​CFR a publicat pe portalul SICAP un nou anunț de participare pentru modernizarea liniei de cale ferară București - Giurgiu, cel mai important obiectiv fiind podul de la Grădiștea, prăbușit în 2005. Valoarea estimată a contractul este 458 milioane lei. Durata contractului este 91 luni, dintre care șase luni proiectare și 24 luni execuție lucrări. Podul feroviar de peste Argeș, de lângă localitatea Grădiștea, s-a prăbușit din cauza unor inundații în 2005 și de atunci drumul dintre București și Giurgiu necesită un ocol prin Videle pentru cei care aleg trenul.

Podul de la Gradistea in 2010Foto: AGERPRES

Despre podul de la Grădiștea

Podul de la Grădiștea s-a prăbușit în 2005 din cauza viiturilor, iar lucrările de reconstruire a acestuia au fost amânate mai bine de un deceniu, fiindcă nu s-au alocat fonduri și proiectul nu a fost considerat unul important. Podul se află între stațiile Vidra și Grădiștea, la aproximativ 30 km de București.

Lipsa acestui pod lungește semnificativ distanța pe calea ferată dintre București și Giurgiu, trenurile fiind obligate să ocolească pe la Videle. În loc de 74 km, drumul este de 118 km și există doar două trenuri directe pe zi, care fac două, respectiv trei ore. Dacă s-ar relua circulația pe ruta directă și dacă ar fi măcar zece trenuri pe zi pe sens, trenul ar deveni o alternativă pentru navetiștii care acum merg cu microbuze.

O dovadă că este vorba de neputință ține și de faptul că ÎNCĂ din 2007 s-a propus și aprobat întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea variantei de proiectare și execuție a unui pod de cale ferată. În 2008 s-au aprobat pentru prima oară prin Hotărâre de Guvern indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții, dar în următorii trei ani nu au fost alocate fonduri de la buget. S-a realizat în 2007-08 și un studiu de fezabilitate care a fost revizuit în 2011.

Lângă ruina podului feroviar se află ruina altui pod care se afla în construcție în 1989, un pod gândit să fie mult mai înalt pentru ca pe sub el să poată trece vapoare și barje pentru canalul navigabil neterminat București - Dunăre. De precizat că acest pod mai nou de la Grădiștea, de la km 23+607 nu este echipat cu linie de cale ferată, nu este racordat la rețeaua feroviară, iar racordările de la capătul podului cu terasamentele nu sunt executate. Construcția acestui pod a început în 1986 și s-a oprit la Revoluție.

Presa a scris și atunci, imediat după inundațiile din 2005, că la prăbușirea podului feroviar ar fi contribuit și faptul că s-au făcut intens excavații în albia râului, pentru materiale de construcții. Localnicii s-au plâns și în anii dinaintea căderii podului că au fost alunecări de teren și că pânza freatică s-a ridicat mult.

Licitația fusese lansată și în august 2019, dar au apărut amânări. Lucrările licitate acum sunt mai complexe (implică mai multe poduri, pe mai mulți km).

Ce conțin documentele SICAP de acum

Lucrările sunt situate între Vidra și Comana (inclusiv stația Comana), între km 18+180 (capătul Y al stației Vidra) și km 30+200 (capătul Y al stației Comana).

Anunțul de participare se numește ”Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comanaˮ

Ce lucrări sunt prevăzute

Pod km 23+607 (km proiectat 23+602, existent conform studiilor topo 23+577) peste râul Argeş, între Haltele Vidra şi Grădiștea și asigură supratraversarea căii ferate peste râul Argeș. În zona râului Argeş, traversarea va fi asigurată printr-o suprastructură de cale simplă, tip grindă cu zăbrele cu calea jos, cu deschiderile 70,00+145,00+70,00m, cuvă de balast. Pe malul stâng al Argeşului (direcţia Bucuresti) se vor executa viaducte de acces cu 8 deschideri de 30,00m. Pe malul drept al Argeşului (direcţia Giurgiu) se vor executa viaducte de acces cu 23 deschideri de 30,00m şi 3 deschideri de câte 33,00m. 

Pod km 18+265 peste râul Sabar.Noul tablier va avea deschiderea de 45,00m.  Pod km 18+402 peste râul Sabar. Noul tablier va avea deschiderea de 45,00m. 

Pod km 28+375 peste râul Neajlov. Noul tablier va avea deschiderea de 70,00m. Contractantul se angajează execute contractul prin competență și profesionalism, în conformitate cu cerinţele stabilite în cadrul legislativ şi de reglementare naţional şi european în vigoare.

Valoarea totala estimata este 458.962.965,47 lei fără TVA,compusa din: SERVICII DE PROIECTARE: 13.622.534,29 Lei, fără TVA in care sunt incluse activitati privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor la faza de Proiectare, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție elaborare proiect tehnic si detalii de execuție si asistență tehnică din partea proiectantului.

EXECUTIA LUCRARILOR: 445.340.431,18 lei fara TVA în care sunt incluse si activitatile: organizare de santier si cheltuieli conexe organizarii de santier, amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților, pentru studii de teren, cheltuieli pentru realizarea investiției.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 24 martie 2020. Oferta trebuie să fie valabilă până la 24 septembrie.

Pentru Cheltuieli cu Publicitatea, s-a prevăzut suma estimată de 30.000 Lei, fără TVA. Val estimată pentru ex. lucrărilor nu include cheltuieli diverse şi neprevăzute in valoare de 44.666.509,22 lei fără TVA. CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfasoara sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea contractului de proiectare si executie lucrari se va face numai dupa asigurarea sursei de finantare.

Durata contractului este 91 luni din care: 6 luni proiectare, 24 luni execuție lucrări, 1 luna pentru verificarea si aprobarea la plata a lucrarilor si a testelor si minim 60 luni perioada de garanție.