În contextul noilor prevederi legislative (în special nivelul crescut al valorii noilor amenzi în cazul neconformării cu reglementările FATCA/CRS) şi luând în considerare probabilitatea crescută ca ANAF să demareze, într-o perioadă de timp relativ scurtă, inspecţii pe această tematică, considerăm că instituţiile financiare trebuie să facă diligenţele necesare pentru a identifica şi remedia cât mai rapid posibilele neconcordanţe vizavi de cerinţele de conformare FATCA /CRS.

Andra Cașu, Grațiela ConstantinFoto: EY România

Conformarea fiscală deţine un rol central în cadrul activităţilor instituţiilor financiare, având în vedere cerinţele complexe impuse de legislaţia fiscală din România, care este armonizată cu cea internaţională în acest domeniu. Prevederile Ordonanţei de Urgenţă 102/2022 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală reprezintă un factor recent care contribuie semnificativ la accentuarea acestui rol important al conformării fiscale. Noua Ordonanţă aduce aspecte majore de noutate şi clarificări, cu incidenţă directă asupra instituţiilor financiare, care au obligaţia de a pregăti raportările FATCA şi CRS şi de a le transmite către ANAF. Reamintim ca raportările FATCA şi CRS se referă la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenţi, asadar zona de incidenţă pentru instituţiile financiare este largă.

Principalele aspecte recent reglementate şi cu impact major pentru instituţiile financiare raportoare din România sunt următoarele:

Se introduce obligativitatea entității raportoare de păstrare în format electronic și/sau fizic a tuturor înregistrărilor/documentelor justificative obținute în cadrul procedurilor de diligenţă fiscală, precum și a oricăror probe pe care s-au bazat în vederea conformării cu reglementările FATCA/CRS pe o perioadă de zece ani de la termenul de raportare anuală.

Sunt actualizate cerinţele cu privire la procedurile de diligenţă fiscală ce trebuie urmate de instituţiile financiare raportoare cu privire la fiecare categorie de titulari de cont. În acest sens, OUG 102/2022 introduce noi obligaţii la nivelul instituţiilor financiare raportabile şi aduce clarificări practice asupra obligaţiilor deja existente.

Se introduc amenzi cu valoare semnificativă pentru instituţiile financiare în cazul nerespectării obligațiilor FATCA/CRS - acestea pot ajunge la sume considerabile întrucât majoritatea sunt aplicabile pentru fiecare cont raportabil, după cum urmează:

  • amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru fiecare cont ce face obiectul raportării în cazul neraportării, raportării cu întârziere sau raportării incorecte ori incomplete de către instituțiile financiare raportoare a informațiilor în materie de FATCA/CRS;
  • amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont ce face obiectul raportării în cazul neaplicării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de diligență fiscală si raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și diligență fiscală în materie de FATCA/CRS si a procedurilor de conformare;
  • amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei în cazul nerespectării obligației instituției financiare raportoare de a păstra toate înregistrările obținute prin aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare pe o perioada de 10 ani;
  • amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont ce face obiectul raportării în cazul nefurnizării de informații și documente legate de masuri si dovezi la cererea ANAF.

Important de menţionat este faptul că OUG 102/2022 prevede obligaţia ANAF de a elabora proceduri administrative specifice aplicabile în comunicarea dintre ANAF şi institutiile financiare raportoare, respectiv pentru verificarea respectării procedurilor de diligenţă fiscală realizate de către acestea din urmă, precum și pentru monitorizarea instituțiilor financiare raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate. O astfel de prevedere conduce la ideea că, in viitorul apropiat, ANAF intenţionează să demareze inspecţii “ţintă” către aceste instituţii raportoare, iar aceste inspecţii vor avea ca instrument de lucru anumite proceduri clar definite.

O măsură care vine însă în sprijinul instituţiilor financiare se referă la elaborarea de către ANAF a unui ghid pe tematica FATCA/CRS în termen de 150 zile de la intrarea in vigoare a OUG 102/2022. Ghidul se aşteaptă să aducă clarificări adiţionale cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de raportare a conturilor financiare raportabile, având în vedere prevederile Acordului FATCA, clarificările publicate de IRS precum şi Comentariile la Standardul Comun de Raportare publicate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Cu siguranţă, această zonă de raportare va fi una de interes major pentru instituţiile financiare din România în perioada următoare. Experienţa ne arată că atenţia la detalii este extrem de necesară în ce priveşte conformarea în domeniul FATCA şi CRS. Având în vedere cele menţionate mai sus, recomandarea noastră este ca instituţiile financiare să demareze cât mai rapid diligenţele necesare, pentru a identifica şi remedia posibilele neconcordanţe existente în procedurile interne în ce priveşte FATCA si CRS.

Un articol semnat de Andra Cașu, Partener, Liderul Departamentului de Impozite Directe şi Liderul Regiunii EY CESA Asistenţă Fiscală şi Juridică pentru Servicii Financiare și Grațiela Constantin, Director în cadrul Departamentului de Asistenţă Fiscală în domeniul Serviciilor Financiare, EY România ​

​Articol susținut de EY România