CFR SA a lansat licitaţia deschisă pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic necesar modernizării liniei de cale ferată Ilva Mică - Pojorâta, 106 km. Valoarea estimată a contractului este de 73 milioane lei, iar durata este de 23 de luni. Trenurile circulă în prezent cu viteze medii cuprinse între 36 și 46 km/h. Pe cei 106 km există o mică porțiune unde trenurile pot depăși 75 km/h, dar în mai multe zone viteza este limitată la 60 km/h. Porțiunea este parte a liniei principale 502 Ilva Mică - Suceava.

Tren al CFR CalatoriFoto: Stefania Gal

Subsecțiunea ce se vrea a fi modernizată este parte a tronsonului Apahida - Suceava, 310 km, distanță parcursă în 6 ore și jumătate de un tren IR.

În februarie, CFR SA lansa licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei Pojorâta - Suceava care în Mersul Trenurilor face parte tot din linia 502

Despre linia 502 Suceava - Vatra Dornei - Ilva Mică, 191 km

Linia este electrificată și oferă unul dintre cele mai frumoase peisaje din rețeaua feroviară românească.

Linia este tranzitată de trenuri de foarte lung parcurs, precum Iași - Timișoara sau Cluj - Galați. Niciodată nu a fost o linie rapidă, dat fiind și relieful, și în cei mai buni ani vitezele medii au fost în jurul a 50 km/h.

Cât făcea cel mai rapid, dar și cel mai lent tren pe cei 191 km

1980: 4 ore și 12 minute - 4 ore și 42 minute

1989: 4 ore și 51 minute - 5 ore și 27 minute

1996: 3 ore și 43 minute - 4 ore și 30 minute

2005: 4 ore și 4 minute - 4 ore și 21 minute

2015: 4 ore și 4 minute - 5 ore și jumătate

2021: 4 ore și 1 minut - 5 ore și 2 minut

Ce spune CFR SA

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic necesar modernizării liniei de cale ferată CF ILVA MICĂ - POJORÂTA (subsecțiunea 2 a tronsonului Apahida - Suceava), pentru viteza maximă de circulație de 160 km/h pentru trenurile de călători, respectiv de 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată pe subsecțiunea 2 ILVA MICĂ - POJORÂTA, în lungime de aproximativ 106 km, au drept scop identificarea soluției optime din punct de vedere tehnic, operațional, economic, financiar, al impactului asupra mediului.și al schimbărilor climatice. Obiectivul general al contractului de prestări servicii este modernizarea infrastructurii feroviare între ILVA MICĂ și POJORÂTA, pentru integrarea unui transport durabil între regiunea Centrală și Nord-Estică a țării, asigurarea dezvoltării socio-economice a zonelor traversate, îmbunătățirea competitivității economice a României și asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate pe rețeaua TEN-T. De asemenea, contractul prevede și atingerea unor importante obiective specifice, printre care menționăm:

► creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie pe subsecțiunea analizată și pe întreaga secțiune Apahida - Suceava;

►îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu cerințele europene.

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic vor respecta legile, reglementările, directivele, standardele, instrucțiile specifice și metodele în vigoare, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României.

Valoarea estimată a contractului este de 73.047.000 RON fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de Stat. Durata contractului este de 23 de luni. Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în SICAP. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 10.05.2021.

Ce spune CFR SA despre modernizarea liniei Apahida - Suceava (310 km)

150 de milioane de lei pentru prima etapă a programului de modernizare a liniei de cale ferată APAHIDA - SUCEAVA (310 km)

CFR SA a lansat toate cele trei licitații pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida - Suceava (310 km), o primă etapă care prevede realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice, documentații de specialitate care vor sta la baza lucrărilor de modernizare a acestui tronson, în lungime totală de 310 km, pentru viteza maximă de circulație a trenurilor de călători cu 160 km/h, respectiv 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Linia de cale ferată Apahida - Suceava, parte din rețeaua centrală TEN-T, leagă Transilvania şi Moldova, prin tronsoanele Coșlariu - Apahida și Suceava – Pașcani, o importantă legătura între Coridorul Rin – Dunăre, ramura nordică (Curtici-Arad-Coşlariu-Sighişoara-Braşov-Bucureşti-Constanţa) și traseul fostului Coridor pan-european IX (Giurgiu-Bucureşti-Ploieşti-Focşani-Bacău-Paşcani-Iaşi-Ungheni).

Studiile de Fezabilitate și Proiectele Tehnice, cu o valoare totală estimată la aproximativ 150 de milioane de lei, vor fi realizate pe 3 subsecțiuni:

- Subsecțiunea 1 Apahida - Ilva Mică (119 km) - valoarea estimată a contractului este de 34.088.600 RON, fără TVA

- Subsecțiunea 2 Ilva Mică - Pojorâta (106 km) - valoarea estimată a contractului este de 73.047.000 RON fără TVA

- Subsecțiunea 3 Pojorâta - Suceava (85 km) - valoarea estimată a contractului este de 42.740.987,93 RON fără TVA

În cadrul studiilor de fezabilitate se va analiza situația existentă a infrastructurii feroviare și se vor elabora documentațiile tehnico-economice pe specialități feroviare:

- suprastructură CF, terasamente, consolidări şi apărări de maluri etc.

- construcţii civile - clădiri, peroane, copertine, rampe, pasarele, pasaje pietonale etc.

- poduri, podeţe, tunele etc.;

- semnalizare, ERTMS / ETCS nivel 2, GSM-R, CE, BLAI, electrificare, linie de contact etc.

Proiectul Tehnic

- va pregăti documentația necesară lucrărilor de construcție, conform graficelor de execuție și a strategiei de implementare.

Obiectivul general al contractelor de prestări servicii este modernizarea infrastructurii și atingerea unor importante obiective specifice, printre care menționăm:

- creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie;

- îmbunătățirea condițiilor de călătorie

- creșterea gradului de siguranță

- impactul asupra mediului, în conformitate cu cerințele europene.

Sursa de finanţare \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDFA/ \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDFA - Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă

\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 - Bugetul de Stat în procent de 15%

\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDFA - proiectul a fost selectat pentru finanțare de Comisia Europeană, în luna iulie 2020

Durata fiecărui contract: 23 de luni