A fost lansată procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 20 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport călători pe rutele inter-regionale, valoarea estimată fiind cuprinsă între 1.31 miliarde lei și 3.71 miliarde lei, fără TVA, anunță Autoritatea pentru Reformă feroviară. ARF are în derulare în prezent o altă licitație de achizție a 20 până la 40 de rame electrice regionale, licitația care este în prezent blocată aproape total ca urmare a contestațiilor depuse de participanți.

Linii de cale ferataFoto: Hotnews

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP) anunţul nr. CN1020204 , în urma validării de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP).

”În acest sens, menționăm că a fost lansată procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 20 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport călători pe rutele inter-regionale, precum şi a serviciilor accesorii de mentenanţă conform Caietului de Sarcini – instruirea personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie. Perioada de mentenanţă este de 15 ani, iar cea pentru garanţie este de 3 ani”, spune ARF.

În formularul de contract de achiziţii au fost prevăzute două clauze de revizuire: posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani şi posibilitatea dublării cantităţilor achiziționate, de la 20 la 40 de rame electrice. Suplimentarea prin dublare a cantităţilor şi serviciilor achiziţionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Ramele achiziţionate vor fi distribuite tuturor operatorilor feroviari de călători pe bază de act adițional la contractele de servicii publice, care urmează a fi elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1370/2007, cu modificările ulterioare și cu preverile legislației din România.

Valoarea estimată este cuprinsă între 1.311 milioane lei, fără TVA și 3.711 milioane lei, fără TVA. Finanţarea proiectului este asigurată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 3 iunie.2020 ora 15.00.

Durata contractului pentru livrarea RE-IR este de 31 luni. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preţ. Factorii de evaluare şi ponderea acestora sunt:

65 % – criteriu cost, bazat pe analiza costurilor pe durata de viață;

35 % – criteriu calitate, din care:

- 10% – validarea tehnică (ofertarea de rame puse în funcţiune pe o reţea europeană, recunoscută de ERA, Agenţia Feroviară Europeană);

- 10% – componenta calitate (capacitate mai mare de transport, condiționată de existența locurilor pe scaune fixe şi a celorlalte norme de siguranţă şi confort specificate în Caietul de Sarcini);

- 6% – termenul pentru livrarea primei unităţi RE-IR;

- 9% – termenul pentru livrarea întregii cantităţi de RE-IR contractate.

Procedura de atribuire este sub formă de licitaţie deschisă, iar modalitatea de desfăşurare este online, pe site-ul http://www.e-licitatie.ro

Orice operator economic interesat are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de licitaţie.