​ANPC a anunțat că timp de două zile a făcut controale în gări și a ”descoperit”condiții oribile în gări, scaunele fiind rupte, toaletele având miros pestilențial și alimentele erau vechi sau greșit etichetate. Au fost verificate aproape 400 de firme care au activități comerciale în gări sau în apropierea acestora, iar la trei sferturi dintre agenții economici au fost găsite probleme. Dincolo de ”revelațiile” ANPC trebuie spus că și călătorii sunt de vină, nu puține fiind cazurile în care scaunele sunt vandalizate la câteva zile după ce sunt puse pe peron.

-Foto: Hotnews

Ce spune ANPC

În perioada 06-07 februarie 2020, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat, la nivel național, o serie de acțiuni de control care au vizat condițiile de transport pe căile ferate, precum și serviciile de alimentație oferite consumatorilor.

Au fost verificați 398 operatori economici care prestează servicii în domeniul transportului feroviar de călători și operatori economici care își desfășoară activitatea în incinta sau în apropierea gărilor, constatându-se abateri la un număr de 295 (~74 %) de la prevederile legale, în vigoare privind protecția consumatorilor.

Că urmare a deficiențelor constatate, organele de control au dispus următoarele măsuri:

* oprirea temporară de la comercializare a 549 kg produse alimentare în valoare de 3.959 lei și de produse nealimentare în valoare de 841 lei până la intrarea în legalitate;

* oprirea definitivă și scoaterea de la comercializare a cantității de 284 kg produse alimentare în valoare de 4.211 lei și de produse nealimentare în valoare de 875 lei produse posibil periculoase pentru consumatori;

* aplicarea de 372 sancțiuni contravenționale, constând în 167 avertismente și 205 amenzi contravenționale însumând 1.213.500 lei, pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor.

* s-au dispus 10 măsuri de oprire temporară a prestării serviciului.

Controalele au depistat o serie de abateri dintre care enumerăm:

- în spațiul destinat circulației călătorilor din incinta gărilor existau găuri în paviment, lipseau bucăți de piatră/gresie, canale/guri de canal neconforme;

- condiții igienico sanitare necorespunzătoare în compartimente, iar fotoliile aveau tapițeria pătată, ruptă, cu cotiere rupte, murdare, pătate, tetiere murdare;

- în zona peroanelor, băncile destinate călătorilor nu erau șterse complet de zăpadă pentru a putea fi utilizate;

- peronul nu era înălțat și se află la o distanță destul de mare de tren, fiind îngreunat accesul în teren și punându-se în pericol securitatea călătorilor;

- rampele pentru persoanele cu dizabilități nu erau curățate de zăpadă, existând crengi de copaci rupte, ce blocau calea de acces;

- băncile pentru staționarea călătorilor nu erau curățate;

- pereții și tavanul din interiorul stațiilor erau insalubre prezentând pete de mucegai și infiltrații;

- ferestrele sălilor de așteptare erau sparte și neigienizate, existând păsări în interiorul clădirii;

- în zona peroanelor, existau gunoaie, saci de plastic de gunoi neridicati;

- lipsa burlanelor de scurgere a apelor pluviale;

- lipsa scaunelor sau scaune insuficiente în sălile de așteptare;

- finisajele pasajelor subterane erau deterioarate, trepte ciobite, pereți / tavane scorojiți, cu infiltrații de apă;

- toaletele erau neigienizate și scaunele murdare;

- în sălile de așteptare pereții erau exfoliati, existau pânze păianjen pe tavan și pereți, tocaria era deteriorată și exfoliata, coșurile de gunoi aveau tablă ruginită;

- recipentele pentru săpun lichid erau goale iar anumite chiuvete nu aveau baterie sanitară;

- la toaletele pentru bărbați era un miros pestilențial de urină și amoniac, din cauza neigienizarii corespunzătoare a pisoarelor;

- în unele gări peroanele și căile de acces către liniile ferate nu aveau rampe pentru persoane cu dizabilități, diferența de nivel fiind foarte mare de la peron la scara trenului;

- lipsa iluminării peronului;

- săli de așteptare fără instalație de încălzire ;

- în unele săli de astepare există mobilier cu părți lipsa, înveliș degradat, iar grupurile sanitare aveau pereții cu porțiuni degradate, ușile cabinelor nu erau prevăzute cu sistem de închidere, ci erau legate cu sfoară sau bucăți de material plastic;

- în sălile de așteptare caloriferele și pavimentul erau murdare, neigienizate și existau deșeuri depozitate după calorifere;

- Info chioșcurile din sălile de așteptare erau defecte;

- la intrarea în anumite gări existau porțiuni lipsa de scări (măcinate);

- în tunelurile pietonale scările erau acoperite cu mochetă antiderapantă, depreciată pe anumite porțiuni (bucăți lipsa sau capete desprinse).

