Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, vanzarea prin licitatie deschisa a unor imobile aflate in domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, se arata intr-un comunicat al Executivului.

Imobile nu fac obiectul nici unei cereri de revendicare, restituire, retrocedare si nu sunt grevate de sarcini in conditiile legii.

Sumele obtinute din vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea RAAPPS, se fac venit la bugetul de stat, dupa deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a respectivelor spatii, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare, a celorlalte cheltuieli aferente vanzarii, precum si a sumelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de investitii efectuate.