Hotararea de guvern privind aprobarea normelor pentru programul "Prima Casa" sunt publicate in Monitorul Oficial, partea I, nr.418/18.VI.2009. Documentul poate fi consultat (click pe M. Of. Partea I nr. 418 - Deschide).

Intre obligatiile participantilor la program, prevazute in document, se numara: "sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobindirii".

Dintre principalele prevederi incluse in Hotararea de Guvern:

Definitii:

- promisiune unilaterala de creditare: document prin care finantatorul isi exprima disponibilitatea de a acorda o finantare unui beneficiar. Documentul are o valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni

- promisiune de garantare: document emis de FNGCIMM catre finantator, prin care FNGCIMM isi exprima intentia de a garanta finantarea. Documentul are o valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni.

Garantia:

 • Garantia emisa de FNGCIMM este platibila la prima cerere scrisa a finantatorului. Valoarea acesteia se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de beneficiar.
 • Contractul de garantare va cuprinde - valoarea maxima a garantiei acordate in euro si exprimata in moneda nationala sau acordate in moneda nationala.
 • FNGCIMM monitorizeaza garantiile acordate. Aceasta presupune, intre altele, urmarirea si verificarea indeplinirii de catre finantator a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si conditiile prevazute de acesta.
 • Plata garantiei se va face in maximum 15 zile de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de polata, fara a depasi 90 de zile calendaristice restante la plata de catre beneficiar.
 • Sumele garantate se platesc finantatorului de catre MFP din bugetul de stat, prin bugetul MFP - Actiuni generale si se recupereaza prin executare silita de catre ANAF de la beneficiarii finantarii garantate, persoane fizice.

Dispozitii finale:

 • In termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial finantatorii vor transmirte FNGCIMM si MFP nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului precum si valoarea estimata a finantarilor care urmeaza sa fie garantate si a promisiunilor de garantare care vor fi solicitate in 2009 in cadrul programului.
 • FNGCIMNM este autorizat sa evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.

Criterii de eligibilitate pentru beneficiari:

 • La data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima Casa":
 • nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita si nici nu au in derulare un credit ipotecar; dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului, data in forma autentica
 • se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda
 • se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii; dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de catre un tert, acesta trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului
 • se obliga sa asigure locuinta achizitionata de finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si cesioneaza drepturile de despagubiri in favoarea statului roman.

Beneficiarii pot achizitiona a) locuinte finalizate; b) locuinte care urmeaza sa se construiasca; c) locuinte aflate in faza de constructie - constructie la rosu.

 • In cazul locuintelor mentionate la punctele b) si c), pe langa criteriile de mai sus, beneficiarii trebuie sa prezinte finantatorului un antecontract incheiat cu o societate de constructii.

Criterii pentru finantatori:

 • costul total al finantarilor se compune din: rata dobanzii EURIBOR + o marja de maximum 4% pe an pentru creditele in euro si ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,5% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator
 • comisionul de gestiune datorat FNGCIMM este de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii
 • nu percep comision de rambursare anticipata
 • durata maxima a creditului este de 30 de ani
 • contractul de credit nu contine clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre finantator a acestuia.
 • accepta sa instituie si sa reinnoiasca in favoarea statului roman o ipoteca de rangul I asupra locuintei achizitionate in cadrul programului.