​La câteva zile după ce doi dintre cei trei participanți la licitația pentru cumpărarea de trenuri au contestat deciziile privind punctarea ofertanților, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a suspendat procedura de licitație pentru achiziția a 40 de trenuri electrice regionale, scrie Club Feroviar. ARF a lansat licitația în aprilie și la ea au participat trei companii care acum se luptă în contestații. În acest context nu este sigur că noile trenuri, de care este disperată nevoie, vor ajunge măcar în 2021.

Linii de cale ferataFoto: Hotnews

UPDATE HotNews.ro a trimis ARF întrebări legate de suspendarea licitației. Iată răspunsurile primite

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică prevede că măsura suspendării procedurii reprezintă o măsură care se adoptă în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente.

Astfel, suspendarea licitatiei pentru trenurile electrice RE– R reprezintă starea în care va intra procedura de atribuire, până la comunicarea rezultatelor CNCS.

Cât timp va fi suspendată licitația

În conformitate cu art. 24 din Legea nr. 101/2016, termenul de soluţionare a contestaţiei de către CNCS este de 20 de zile, de la data primirii dosarului achiziţiei publice, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei.

De asemenea, în cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu 10 zile, prelungirea fiind comunicată autorităţii contractante, adică ARF.

Despre licitație, oferte, trenuri și contestații

În situația actuală s-a ajuns fiindcă există două contestații la licitația ARF de rame electrice.

Alstom și Siemens contestă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) raportul procedurii organizate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru achiziția de Rame Electrice Regionale (REM).

Contestațiile au fost depuse în data de 27 septembrie (Alstom) și 30 septembrie (Siemens). Potrivit documentelor depuse în SICAP – Sistemul Electronic de Achiziții Publice, Alstom cere respingerea ambelor oferte pe considerente invocate în cuprinsul contestației, în timp ce Siemens are obiecții privind celelalte două oferte.

Alstom cere CNSC să anuleze procesul verbal al ședinței de evaluare și să constate inadmisibilitatea ofertelor CRRC și Siemens în timp ce Siemens cere CNSC reevaluarea ofertelor prin prisma aspectelor criticate.

Argumentele invocate în contestații privesc consumul energetic declarat, capacitățile de transport, capacitatea ofertanților de a respecta termenele de livrare, fiabilitatea ramelor sau posibile ajutoare de stat primite.

Potrivit informațiilor precedente deținute de publicația citată, în cazul în care asocierea CRRC – Astra Vagoane va câștiga contractul, primele rame urmează să fie aduse din China însă următoarele vor fi asamblate la Arad. De asemenea, mentenanța ramelor ar urma să fie făcută de Astra Vagoane Arad.

Oferta tehnică prezentată de Alstom a prevăzut rama electrică Coradia Stream, model aflat în exploatare în Italia. Chinezii de la CRRC, asociați cu Astra Vagoane, au propus o ramă electrică de concepție proprie EMU intercity model care nu se mai află în exploatare în Europa. Siemens a propus modelul Desiro ML OBB cityjet care se află în exploatare în Austria și Germania.

Licitaţia pentru achiziţia de material rulant nou vizează iniţial 40 de trenuri electrice regionale RE-R, cu posibilitatea suplimentării cu încă 40 de rame electrice. Noile rame vor circula cu viteză maximă de 160 km/oră. Operatorul economic care ofertează trebuie să facă dovada că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, a furnizat minimum 40 produse similare și a asigurat servicii de mentenanță ale ramelor electrice în valoare de minimum 114.288.000 lei, fără TVA, echivalentul a 24 milioane de euro fără TVA.

Valoarea estimativă a procedurii este cuprinsă între 1,7 și 4,55 miliarde lei, valoarea superioară fiind valabilă în cazul în care ARF mai cumpără 40 de rame.