​Autoritatea pentru Reformă Feroviară a publicat un raport despre eficiența companiilor care transportă călători pe cale ferată, raport din care rezultă mari diferențe dintre operatorul de stat și cei privați. De exemplu, unul dintre indicatorii importanți în evaluarea productivității muncii pentru fiecare operator arată că CFR Călători stă cel mai rău, iar privații își gestionează cheltuielile mult mai bine. Raportul arată și cu cât au crescut salariile în ultimii ani.

TrenuriFoto: Hotnews

Compensațiile acordate de stat operatorilor de transport persoane au fost de 1,33 miliarde lei anul trecut, din care 1,07 miliarde lei au mers la CFR Călători, 138 milioane lei la Regio Călători și 75 milioane lei la Transferoviar Călători.

Raportul prezintă și numărul de călători transportați

”Ușoara scădere a indicatorului tren-km operat între anii 2017-2018 se datorează reducerii cu 10% a compensației, aplicată în luna octombrie 2017, ca urmare a rectificarii bugetare ce a făcut obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 13 septembrie 2017 și alocării, ca efect, în anul 2018 a unei sume aproximativ egale cu cea din 2017. În consecință, OTF au fost nevoiți, în mod justificat de reducerea nivelului compensației aprobată de la bugetul de stat, să reducă numărul de trenuri operate, iar în unele cazuri au fost nevoiți chiar să se retragă de pe anumite secții de circulație neinteroperabile”, explică ARF care se ocupă de încheierea și gestionarea contractelor de servicii publice pentru transportul public feroviar de călători.

Totodată, ARF asigură, în limita fondurilor bugetare, compensațiile și facilitățile prevăzute în contractele de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar public de călători.

Sunt prezentate și salariile medii brute și evoluția lor. Se poate observa că la CFR creșterea a fost de 30% în trei ani, iar la Softrans s-a înregistrat o dublare. De menționat că această creștere de la stat a forțat și operatorii privați să aplice creșteri pentru a nu le pleca angajații (este de notorietate criza mecanicilor și migrațila celor tineri de la stat la privat).

Eficiența activității fiecărui operator este dată de indicatorul de mai jos. Diferențele dintre CFR Călători și privați sunt uriașe, CFR stă cel mai rău la număr tren-km/salariat - 3,86. Regio Călători are 10,45, Transferoviar are 8,85, Interregional are 15,7, Astra TC are 9,7 și Softrans are 16,15.

”Indicatorul Număr tren-km/salariat în perioada 2016-2019 este un indicator important în evaluarea productivității muncii pentru fiecare OTF. Cele mai scăzute valori aflate în scădere continuă, așa cum se poate constata din tabelul și graficul anterior, sunt înregistrate de SNTFC CFR Călători SA – OTF cu capital de stat, în timp ce la polul opus se află Softrans SRL și Regio Călători SRL , OTF ce urmăresc să crească valoarea indicatorului anual”, spun cei de la autoritate.

Putem face o comparație în funcție de numărul de angajați și de numărul de trenuri operate zilnic. La CFR sunt 13.000 de angajați și 1.100 de trenuri/zi, la Regio Călători sunt cam 250 de trenuri/zi (580 de angajați), iar la Transferoviar sunt cam 130 de trenuri (400 de angajați).

Raportul autorității prezintă și un indicator foarte interesant: cât reprezintă valoarea compensațiilor din totalul veniturilor înregistrate în 2018: la CFR compensația reprezintă 47% din venituri, la Regio Călători 80%, la Interregional 82%, la Transferoviar 74%, la Softrans 53% și la Astra Transcarpatic, 52%

Studiul de acum prezintă o analiză intermediară a contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, urmând ca în prima parte a anului 2020, pe baza documentelor justificative, ARF va prezenta o analiza finală și concluziile privind modul de derulare a contractelor de servicii publice ce fac obiectul legii.