Guvernul a aprobat în ședința de miercuri achiziția a două trenuri de lucru care vor costa 200 de milioane euro și vor fi folosite de CFR Infrastructură pentru a moderniza porțiuni de cale ferată. Trenurile de lucru sunt utilaje complexe care fac lucrări precum înlocuirea traverselor de beton cu unele din lemn, Îndesarea balastului sub traversele liniei de cale ferată și alte operațiuni complexe la suprastructura căii ferate.

Tren de lucruFoto: CFR Infrastructura

UPDATE Ce spune Ministerul Transporturilor, după ce achiziția a fost aprobată

Executivul a aprobat în cadrul ședinței desfășurate astăzi, 28 aprilie 2021, un memorandum inițiat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu privire la achiziția de “Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

În prezent, din cauza lipsei de-a lungul ultimilor ani a unei finanțări constante pentru execuția lucrărilor de întreținere și de reparație capitală a infrastructurii feroviare, peste 70% din liniile curente şi directe au nevoie de reparaţii capitale. Viteza medie tehnică de circulaţie actuală pe reţeaua CFR este 69,04 km/h care reprezintă cca 80% din viteza proiectată a reţelei.

Ritmul actual de execuție a lucrărilor de refacţie reprezintă cumulat 1% din lungimea rețelei scadente de refacție (9.829 km).

Prin achiziția componentelor sistemelor de trenuri de lucru va fi sprijinit programul de modernizare a infrastructurii feroviare cu accent pe reînnoirea liniilor curente şi directe (refacţie), având beneficii imediate în ceea ce privește creșterea performanțelor infrastructurii feroviare, a competitivităţii serviciilor de transport feroviar de călători şi marfă.

Astfel, prin efectuarea lucrărilor de reparație a suprastructurii căii ferate cu refacerea substratului acesteia, viteza de circulație poate crește la peste 140 km/h, iar în cazul lucrărilor de reînnoire fără refacerea substratului căii se poate circula cu o viteză de până la 140 km/h, care este și viteza proiectată a liniilor.

ℹPentru realizarea acestei achiziții se au în vedere următoarele termene orientative:

▶pregătire documentație de achiziție publică și publicare anunț: iulie 2021;

▶derulare procedură achiziție publică și desemnare câștigător: august 2021 – ianuarie 2022;

▶semnare contract/contracte sectorial/e de livrare: februarie 2022;

▶livrare sisteme complete trenuri de lucru: maxim 36 luni de la contractare.

În urma realizării achiziției acestor sisteme a căror valoare totală estimată este de 200 milioane de euro, CFR Infrastructură estimează ca va realiza anual:

▶150 km de refacție a suprastructurii căii cu refacerea substratului căii ferate;

▶450 km refacție suprastructura căii fără refacerea substratului căii ferate.

ℹAstfel, lungimea totală de rețea care se va reabilita și refacționa anual poate fi de circa 600 km linie simplă.

Despre trenuri de lucru

Discuții despre aceste trenuri de lucru se poartă de anul trecut și este nevoie de ele fiindcă datele din 1989 arată că au fost reparați capital în acel an peste 600 km de cale ferată, în timp ce în ani precum 2008, 2009 sau 2015 figurează că au avut parte de RK un total de ZERO - 0 - km...

În noiembrie 2020 Lucian Bode (ministrul transporturilor de atunci şi prim-ministrul de atunci (Ludovic Orban) au participat la o operaţiune demonstrativă de reabilitare a jumătate de kilometru de cale ferată, în judeţul Suceava, la Pojorâta.

Obiectivele generale ale investiţiei.

În condițiile în care compania va achiziționa un utilaj de realizat strat de formă cu un potențial de 75 km/an și un utilaj de refacționat suprastructura căii cu un potențial de 300 km/an, CFR S.A estimează ca anual va realiza:

 • 150 km de refacție a suprastructurii căii cu refacerea substratului căii ferate;
 • 450 km refacție suprastructura căii fără refacerea substratului căii ferate.

Lungimea totală de rețea care se va reabilita și refacționa anual poate fi de circa 600 km linie simplă.

Programul de prioritizare a lucrărilor de refacţie a liniilor curente şi directe va fi coroborat cu programul de modernizare a infrastructurii aferente coridoarelor feroviare europene şi a reţelei TEN-T care vizează reabilitarea integrală în următorii ani a tuturor magistralelor feroviare, precum şi a principalelor legături intermagistrale.

Programul de achiziție este de 36 de luni de la data semnării contractelor de achiziții iar finanțarea va face obiectul unei proiecții financiare multianuale atât din punctul de vedere al contribuției bugetului național cât și din perspectiva finanțării nerabursabile provenite din fonduri europene.

Studiul de fezabilitate va fi elaborat de experţi BEI – PASSA.

Cuantificarea rezultatelor ca urmare a realizării/implementării investiției:

 • Creșterea volumului de lucrări de refacție a suprastructurii căii ferate;
 • Efectuarea unor investiţii pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare, pe măsura acumulării expertizei şi experienţei necesare;
 • Reducerea duratelor de realizare a proiectelor de investiţii pentru reînnoirea,modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare cu aplicabilitate în toate etapele ciclului de derulare a unui proiect: pregătire, atribuire, execuţie;
 • Reducerea la minim a duratelor de indisponibilizare a liniei din cauza lucrărilor de refacţie constituie principalul argument în favoarea necesităţii de a asigura dezvoltarea capacităţii administratorului infrastructurii de a executa cu resurse proprii lucrările de refacţie a liniei.
 • Reutilizarea unei importante părţi a materialelor rezultate din demontări pentrunreparaţia liniilor din staţii și a liniilor de importanţă secundară.
 • Restabilirea vitezelor de circulație proiectate cu avantajele conferite utilizatorilor sistemului feroviar.
 • Reducerea cheltuielilor de întreținere și reparație a liniilor întrucât sunt eliminate costurile suplimentare aferente eliminării restricțiilor de viteză ce ar fi fost introduse în condițiile neefectuării lucrărilor de refacție.

Din punct de vedere financiar, valoarea lucrărilor realizate în regie proprie este mai mică față de lucrările executate cu societăți terțe.

Estimarea calendarului de implementare a investiției

 • pregătire documentație de achiziție publică și publicare anunț: iulie 2021;
 • derulare procedură achiziție publică și desemnare câștigător: august 2021 – ianuarie 2022;
 • semnare contract/contracte sectorial/e de livrare: februarie 2022;
 • livrare sisteme complete trenuri de lucru: maxim 36 luni de la contractare.