Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia deschisă, în valoare totală de 4.99 milioane lei fără TVA, pentru Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Lucrări în Stațiile CF Fetești și Ciulnița”. Deși magistrala 800 a fost modernizată, nu s-au făcut lucrări în aceste două stații unde sunt restricții de viteză și mai este mult de modernizat la linii, la peroane și la aparatele de cale.

Cu trenul intre Bucuresti si ConstantaFoto: Hotnews

Suma de 5 milioane lei este doar pentru consultanță, în timp ce lucrările propriu-zise vor costa cel puțin 317 milioane lei fără TVA, din care 282 milioane lei fără TVA pentru execuție.

În stația Ciulnița, firul I al liniei curente nu a fost reabilitat și există o restricție de 70 km/oră, în loc de 160 km/oră. La firul II este o restricție de 140 km/oră, pentru că sunt probleme la instalațiile SCB+IFTE.

În stația Fetești, pe liniile directe (Firul I și Firul II) este instituită restricție de 90 km/oră în loc de 140 km/oră. Aici sunt probleme pe schimbătoarele de cale + 2TDJ pe cap X restricționate la 10 km/oră în loc de 30 km/oră, iar pe cap Y un TDJ cu 5 km/oră în loc de 30 km/oră. Liniile 1, 7, 8, 9, 10, 11 și 12 sunt restricționate la 10 km/oră în loc de 30 km/oră (sursa Club Feroviar).

Ce spune CFR SA

Valoarea estimată a contractului este de 4.992.516,79 lei fără TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din Fonduri de Coeziune și de la Bugetul de Stat. Durata totală estimată a serviciilor este de 84 de luni, care este calculată luându-se în considerare: durata estimată de proiectare și execuție a lucrărilor – 24 luni și perioada de garanție și notificare a defecțiunilor – 60 luni.

Contractantul/Supervizorul va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

În cadrul serviciului de consultanţă și supervizare în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente obiectivului de „Lucrări în Stațiile C.F. Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”, Contractantul va desfăşura activităţi de coordonare, consultanță și supervizare.

Anunţul de participare la licitaţia deschisă şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), Termenul limită pentru primirea ofertelor este 08.02.2022.