Domnul Ionescu s-a bucurat foarte mult cand marile firme de asigurari au venit in Romania. A ochit una cu staif (din categoria to big to fail) si a incheiat o polita de asigurare mixta de viata cu plata anticipata si drept de indexare. E drept, omul nu a declarat ca in urma cu vreo 20 de ani facuse o gastrita si nici ca isi luase un concediu medical de doua saptamani pentru astenie. Dupa cativa ani de la incheierea politei, apar necazurile. Domnul Ionescu isi pierde mai intai serviciul, nu reuseste sa se adapteze crizei, incepe sa bea si in final, se sinucide. Doamna Ionescu face o cerere sa primeasca banii de asigurare, ca doar de aia se cheama polita de asigurare de viata. Asiguratorii nu vor sa auda de suma asigurata. Isi angajeaza unul dintre cele mai bune cabinete de avocatura si incepe dansul in justitie, scrie Dan Popa pe blogul lui

Sa lasam documentele sa vorbeasca:

Firma de avocati: "Referitor la aspectele semnalate, precizăm următoarele:

La data de …, dl.Ionescu a solicitat încheierea cu …. România S.A. a unei asigurări de viaţă de tipul asigurare mixtă de viaţă pe 20 de ani cu plata anticipată şi cu drept la indexare, completând în acest sens Cererea de asigurare de viaţă care constituie anexa

rasp3

rasp3

Foto: Hotnews

nr. 1 la prezenta notă de fundamentare.

După efectuarea plăţii primei de asigurare iniţiale, societatea noastră a emis Poliţa de asigurare nr. ….(anexa nr. 2). La data de ….. asiguratul Ionescu a decedat, cauza decesului fiind conform certificatului medical constatator al decesului nr. …. (anexa nr. 3) „asfixie mecanică prin spânzurare”.

La data de …. a fost înregistrată la societatea noastră de către doamna Ionescu în calitate de beneficiar, cererea de despăgubire privind decesul persoanei asigurate. Prin scrisoarea din ….., societatea noastră, în urma analizării cererii de despăgubire şi a verificării informaţiilor şi a documentelor furnizate, a decis respingerea cererii de despăgubire motivat de constatarea înscrierii de către asiguratul decedat de informaţii incorecte şi incomplete legate de starea de sănătate.

Astfel, la momentul evaluării cererii de despăgubire, s-a constatat existenţa unor afecţiuni diagnosticate şi incluse în fişa medicală (anexa nr. 4) care nu au fost declarate la momentul completării şi semnării cererii de asigurare: 1981 – ….., gastrită acută, 1992 – neuroastenie (…., concediu medical).

Considerând evenimentul asigurat în strânsă legătură cu aceste afecţiuni nedeclarate, societatea noastră a procedat la aplicarea art. 3 – „Incontestabilitatea poliţei” din Condiţiile Generale ale Asigurării de Viaţă de Bază, declarând nulitatea poliţei de asigurare, având în vedere că societatea nu ar fi acceptat încheierea poliţei de asigurare dacă ar fi cunoscut aceste afecţiuni.

raspuns2

raspuns2

Foto: Hotnews

Decizia societăţii noastre este corectă şi justificată de faptul că la momentul încheierii contractului de asigurare persoana asigurată în mod conştient şi deliberat nu a declarat afecţiunile precizate în fişa medicală, deşi avea cunoştinţă de consecinţele acestui fapt ca urmare a semnării declaraţiei incluse în Cererea de asigurare: ”Declar prin prezenta că toate informaţiile furnizate în această cerere de asigurare sunt adevărate, conform cunoştinţelor mele şi că am o stare de sănătate bună cu excepţia celor declarate mai sus. Sunt de acord că declaraţiile făcute în această cerere, împreună cu orice alte declaraţii făcute în scris către Societate sau către medicii împuterniciţi de Societate, vor sta la baza contractului dintre mine şi Societate. Sunt de acord cu faptul că nu există nici un contract de asigurare până în momentul în care această cerere de asigurare va fi acceptată de Societate, iar prima iniţială totală a fost plătită în timpul vieţii mele şi fără modificarea stării mele de sănătate.

Afirmaţiile doamnei Ionescu potrivit cărora asiguratul nu a înscris în Cererea de Asigurare afecţiunile menţionate mai sus pentru că nu le-a considerat importante, fiind îndepărtate în timp şi neputând fi asimilate unor boli psihice, sunt vădit neîntemeiate, neuroastenia reprezentând, dacă nu o boală psihică propriu-zisă, cu siguranţă indiciile unei asemenea afecţiuni. De asemenea, reclamanta confirmă că şi în perioada de după încheierea poliţei, problemele de natură psihică ale asiguratului au persistat şi s-au agravat, pe fondul unei sensibilităţi emoţionale ridicate şi al consumului excesiv de alcool.

Precizăm că societatea noastră era şi rămâne singura îndreptăţită(sublinierea mea-DP) să aprecieze în mod suveran dacă o afecţiune prezintă sau nu relevanţă pentru încheierea unui anumit tip de asigurare, în acest scop solicitând viitorului asigurat prezentarea corectă şi completă a tuturor aspectelor legate de starea sănătăţii.

Prevederea contractuală inclusă în art. 3 – „Incontestabilitatea poliţei” din Condiţiile Generale ale Asigurării de Viaţă de Bază, conform căreia „Dacă totuşi asigurarea furnizată prin prezenta Poliţă rămâne valabilă pe o perioadă de doi ani, fără întrerupere şi

raspuns1

raspuns1

Foto: Hotnews

dacă Asiguratul se află în viaţă la finele acestei perioade, Societatea nu-i poate contesta valabilitatea”, trebuie interpretată în sensul acceptării de către societatea de asigurări a unei limitări a drepturilor sale, asumându-şi o răspundere agravată.

Astfel, după cum rezultă din afirmaţiile beneficiarului, persoana asigurată avea cunoştinţă de afecţiunile sale de natură psihică înregistrate în fişa medicală, dar în mod intenţionat nu le-a adus în mod corect şi complet şi la cunoştinţa societăţii noastre. Acest element intenţional, dolul prin reticenţă, conduce la strămutarea oricăror răspunderi ce ar putea interveni de pe tărâm contractual pe tărâm delictual, unde rămân lipsite de efect clauzele contractuale de atenuare sau agravare a răspunderii stipulate de părţi.

Aşadar, beneficiara nu este îndreptăţită să se prevaleze pentru solicitarea despăgubirii de prevederea contractuală referitoare la incontestabilitatea poliţei de asigurare atâta timp cât neaducerea la cunoştinţa societăţii noastre, în mod corect şi complet, a afecţiunilor medicale menţionate mai sus nu este rezultatul unei simple omisiuni sau erori, ci a îmbrăcat în mod evident o formă intenţională.

Director General….’

Nu dau aici sentinte legate de vinovatia vreuneia dintre parti, ci atrag atentia asupra unui fenomen din care nu intotdeauna asiguratii sau urmasii lor ies castigatori. Platite cu sute de euro pe ora, firmele de avocati ale bancilor si companiilor de insurance iti pot oricand demonstra ca negrul e alb si viceversa….

Citeste si comenteaza pe blogul lui Dan Popa