Ordonanta de urgenta 100/2016 a adus modificari semnificative in legea privind amenajarea teritoriului si legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Printre cele mai importante se numara prelungirea termenului de valabilitate a autorizatiei de construire in care investitorul este obligat sa notifice inceperea lucrarilor de la maximum 12 luni la cel mult 24 de luni, potrivit avocatului Daniel Moreanu.

De asemenea, ordonanta elimina din lege conceptul de aprobare tacita a avizelor/acordurilor in ipoteza in care acestea nu sunt emise in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii/documentatiei complete (respectiv 60 de zile in cazul avizului Ministerului Culturii), inlocuindu-l cu cu sanctiuni pecuniare ce vor fi aplicate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC).

Alte modificari importante, potrivit lui Daniel Moreanu:

- modificari in ceea ce priveste adoptarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) (spre exemplu, in ipoteza in care coeficientul de utilizare a terenului (CUT) a fost amendat printr-un PUZ, nu se accepta o noua modificare a acestuia printr-un alt PUZ). In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei se vor adopta norme procedurale actualizate in domeniul avizarii documentatiilor de urbanism.

- in ipoteza depunerii unei documentatii privind autorizarea lucrarilor de construire incomplete, autoritatea are obligatia de a notifica solicitantului caracterul incomplet in termen de 10 zile de la data inregistrarii.

- este introdus dreptul ISC de a ataca in mod direct in instanta de contencios administrativ documentatiile de urbanism si autorizatiile de construire ilegale, precum si obligatia pentru ISC de a opri lucrarile executate in temeiul unor autorizatii emise in mod nelegal.