Normele modificate pentru Programul Prima Casa, publicate in Monitorul Oficial marti, 28 iulie, contin prevederi clare prin care ipoteca trece la finantator, daca Fondul de Garantare respinge cererea de plata a garantiei. De asemenea, a fost eliminata prevederea ca locuinţa achizitionata sa fie libera de sarcini.

Modificarile la normele de implementare sunt publicate in Monitorul Oficial Nr.519/28.VII.2009. Se aduc modificari la normele publicate in Hotararea nr. 717 din 17 iunie 2009.

La paragraful legat de data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului - a fost adaugata o noua situatie: - "data comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei in cazul nerespectarii de catre finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei prevazute expres in conventia de garantare".

Modificarile aduse de noul act normativ:

La articolul 10: "Garanţia este garantată cu ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate prin program, în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini."

- A fost adaugat: "si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul conventiei de garantar, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul reglementat de art.1737 pct2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legal constituite in favoarea statului roman.

Articolul mentionat din Codul civil se refera la Creditorii privilegiati asupra imobilelor si punctul 2 spune: "Acei ce au dat banii care au servit la achizitia unui imobil. Trebuie insa sa fie constatat intr-un mod autentic, prin actul de imprumutare, ca suma era destinata a fi intrebuintata la aceasta; asemenea trebuie sa fie constatat prin chitanta vinzatorului ca plata pretului s-a facut cu banii imprumutati."

ANEXA Nr. 2: CRITERII de eligibilitate

1: Criterii pentru beneficiari

Norme vechi - b): achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii şi liberă de sarcini, cu excepţia privilegiului vânzătorului asupra preţului;

Norme noi -b): achiziţionează în cadrul programului o singura locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii.

Norme vechi - h): "se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi cesionează drepturile de despăgubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice."

Norme noi - h): "se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi desemneaza statul roman, reprezentat de MFP, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pe toata durata finantarii."

Norme vechi - g): se obligă să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi este de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini; - SE ABROGA, in normele noi

Articolul 2, punctul h) Criterii eligibilitate finantatori

Norme vechi: "acceptă să efectueze evaluarea locuinţei şi verifică îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către beneficiar pe toată durata creditului";

Norme noi: "acceptă să efectueze evaluarea locuinţei ce se va achizitiona din finantarea garantata".

Norme vechi: i) acceptă să instituie şi să reînnoiască în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecă de rangul I asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului;

Norme noi: i) accepta sa efectueze formalitatile de inscriere in cartea funciara a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate in cadrul programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare in cartea funciara a interdictiei de vanzare pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. Inscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectueaza in temeiul contractului de garantare.

Art. 3

Norme vechi: În cazul achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre pe lângă criteriile prevăzute la art. 1, beneficiarii trebuie să prezinte finanţatorului un antecontract încheiat cu o societate de construcţii.

Norme noi: În cazul achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre, daca beneficiarul solicita emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, pe langa indeplinirea criteriilor prevazute la art1.litera a) si c) acesta trebuie sa prezinte finantatorului antecontractul de vanzare-cumparare a locuintei.