CFR SA a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate privind electrificarea liniei de 43 km dintre Constanța și Mangalia pe care trenurile fac în prezent peste o oră. Valoarea totală a contractului este de 14,3 milioane lei, iar durata este de nouă luni. În diversele documente oficiale, costul total al lucrărilor este estimat la aproximativ 120 milioane euro.

Tren sezonier la MangaliaFoto: Hotnews

În prezent sunt nouă trenuri pe sens, dar când vor fi introduse și sezonierele numărul se va dubla, marea problemă fiind că o parte dintre aceste sezoniere fac și peste 90 de minute pe cei 43 km, oprind în 7-8 stații.

Tronsonul nu a fost niciodată unul de viteză: extrem de rar era în Mersul Trenurilor un singur tren care să facă 58-59 de minute: media era undeva pe la 65-75 de minute.

Linia de cale ferată Constanța – Mangalia este o continuare a magistralei 800 București – Constanța, componentă a Coridorului Rin – Dunăre (fostul Coridor IV).

Valoarea și durata contractului

Valoarea estimată pentru achiziționarea „Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru ”Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Constanța - Mangalia” este 12.023.503,80 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.284.465,72 lei, rezultând o valoare totală estimată de 14.307.969,52 lei inclusiv TVA. Durata contractului este de 9 luni. Durata de prestare a serviciilor este de 8 luni de la data de începere a prestării serviciilor, la care se adaugă 1 lună necesare activităţilor de verificare şi aprobare a documentelor/livrabilelor de către Entitatea Contractantă, inclusiv emiterea de către Entitatea Contractantă a Certificatului de Finalizare a obligațiilor prevăzute în Contract.

Despre stadiul liniei

Obiectivul de investitii în legătură cu care se solicită achiziționarea serviciilor de elaborare a „Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate pentru ”Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Constanța - Mangalia” este realizarea proiectului ce are ca scop „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Constanța - Mangalia”, cu o lungime de aproximativ 43 Km, în vederea asigurării unui grad ridicat de siguranţă a traficului feroviar.

Caracteristicile actuale ale liniei de cale ferată Constanța - Mangalia sunt: - Linia c.f. Constanța - Mangalia are linie dublă electrificată pe tronsonul Constanța -Agigea Ecluză (9 km), iar tronsonul Agigea Ecluza - Mangalia (34 km) dispune de linie simplă neelectrificată; - în zona localităților Eforie Nord și Eforie Sud linia urmează un traseu amplasat pe malul lacului Techirghiol; - raza minimă a curbelor pe linia c.f. Constanța - Mangalia este de 250 m, rază situată pe intervalul de circulație Halta de mișcare (H.m) Agigea Ecluză - Eforie Nord; - linia c.f. Constanța - Mangalia este neelectrificată cu excepția tronsonului Constanța - Agigea Ecluză;

Stația Constanța este dotată cu instalație CE. Stația c.f. Eforie Sud este echipată ci instalție CED-CR, având ca an de punere în funcțiune (PIF), anul 2006. Stațiile de cale ferata Agigea Nord și H.m. Agigea Ecluză sunt dotate cu instalații de centralizare electrodinamică (CED), iar celelalte stații dispun de încuietori cu chei si tablouri mecanice; - pe linia c.f. Constanța - Mangalia sunt amplasate 8 puncte de secționare (6 stații c.f. inclusiv Constanța si Mangalia și 2 Hm (halte de mișcare)), 2 halte comerciale și 2 h (halte); lungimea utilă a liniilor din punctele de secționare este cuprinsă intre 360 si 750 m

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată existentă, pe tronsonul CF Constanța – Mangalia pentru a permite circulația trenurilor cu viteze maxime de 120 Km/h (pentru trenurile de marfă) și 160 Km/h (pentru trenurile de călători), în conformitate cu previziunile cererii de trafic de călători și de marfă;

• Reducerea timpului de călătorie pe tronsonul analizat;

• Creşterea numărului de trenuri de călători care pot fi înscrise în graficul de circulație (prin creșterea capacității de circulație) și a numărului ce călători între orașele Constanța și Mangalia;

• Îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie şi de siguranţa circulaţiei, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene;

• Modernizarea/ consolidarea/ repararea clădirilor situate pe tronsonul de cale ferată Constanța – Mangalia, precum și a spațiilor destinate serviciilor pentru călători și a zonei comerciale și asigurarea facilităților pentru persoanele cu mobilitate redusă, handicap vizual, auditiv;

• Sistematizarea stațiilor CF și lucrări pregătitoare pentru dublarea de viitor;

• Dublarea tronsoanelor de cale ferată simplă, acolo unde necesitatea satisfacerii traficului prezent și de viitor o impune;

• Ridicarea nivelului peroanelor în conformitate cu standardele europene în vigoare și reabilitarea copertinelor.

Știrea a fost semnalată de publicația Club Feroviar