În prezent, Codul Fiscal permite amânarea plății TVA datorată în vamă la momentul importurilor efectuate de agenții economici care:

Georgiana Iancu, Mihai Petre, Daniela NeagoeFoto: EY Romania

i. au obținut certificat de amânare de la plată (operatorii economici care în ultimele 6 luni au realizat importuri cu o valoare cumulată de cel puțin 50 milioane lei),

ii. au obținut certificat de operator economic autorizat („AEO”) sau

iii. au obținut autorizație de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului („EIDR”).

Mai precis, agenții economici eligibili pentru aplicarea acestei facilități nu plătesc efectiv TVA aferentă importurilor la momentul vămuirii, ci doar înscriu valoarea TVA de la import atât ca taxă colectată, cât și taxă deductibilă în decontul de TVA aferent lunii în care s-a desfășurat operațiunea vamală.

În Monitorul oficial nr. 1139 de vineri, 15 decembrie, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

Una dintre măsurile introduse prin această ordonanță, în contextul creșterii eficienței colectării obligațiilor bugetare și în scopul asigurării unei mai bune încasări a TVA la bugetul de stat, se referă la facilitatea de amânare de la plata în vamă a TVA pentru persoanele care au obținut certificat AEO. Măsura se aplică începând cu 1 ianuarie 2024.

Această facilitate va putea fi aplicată în continuare de către agenții economici certificați AEO numai în cazul în care depunerea unei declarații vamale se va face prin utilizarea vămuirii centralizate.

Procedura de vămuire centralizată permite, în anumite condiții, operatorilor economici care dețin certificarea AEO (i.e. atât importatorul, cât şi reprezentantul vamal al acestuia) să depună declarația vamală de import (sau de export) la un singur birou vamal, respectiv cel responsabil de locul în care aceștia sunt stabiliți, chiar dacă mărfurile urmează să fie prezentate fizic la alte birouri vamale din țară.

Referitor la amânarea plății TVA în vamă pentru cei care au obținut autorizație EIDR (depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului), nu mai este suficientă deținerea autorizației. Depunerea declarației vamale trebuie făcută prin utilizarea procedurii simplificate de EIDR pentru a beneficia de amânarea plății TVA în vamă.

În concluzie, pentru a putea beneficia în continuare de facilitatea amânării de la plată a TVA la import, agenții economici certificați AEO (care au realizat importuri sub pragul de 50 de milioane de RON în ultimele 6 luni și care nu sunt eligibili pentru obținerea unui certificat de amânare de la plata TVA în vamă) trebuie să se orienteze către utilizarea procedurilor simplificate de vămuire, respectiv depunerea unei declarații vamale prin utilizarea vămuirii centralizate sau a înscrierii în evidențele declarantului, cu efecte și asupra reducerii timpilor de așteptare în vamă.

Articol semnat de Georgiana Iancu, Partener, liderul departamentului Taxe indirecte, EY România, Mihai Petre, Director, Comerţ Internaţional, EY România și Daniela Neagoe, Senior Manager, Comerţ Internaţional, EY România

​Articol susținut de EY România