În cadrul webinarului "Finanțări disponibile pentru sectorul privat", EY România împreună cu reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor, precum și ai Băncii Europene de Investiții (BEI) au dezbătut criteriile de accesare a programelor de finanțare, calendarul acestora, dar și provocările pe care le întâmpină companiile în atragerea surselor de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor de investiții.

Webinarul "Finanțări disponibile pentru sectorul privat"Foto: EY România

Vezi mai jos înregistrarea evenimentului:

Printre temele abordate în cadrul discuțiilor menționăm:

  • Fondurile structurale implementate la nivel național și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Madalina Iliuță (Șef Serviciu - Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem în cadrul MIPE) și Octavian Epure (Consilier superior - Direcția Generală Management Mecanism Redresare și Reziliență în cadrul MIPE) au adus în atenție programele destinate sectorului privat și au detaliat particularitățile Programelor Operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027 și PNRR. Adresând întrebările privind orizontul de timp în care acestea ar putea deveni accesibile, reprezentanții MIPE au menționat posibilitatea finalizării negocierilor la Acordul de Parteneriat în luna iunie a.c. și a programelor operaționale în perioada iunie-noiembrie (progresiv, în funcție de finalizarea negocierilor formale cu Comisia Europeană pentru fiecare program în parte).

  • Fondurile gestionate direct de Comisia Europeană

Vassileios Tsiamis (Coordonator al echipei de Politici și Finanțări Europene în cadrul EY Grecia), fost membru al cabinetului vice-președintelui Comisiei Europene a subliniat atractivitatea fondurilor accesate direct de la Comisia Europeană și complementaritatea cu alte surse de finanțare, aspecte pe care companiile ar trebui să le aibă în vedere în momentul dezvoltării planurilor de investiții și susținerea financiară a acestora.

  • Instrumente de finanțare a investițiilor în energie

Ionuț Micu (Director General - Direcția de Ajutor de Stat și Fonduri Europene din Ministerul Energiei) a argumentat că apelurile de proiecte ce urmează a fi deschise în perioada următoare atât pentru componenta de Energie din PNRR, cât și Fondul de Modernizare sunt opțiuni fezabile pentru finanțarea investițiilor în energie regenerabilă și eficiență energetică din mediul privat. Acesta a menționat posibilitatea de extindere a perioadei de depunere a aplicațiilor pentru investițiile aferente PNRR, cu referire la apelul ce urmează a fi deschis la finalul lunii martie.

  • Schemele de ajutor de stat pentru dezvoltare regională

Irina Avram (Director General - Direcția Generală Ajutor de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor) a evidențiat principalele caracteristici ale schemelor funcționale HG 807/2014 (stimularea investițiilor cu impact major în economie) și HG 332/2014 (sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă), modificările intrate în vigoare în perioada recentă și perspectivele continuității celor două scheme, în contextul interesului exprimat de mediul privat.

  • Instrumentele financiare și posibilitățile de colaborare cu instituțiile financiare internaționale pentru acoperirea cerințelor de cofinanțare

Lara Tassan Zanin (Coordonator al reprezentanței BEI în România) a trecut în revistă principalele initiative în care BEI este implicată, menționând proiectele din sectorul public și accentuând importanța susținerii active a sectorului privat.

Ileana Guțu, Partener Asociat și Coordonator al departamentului de Evaluare, modelare financiară și analize economice, EY România: "Programele de finanțare nerambursabilă constituie un sprijin pentru dezvoltarea economică a țării noastre. O serie de companii, atât cu capital străin, dar și autohton, au oportunitatea de a accesa o varietate de instrumente financiare disponibile mediului privat în România, cu scopul de a-și dezvolta proiectele de investiții. Beneficiile directe și indirecte vor contribui la susținerea creșterii economice pe termen lung".

Peter Latos, Partener, Lider Consultanţă, Strategie şi Tranzacţii, EY România: "Oportunitățile de finanțare disponibile segmentului privat prin programele de finanțare de la nivelul Uniunii Europene contribuie semnificativ la dezvoltarea economică a României, indiferent dacă ele sunt oferite sub formă de granturi sau instrumente financiare sau dacă sunt alocate prin intermediul instituțiilor guvernamentale de la nivel național sau europene. Costul redus al finanțării prin aceste facilități determină creșterea interesului investitorilor pentru România."​

Webinar EY România