

- drumuri 497,9 milioane lei (3,3%);

- finantarea programului de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 396,7 milioane lei (2,6%).

Veniturile realizate din accize sunt in suma de 16,21 miliarde lei (24,4% din totalul veniturilor incasate si 3,2% din PIB).

pondere venituri

pondere venituri

Foto: Hotnews

Comparativ cu anul 2009 cand s-au incasat 14,27 miliarde lei, se constata o crestere de 13,6%. In structura, veniturile din accize s-au format in principal din:

- accize incasate din vanzarea produselor energetice 8.484,4 milioane lei (52,3%);

- accize incasate din vanzarea produselor din tutun, 5.736,0 milioane lei (35,4%);

- accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate si bere 983,7 milioane lei (6,1%).

Veniturile din proprietate in suma de 4,86 miliarde lei, reprezentand 7,3% din totalul veniturilor incasate, sunt formate in principal din venituri din dividende 1,77 miliarde lei (36,4%), venituri din concesiuni si inchirieri 1.244,6 milioane lei (25,6%) si varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei 1,16 miliarde lei (23,9%).

Venituri din prestari de servicii si alte activitati in suma de 1.149,6 milioane lei reprezentand 1,7% din totalul veniturilor incasate, sunt formate in principal din venituri din prestari de servicii 897,2 milioane lei (78,0%) si taxe consulare 174,3 milioane lei (15,2%).

Soldul datoriei publice guvernamentale garantate la 31 decembrie 2010 in valoare de 14.877,8 milioane lei (respectiv 3,47 miliarde EURO) a fost cu 4.955,6 milioane lei mai mare decat soldul inregistrat la sfarsitul anului 2009 (anexa "Situatia garantiilor guvernamentale la 31 decembrie 2010"), si prezinta urmatoarea structura:

A. Garantii guvernamentale acordate in baza legilor speciale inregistreaza suma de 7.716,7 milioane lei (1,8 miliarde EURO). Garantiile acordate in baza legilor speciale provin fie din sectorul bancar (daune in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti si angajamente extrabilantiere garantate in favoarea Bancii Comerciale Romane S.A) fie din garantii emise in cadrul programului guvernamental "Prima Casa" (OUG nr. 60/2009 cu modificarile ulterioare), programul de reabilitare termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare (OUG nr. 69/2010) si programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca finantate din instrumente structurale ale UE (OUG nr. 9/2010).

B. Alte garantii guvernamentale in suma de 7.161,1 milioane lei (1.671,3 milioane EURO) cuprinde:

1. garantiile acordate pentru finantari rambursabile contractate de operatorii economici in suma de 6.800,4 milioane lei, respectiv 1.587,1 milioane EURO;

2. garantiile acordate pentru finantari rambursabile contractate de autoritatile administratiei publice locale in vederea finantarii de proiecte au reprezentat 360,7 milioane lei, respectiv 84,2 milioane EURO.

In anul 2010 s-au emis garantii de stat in valoare de 5.251,1 milioane lei, astfel:

1. 3.929,3 milioane lei in cadrul programului guvernamental "Prima Casa" (OUG nr. 60/2009 cu modificarile si completarile ulterioare),

2. 18,9 milioane lei in cadrul programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca finantate din instrumente structurale ale UE (OUG nr. 9/2010),

3. 0,03 milioane lei in cadrul programului de reabilitare termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare (OUG nr. 69/2010), precum si

4. 320 milioane Euro (respectiv 1.302,9 milioane lei) reprezentand garantia acordata pentru imprumutul in suma de 400,0 milioane Euro contractat de S.C. FORD Romania SA de la BEI si avand ca destinatie modernizarea fabricii de automobile S.C. FORD Romania SA (Legea nr. 58/2010).

In acest an au existat cazuri de neachitare a obligatiilor de plata la extern de catre beneficiarii de credite garantate, pentru care Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, a onorat la extern sau intern, dupa caz, obligatiile asumate prin scrisorile de garantie emise. Este cazul societatilor comerciale: Uzina Termica Targoviste, Electrocentrale Bucuresti, Energomur SA Tg. Mures, SC Termica Vaslui, SC Uzina Termelectrica Giurgiu, SC CET SA Bacau, SC CET Govora SA, Uzina Termica Targoviste, SN CFR CALATORI SA, SC Termoficare 2000 Pitesti, SC CET Energoterm SA Resita, SC Uzina Termoelectrica Giurgiu, SC Uzina ElectricaZalau, SC CET Brasov, SC CET Braila, SC ENET SA Focsani, pentru care Ministerul Finantelor Publice a achitat suma de 151,8 milioane lei.

De asemenea, Ministerul Finantelor Publice a achitat suma 1,1 milioane lei in contul a unui numar de 6 garantii executate in cadrul Programului "Prima Casa".

Deficitul bugetului general consolidat realizat in anul 2010 de 6,5% din PIB a fost finantat relativ echilibrat din surse interne (55,4%) si din surse externe (44,6%). Finantarea deficitului bugetar a fost realizata prin emisiuni de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat de tip benchmark lansate pe piata interna, emisiuni de titluri de stat in valuta pe piata interna si externa, imprumuturi temporare din disponibilitatile contul curent general al trezoreriei statului, trageri din pachetul de finantare externa agreat cu FMI, UE si Banca Mondiala, trageri din imprumuturile destinate finantarii de proiecte, precum si prin trageri din imprumuturile contractate de unitatile administrativ teritoriale, inclusiv fondurile neutilizate din emisiunea de Euroobligatiuni lansata de Primaria Municipiului Bucuresti in anul 2005.