Chiriasii din locuintele ANL vor putea sa-si cumpere casa doar dupa un an, in urma unei modificari in Guvern a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Astfel, locuintele inchiriate se pot vinde titularilor contractelor de inchiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea a minimum 1 an de inchiriere neintrerupta, a declarat ministrul dezvoltarii si turismului Elena Udrea. Pana acum termenul era de trei ani.

Fondurile obtinute din vanzarea acestor locuinte vor fi directionate catre construirea de noi locuinte prin ANL. Elena Udrea a amintit ca actualul Guvern a promis ca vor fi construite 100.000 de locuinte in actualul mandat. Udrea sustine ca vor fi vandute 22.000 de locuinte prin ANL, fapt care va atrage la buget circa 500 de milioane de euro. "Din 22.000 de locuinte am putea construi alte 22.000 de locuinte", a spus Udrea.

Valoarea de vanzare a locuintei se calculeaza de autoritatile administratiei publice locale sau de operatorii economici in a caror administrare se afla imobilele respective, si reprezinta valoarea de inlocuire diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in functiune a locuintei pana la data vanzarii acesteia. Valoarea de inlocuire a locuintelor care urmeaza a fi vandute, precum si actualizarea anuala se realizeaza prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice.

Programul "10 case pentru specialisti" va fi derulat prin ANL

Guvernul Romaniei a mai aprobat si hotararea privind Programul „Renasterea satului romanesc – 10 case pentru specialisti”. Programul urmeaza a fi derulat prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in urma propunerilor primite de la autoritatile administratiei publice locale, cu finantare din surse ale bugetului de stat alocate cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

  • Programul prevede construirea a cate 10 locuinte de serviciu in fiecare comuna din Romania, in mod exceptional numarul acestora putandu-se ridica la maximum 15, acolo unde sunt inregistrate mai multe cereri in acest sens. Locuintele urmeaza a fi distribuite spre inchiriere tinerilor specialisti care decid sa isi desfasoare activitatea in comunitatea respectiva si care nu detin in proprietate o locuinta aflata in perimetrul comunei. Cele 10 locuinte urmeaza a fi repartizate prioritar tinerilor specialisti cu varsta sub 35 de ani, personalului didactic (minimum 50%), medicilor si asistentilor medicali si politistilor, acolo unde este cazul.
  • Autoritatile locale vor pune la dispozitie loturi de teren de minimum 500 mp pentru construirea fiecarei locuinte. Casele vor avea suprafata construit desfasurata de 100 mp pentru locuintele cu 2 camere, respectiv de 120 mp pentru locuintele cu 3 camere. Utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se vor realiza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, in corelare cu programul de constructie de case pentru specialisti sau prin includerea in programe specifice derulate de MDRT.
  • Inchirierea locuintelor construite prin acest program se va face in conditiile prevazute de Legea locuintei, terenul aferent urmand a fi dat in folosinta gratuita chiriasului. Acolo unde se considera oportun, consiliile locale pot hotari achitarea chiriei din bugetele locale, in conditiile legii. Contractele de inchiriere vor fi valabile exclusiv pe timpul desfasurarii activitatii profesionale a beneficiarilor in comunitatea respectiva. Casele construite prin program vor apartine exclusiv domeniului public si nu vor putea fi vandute.