O noua lege privind autorizarea constructiilor aduce simplificari semnificative in procesul de autorizare a constructiilor. Una dintre cele mai importante schimbari e ca investitorii au dreptul sa receptioneze ca fiind finalizate lucrari executate in temeiul unor contracte de antrepriza de lucrari de constructii diferite, insa realizate in baza aceleiasi autorizatii de construire, potrivit unei analize realizate de avocatul Daniel Moreanu.

Aceasta modificare, impreuna cu introducerea unor prevederi exprese privind posibilitatea intocmirii unor procese-verbale de receptie partiala pe stadii de executie, deschide calea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra unor constructii executate partial sau pe faze de executii, mai arata Moreanu.

Alte prevederi din noua lege permit titularilor de licente in domeniul energetic sa obtina certificate de urbanism si autorizatii de construire chiar si in lipsa intabularii terenurilor, identificarea acestor terenuri fiind posibila prin numar de tarla si parcela, prin titlul de proprietate si proces-verbal de punere in posesie.