În cadrul webinarului organizat de EY România, s-a discutat despre provocările pe care le întâmpină companiile în accesarea surselor de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor de investiții, cu accent pe schemele de ajutor de stat disponibile în România. Invitatul special în cadrul evenimentului a fost Irina Avram, Director General al Direcției Ajutoare de Stat din cadrul Ministerului de Finanțe.

Webinar EY - Scheme de ajutor de stat pentru investițiiFoto: EY România

Urmăriți înregistrarea evenimentului aici:

Printre temele abordate în cadrul discuției online menționăm:

  • Context și perspectivă economică pentru generarea investițiilor. Rolul schemelor de ajutor de stat în dezvoltarea investițiilor/companiilor și în dezvoltarea regională.
  • Etape de parcurs, condiții de eligibilitate, provocări, probleme întâlnite în practică și recomandări pentru investitorii care doresc să acceseze ajutorul de stat prin:
    1. Schema de ajutor de stat pentru finanțarea investițiilor în active (HG nr. 807/2014);
    2. Schema de ajutor de stat pentru susținerea costurilor salariale aferente locurilor de muncă nou create (HG nr. 332/2014).
  • Facilitățile fiscale disponibile pentru investitori și beneficiile adiționale ale deducerilor aferente
  • Aspecte juridice de avut în vedere în contexul investițiilor care beneficiază de scheme de ajutor de stat.

Irina Avram, Director General al Direcției Ajutoare de Stat din cadrul Ministerului de Finanțe: "Schemele de ajutor de stat reprezintă instrumente importante în România. De-a lungul ultimilor ani, datorită lor s-au generat atât investiții semnificative în economia națională, dar au și contribuit la crearea de locuri de muncă cu valoare adăugată ridicată. Începând cu 2014, Ministerul de Finanțe a acordat peste 100 acorduri de finanțare pentru schema de ajutor de stat dedicată susținerii investițiilor cu impact major în economie și peste 35 acorduri de finanțare pentru schema de ajutor de stat pentru crearea locurilor de muncă".

Ileana Guţu, Partener Asociat, Lider al departamentului de Evaluare, Modelare Financiară și Analiză Economică, EY România: "Schemele de ajutor de stat constituie un sprijin pentru dezvoltarea economică a țării noastre. O serie de companii, atât cu capital străin, dar și autohton, au accesat schemele de ajutor de stat disponibile în România, cu scopul de a dezvolta investiții noi sau de a-și extinde activitățile existente. Beneficiile directe și indirecte pentru economie sunt considerabile: aceste investiții au creat locuri noi de muncă, au generat impozite și taxe suplimentare pentru bugetul de stat și, per total, au contribuit la susținerea creșterii economice pe termen lung".