"Consiliul Fiscal atrage atentia asupra faptului ca incalcarea articolului 16 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare implica sanctiuni explicite. Desi proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru rectificarea bugetului de stat prevede derogarea de la prevederile art. 16 al Legii responsabilitatii fiscal-bugetare, Consiliul fiscal considera regretabila practica de a eluda printr-un act normativ regulile instituite pentru promovarea disciplinei in executia bugetara. Cu toate ca majorarea de cheltuieli poate fi justificata partial de necesitatea platii arieratelor, suspendarea temporara a prevederilor legii creeaza un precedent care poate genera in viitor si alte derapaje", se arata intr-un comunicat al Consiliului, remis HotNews.ro

Ionut Dumitru, presedintele Consiliului FiscalFoto: HotNews.ro

In plus, recursul la derogare de la regulile instituite de legea responsabilitatii fiscal-bugetare nu este de natura sa contribuie la stabilirea unui cadru credibil si predictibil de derulare a politicii fiscal-bugetare, subminand astfel unul dintre scopurile pentru care legea 69/2010 a fost asumata si promovata de autoritati, se mai arata in documentul Consiliului Fiscal.

Ministerul Finantelor Publice a trimis Consiliului Fiscal prin adresa nr. 352240/01.08.2011 Proiectul de rectificare a bugetului de stat si al bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, solicitand opinia Consiliului Fiscal in baza art. 40, alin. (2) din Legea nr. 69/2010.

  • Reamintim ca premierul maghiar Viktor Orban a decis suspendarea Consiliului Fiscal din tara vecina, dupa ce institutia a emis mai multe avize negative cu privire la initiativele guvernamentale. In toamna trecuta, parlamentul de la Budapesta a modificat atributiile Curtii Constitutionale, restrangand dreptul acesteia de a se pronunta pe legile din domeniul fiscal si pe legile care privesc bugetul de stat.

Revenind la avizul Consiliului Fiscal local, comunicatul mai stipuleaza ca proiectul de rectificare bugetara prevede majorarea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat cu 2,98 miliarde lei, mentinand astfel tinta de deficit bugetar asumata prin Legea 285/2010 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in strategia fiscal-bugetara.

Majorarea proiectiei veniturilor bugetare se datoreaza pe de-o parte performantei mai bune a veniturilor din accize inregistrata la finele primului semestru al anului, aceasta categorie de venituri fiind revizuita ascendent cu 1,6 miliarde lei, si pe de alta parte unui plus de venituri la nivelul TVA (+550 mil. lei) si veniturilor nefiscale (+876 mil. lei), generat de implementarea unei scheme de stingere "in lant" a arieratelor bugetare. Conform acestei scheme, 1426 mil. lei vor fi transferati din bugetul de stat catre bugetele locale si catre anumite companii de stat astfel incat in final aceste transferuri sa conduca la stingerea unor obligatii restante catre buget.

Majorarea cheltuielilor totale cu 2,98 miliarde lei reflecta, pe de o parte, impactul schemei de stingere "in lant" mai sus mentionate (1426 mil. lei, cu impact la nivelul capitolelor de cheltuieli "subventii" - 735.5 mil. lei, "asistenta sociala"- 236.6 mil. lei, "alte transferuri" - 442.3 mil. lei, "alte cheltuieli"- 12 mil. lei), iar pe de alta parte, suplimentarea cheltuielilor totale cu 1549,7 milioane lei. Aceasta din urma majorare este localizata in principal la nivelul cheltuielilor cu bunurile si serviciile (+433.2 mil. lei, din care 300 mil. lei catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate), la cel al cheltuielilor de capital (+320,8 mil. lei), la cel al fondului de rezerva (+228 mil. lei), la nivelul cheltuielilor cu subventiile (+220.8 mil. lei), la cel al cheltuielilor cu asistenta sociala (+116.3 mil. lei, reflectand impactul net al majorarii cheltuielilor la nivelul BASS cu 809.5 mil. lei si la nivelul bugetului de stat cu 10 mil. lei si al reducerii cu 694.9 mil. lei a cheltuielilor cu indemnizatiile de somaj) si al categoriei "alte transferuri" (+116,7 mil .lei).

  • Tinand cont de mandatul sau in conformitate cu prevederile legii 69/2010, Consiliul Fiscal constata si emite urmatoarele opinii si recomandari privitoare la proiectul de rectificare bugetara:

1. Proiectul de rectificare bugetara indeplineste conditiile art. 15, alin. (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010 cu privire la faptul ca nu pot fi aprobate mai mult de doua rectificari bugetare pe an si acestea nu pot fi promovate in primele 6 luni ale anului. Proiectul de rectificare indeplineste si regula stipulata la art. 9, alin. (2) din Legea nr. 69/2010 conform caruia totalul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat nu poate fi majorat pe parcursul anului bugetar, cu ocazia rectificarilor bugetare.

2. Proiectul de rectificare nu indeplineste regula cu privire la rectificarile bugetare stipulata la art. 16 din Legea nr. 69/2010 conform caruia cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenta financiara in partea Uniunii Europene si a altor donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificarilor bugetare numai pentru plata serviciului datoriei publice si pentru plata contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene.

3. Nivelul total al cheltuielilor bugetului general consolidat excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori propus prin proiectul de rectificare depaseste cu 2.9 mld. lei plafonul de 194,4 mld. lei aprobat de Parlament pentru anul 2011 prin Legea 275/2010 privind aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in strategia fiscal-bugetara.

In acest context, Consiliul Fiscal atrage atentia asupra faptului ca incalcarea articolului 16 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare implica sanctiuni explicite in conformitate cu prevederile articolului 56 alin. 1 si 2 din aceeasi lege. Desi proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 prevede derogarea de la prevederile art. 16 al Legii responsabilitatii fiscal-bugetare, Consiliul fiscal considera regretabila practica de a eluda printr-un act normativ regulile instituite prin legea 69/2010 pentru promovarea disciplinei in executia bugetara.