Operatorii economici care își desfășurau activitatea în incinta sau în apropierea gărilor au fost sancționați pentru următoarele abateri:

- comercializare de produse preambalate, neetichetate individual în totalitate și comercializare de produse de patiserie vrac cu dată limita de consum afișată la locul de vânzare de 48 ore, față de 24 ore cât prevede Regulamentul 1169/2011 și fără a avea afișat pe eticheta de preț ingredientele alergene;

- comercializare de prăjituri fără a se realiza informarea consumatorilor la locul de vânzare cu privire la faptul că au fost aprovizionate în stare congelată;

- comercializare de fursecuri preambalate ce prezentau pe ambalajul individual doar numărul de lot, celelalte informații regăsindu-se pe ambalajul comun, fără a fi accesibil consumatorilor;

- comercializare de diferite salate vrac cu modificări evidente de calitate: oxidare la suprafață, aglomerări și miros nespecific acidifiant și fără a avea afișate ingredientele alergene (ouă, peste, muștar);

- schimbarea stării termice la unele specii de carne, acestea fiind congelate în cadrul unității;

- comercializare de produse de patiserie cu denumire incorectă în raport cu ingredientele utilizate în procesul de preparare;

-lipsa afișării alergenilor pe etichetele fiecărui sortiment de la locul de vânzare;

- existența în unitatea de producție de materii prime cu dată durabilității minimale depășită (drojdie, chocolatier white waffle);

- în spațiul frigorific din dotare nu erau respectate condițiile de vecinătate impuse de legislația sanitară în vigoare;

- lipsa substanțelor pentru dezinfecția ouălor în coajă utilizate în procesul de preparare;

- utilajele din dotare, mesele de lucru și spațiile frigorifice prezentau strat gros de grăsime aderența pe suprafețe și substanțe organice arse;

- cantarele electronice din dotare utilizate în unitate nu erau verificate metrologic;

- decongelarea peștelui se realiza la temperatura mediului ambiant;

- spațiul frigorific de depozitare mici trași, cârnați proaspeți, scăricica prezență grătare cu vopseau exfoliata și zone de rugină precum și urme aderențe de resturi organice;

- recipientul în care era păstrat muștarul utilizat în meniu era neetichetat în totalitate și depreciat;

- pâinea era păstrată în saci menajeri;

- pereții și pavimentul unității precum mesele din dotare prezentau zone depreciate, cu zone cu gresia lipsa și grăsime aderența pe suprafață;

- nu se realizează informarea consumatorilor cu privire la ingredientele alergene și cu privire la gramajul preparatelor la grătar;

- se preparau covrigi și produse de patiserie cu ingrediente ce nu conțineau elemente de identificare și caracterizare;

- recipientul în care se fierbeau covrigii prezenta un lichid mâzgos și murdar;

- frigiderul în care se depozita coca prezența murdărie iar tăvile erau degradate.

UPDATE 1

Punct de vedere oficial CFR SA urmare sancțiunilor contravenționale ANPC:

În urma controalelor efectuate, în perioada 06-07 februarie 2020, de reprezentanții ANPC în stațiile de cale ferată, au fost acordate sanțiuni contravenționale, care au constat în avertismente și amenzi, pentru neregiuli în ceea ce privește serviciile de transport pe căile ferate.

Conform prevederilor legale, în perioada următoare, reprezentanții celor 8 Sucursale Regionale de Cale Ferată vor întreprinde demersurile necesare pentru remedierea deficiențelor care pot fi soluționate prin măsuri imediate în spațiile administrate de personalul propriu al companiei, iar în ceea ce privește amenzile, pe de o parte ne vom îndrepta împotriva agenților economici, care au spații comerciale închiriate și pentru care au fost acordate sancțiuni contravenționale, iar pe de altă parte, fiecare regionala va analiza pârghiile legale pentru depunerea contestațiilor.

UPDATE 2

PRECIZARE CFR Călători privind controalele efectuate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului

București, 19 februarie 2020

Referitor la ştirile apărute în mass media privind amenzile aplicate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) ca urmare a acţiunilor de control efectuate în perioada 06 - 07 februarie 2020, CFR Călători face următoarele precizări:

Totalul amenzilor aplicate de ANPC tuturor celor controlaţi (peste 200 de operatori economici) se ridică la o suma totală de 1. 213.500, companiei CFR Călători fiindu-i aplicată o amendă totală în valoare de 12000 lei, ceea ce reprezintă sub 1% din totalul amenzilor aplicate. Asa cum a mentionat și conducerea ANPC, majoritatea problemelor au fost semnalate în anii trecuți, iar cuantumul redus al amenzilor din acest an, confirmă faptul că o parte semnificativă a acestora a fost deja soluționată.

CFR Călători face eforturi să îmbunătăţească condiţiile de călătorie şi să ridice standardele serviciilor oferite pentru a răspunde nevoilor de confort şi mobilitate ale pasagerilor săi. În prezent, compania derulează programe de reparaţii planificate şi de modernizare a parcului de material rulant, ce se realizează doar din fonduri proprii.