Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 7,4 miliarde de lei dupa primele cinci luni din 2011, repezentand 1,36% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de 0,8% din PIB in primele patru luni, potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform datelor prezentate, cheltuielile bugetare au fost de 78,1 miliarde de lei, in vreme ce veniturile au ajuns la 70,7 miliarde de lei.

La capitolul venituri, incasarile din taxa pe valoare adaugata au urcat cu 35,6%, cele din accize cu 28,2%, iar veniturile din capital cu 39,8%. Incasarile din contributii de asigurari sociale au continuat sa se imbunatateasca, fiind cu 3,2% mai mari fata de aceeasi perioada din anul precedent, reprezentand 40,5% din programul anual, iar incasarile din impozitul pe profit au depasit pe cele din aceeasi perioada a anului precedent cu 0,2%.

Fata de anul precedent, principalul decalaj se mentine la incasarile din impozitul pe venit care s-au micsorat cu 1,2%.

Sumele primite de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate au crescut cu 17,2% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Pe partea de cheltuieli, Ministerul Finantelor arata ca cele cu bunuri si servicii au crescut cu 10,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, la bugetul de stat cresterea a fost de 9,2% ca urmare a reclasificarii unor cheltuieli la bunuri si servicii la Ministerul Sanatatii, la bugetele locale avansul a fost de 18,5% ca urmare a preluarii spitalelor de catre unitatile administrativ teritoriale, iar la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate cresterea a fost de 14,8% ca urmare a platilor efectuate pentru servicii medicale si medicamente.

Unele categorii de cheltuieli se mentin in continuare sub nivelul din aceeasi perioada a anului precedent: cheltuieli de personal (-19,9%), subventii (-21,3%), asistenta sociala (- 3,1%).

Platile pentru proiectele finantate din fonduri UE au crescut cu 61,5% fata de primele cinci luni ale anului 2010.

Cheltuielile cu dobanzi au crescut cu 34,7% ca urmare a datoriei contractate pentru finantarea deficitelor bugetare acumulate din anii precedenti si a celor curente.

Cheltuielile pentru investitii care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost pe primele cinci luni in suma de 10,6 miliarde lei, fata de 9,8 miliarde lei inregistrate in aceasi perioada a anului precedent.