Ministerul Transporturilor a publicat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea celor 106 km dintre Calafat și Craiova, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ. Estimările sunt că lucările ar dura cel puțin trei ani și vor costa peste 3 miliarde lei. Pe 108 km trenurile fac în prezent 200 de minute, iar pe podul către Vidin circulă doar un tren de pasageri pe zi pe sens și foarte putine trenuri de marfă. Va mai trece ceva timp până când linia va fi gata, însă este mare nevoie de o modernizare. Când lucrările vor fi terminate, viteza maximă ar trebui să fie 160 km/h, în timp ce acum este pe mici porțiuni 80 km/h.

Lucrari feroviareFoto: CFR Infrastructura

Cât făcea cel mai rapid tren Craiova - Calafat 107 km), linia 912

1934: 2 ore și 15 minute

1961: 2 ore și 31 de minute

1971: 2 ore și 17 minute

1981: o oră și 59 minute

1989: 2 ore și 17 minute

1994: 2 ore și 19 minute

1998: o oră și 47 minute

2005: 2 ore 46 minute

2015: 2 ore și 52 minute

2020: 3 ore și 12 minute

Sunt patru trenuri pe zi de călători pe sens, viteza medie fiind de sub 35 km/h. O bună parte a liniei are viteze medii extrem de mici chiar și pentru trenurile de pasageri. De exemplu, trenul Craiova - Vidin face cam 46 de minute cei 38 km până la Segarcea și alte două ore pe cei 58 km până la Golenți, ultima localitate până la ieșirea din țară a trenului care străbate apoi podul. De exemplu, pe 6 km între Moțăței și Maglavit trenurile fac 14-15 minute.

Deși podul este gata de șapte ani, legăturile din jurul lui nu sunt deloc grozave, mai ales că vitezele feroviare sunt mai mici decât acum 80 de ani între Craiova și Calafat, iar de la Craiova la București vitezele sunt cu 50% mai mici decât acum două decenii. Nici șoselele nu sunt grozave în zonă și nici curse de autobuz nu există între Calafat și Vidin.

Ce spune Ministerul Transporturilor

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publică de interes național.

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.11.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/Est – Mediteraneanˮ, lucrare de utilitate publică de interes național.

Proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată Craiova – Calafat își propune să perfecționeze calitatea serviciilor feroviare prin: reînnoirea infrastructurii liniilor şi corectarea geometriei traseului pentru viteza de 160 km/h, reconfigurarea dispozitivului de linii din staţii, având în vedere și o viitoare dublare a liniei, introducerea de instalații de centralizare electronică în toate stațiile, haltele de mișcare și posturile de mișcare incluse în proiect, introducerea sistemului ERTMS (ETCS nivelul 2 şi GSM-R) pe întregul tronson, introducerea BLAI pe întregul tronson, modernizarea clădirilor de călători, realizarea a trei clădiri noi de călători, clădiri tip, minimale, în Jiu Nou, Afumați și Boureni, realizarea lucrărilor de instalații electrice, termice și sanitare aferente lucrărilor de construcții civile, asigurarea de facilităţi pentru pasageri în staţii şi haltele de călători, modernizarea peroanelor și asigurarea interoperabilității acestora, reabilitarea clădirii de revizie și a magaziei din Calafat, reabilitarea rampelor de încărcare-descărcare din stațiile cf Podari, Segarcea, Moțăței, Golenți și Calafat, realizarea unei noi rampe în stația cf Băilești, modernizarea echipamentului de telecomunicaţii (siguranța circulației, exploatare și avizare călători).

Lungimea traseului este de: 106,74 km

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) este de: 3.024.654 mii lei

Durata de realizare a investiției este de: 36 luni

Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes național se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.