Ministerul Muncii a publicat duminica pe pagina de Internet proiectul de Ordonanta privind masurile de protectie sociala a consumatorilor considerati vulnerabili, destinate iernii 2011/2012. Potrivit documentului (vezi atasament), consumatorul vulnerabil este cel care nu poate să-şi menţină locuinţa la cel puţin 21 grade C şi al carui venit net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. În cazul în care acestia au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile din lista celor care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de ajutor.

Vezi propunerea integrala a Guvernului in atasament

Din prevederile documentului:

 • În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
 • În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei
 • În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a  ordonanţei de urgenţă vor fi elaborate normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
 • În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

a) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;

b) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;

c) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;

d) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;

e) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;

f) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;

g) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei.

h) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei.

i) în proporţie de 10% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.

j) în proporţie de 5% în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.

 • Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale, pe transe de venit
 • nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase cu scop monahal

Vezi aici lista bunurilor de stricta necesitate

 • Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei nu se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social în condiţiile Legii nr.416/2001 ori a obligaţiilor legale de întreţinere şi nu pot fi urmărite silit decât pentru recuperarea sumelor acordate cu titlu nejustificat
 • Cererea şi declaraţia pe propria răspundere sunt însoţite de documente doveditoare privind veniturile familiei/persoanei singure şi componenţa acesteia, precum şi de cele care atestă calitatea în care se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
 •  Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se completează potrivit modelului stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 •  La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute
 • Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin dispoziţie a primarului care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului

.Citeste in atasament textul integral al proiectului de ordonanta